Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD

Často kladené otázky
Farmárčenie s likviditou

Ako vám môžeme pomôcť?
Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Zisk Binance
Launchpad a Launchpool
Pool Binance
Flexibilné úspory
Zamknuté úspory
Automatická investícia
Zamknuté stakovanie
Stakovanie DeFi
Farmárčenie s likviditou
Dvojitá investícia
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Financie
API
Podmienky používania
NFT

Ako využívať farmárčenie so swapom Binance

2021-11-24 02:31
Farmárčenie so swapom Binance je novým produktom Zisku Binance. Môžete získať ďalšie odmeny BNB, keď si vymeníte konkrétne páry tokenov na Farmárčení so swapom. 

Ako sa podieľať na farmárčení so swapom Binance?

Prihláste sa do svojho účtu Binance a kliknite na [Obchodovať] - [Farmárčenie so swapom] .
Prístup k farmárčeniu so swapom Binance môžete tiež získať prostredníctvom aplikácie Binance kliknutím na [Viac] - [Obchodovať] - [Farmárčenie so swapom].
2. Vyberte kryptomenu, ktorú chcete vymeniť, a zadajte sumu. Potvrďte token a sumu. Systém vám zobrazí trhovú cenu a automaticky vypočíta odchýlku a poplatok. Pokračujte kliknutím na [Swap].

Ako získať odmeny zo swapu?

V súčasnosti majú nárok na odmeny zo swapu iba určité páry tokenov na farmárčení so swapom Binance. Odmeny zo swapu sú zľavy z transakčných poplatkov v BNB. 
1. Kliknutím na [Zobraziť všetko] zobrazíte všetky páry swapu likvidity, ktoré majú nárok na 50 % zľavu z poplatkov v BNB. 
Upozorňujeme, že:
  • Odmeny zo swapu, ktoré získate, budú vypočítané na základe swapovej sadzby vašej objednávky. Zľava z poplatku za transakciu bude vymenená za BNB a pripísaná do vašej spotovej peňaženky.
  • Pred potvrdením swapu sa uistite, že tokeny, ktoré ste vybrali, majú nárok na odmeny zo swapu.V opačnom prípade nezískate zľavy v BNB.
2. Začiarknite políčko vedľa položky [Filtrovať všetky tokeny s odmenami] a systém vám zobrazí iba tokeny, ktoré majú nárok na odmeny zo swapu. Vyberte kryptomenu, ktorú chcete predať, a zadajte sumu.
3. Potvrďte token a sumu. 
4. Systém vám zobrazí cenu swapu a automaticky vypočíta odchýlku, poplatok, a odhadované odmeny zo swapu v BNB. Pokračujte kliknutím na [Swap].
  • Cena: Odhadovaná cena swapu. Upozorňujeme, že toto nie je konečná cena swapu. Konečnú cenu uvidíte až po potvrdení objednávky.
  • Poplatok: Poplatok za transakciu vyberaný poskytovateľmi likvidity.
  • Odchýlka: Odhadované percento, ktorým sa konečná vykonaná cena swapu líši od súčasnej ceny v dôsledku objemu obchodovania.
  • Odh. zľava z poplatku: Odhadovaná výška odmien zo swapu, ktorú obdržíte v BNB.
Po dokončení swapu sa vám zobrazí potvrdenie. Objednávku si môžete prezrieť kliknutím na [Zobraziť históriu swapov], alebo môžete zadať ďalšiu objednávku kliknutím na [Späť na swap].