Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Kontrakty futures

Vyhlásenie o časovo váženom algoritme priemernej ceny (TWAP)

Binance
2021-10-20 01:33
Riziko realizácie spojené s použitím časovo váženého algoritmu priemernej ceny (TWAP) spočíva na strane klienta, nie spoločnosti Binance. Ak sa trhová cena výrazne pohybuje alebo je likvidita počas vykonávania príkazu nedostatočná, algoritmus nemusí dosiahnuť úplné dokončenie. Realizácia bude v konečnom dôsledku vždy závisieť od likvidity a nebude poskytovať žiadnu záruku najlepšej realizácie ceny, napr. ak sa trh dostane do problémov, algoritmus nemusí dokončiť príkaz pred stanoveným časom ukončenia.
Binance udržiava rôzne zmierňovače rizika, vrátane manuálnych a automatizovaných ističov a pohotovostných vypínačov. V rôznych situáciách, vrátane narušenia trhu a/alebo zlyhania systému, môžu tieto kontroly viesť k tomu, že váš príkaz TWAP predčasne zrušíme v nie úplne vyplnenom stave.
Nevyhlasuje sa ani nijak nevyplýva, že použitie obchodnej realizácie TWAP bude generovať príjem alebo zaručí lepšiu realizačnú cenu ako bežný trhový príkaz. Rozumiete rizikám spojeným s používaním obchodnej realizácie TWAP a budete vykonávať náležitú starostlivosť, aby ste sa uistili, že je táto funkcia pre vás vhodná.
Súvisiace články
Štruktúra a výpočty poplatkov na Binance Futures