Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD

Často kladené otázky
NFT

Ako vám môžeme pomôcť?
Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Financie
API
Podmienky používania
NFT
VIP

Ako nastaviť limity účtu Binance NFT na ochranu svojich aktív

2021-09-22 04:39
Teraz si môžete prispôsobiť svoje limity nákupu a zaradenia NFT na zoznam na Binance NFT, aby ste zaistili bezpečné skúsenosti s obchodovaním s NFT. Tieto limity môžu pomôcť ochrániť váš účet pred počítačovým malvérom a podvodmi typu phishing.

Ako môžem prispôsobiť limity svojho účtu NFT?

1. Prejdite na Binance NFT a kliknite na [Používateľské centrum] - [Limity účtu]
2. Zobrazí sa vyskakovacie okno s vašimi aktuálnymi limitmi. Ak chcete prispôsobiť limity, kliknite na [Upraviť] a dokončite ďalšie overenie zabezpečenia.
  • Celkový denný limit nákupu: Maximálna suma, ktorú môžete minúť za deň. Toto obmedzenie môže ochrániť váš účet pred malvérom typu phishing. Ak je váš limit stanovený na 5 000 EUR, znamená to, že ak ste už dnes minuli 500 EUR, budete môcť minúť iba 4 500 EUR. Týchto 4 500 EUR sa zobrazí v časti [Zostávajúci denný limit nákupu].
  • Celkový limit uvedených aktív: Maximálne množstvo NFT, ktoré môžete uviesť na trh. Tento limit vyžaduje ďalšie potvrdenie od vás, aby ste zabránili chybnému zaradeniu NFT s vysokou cenou. Napríklad vo svojej peňaženke Binance NFT vlastníte jedno NFT v hodnote 20 000 BUSD a niekoľko NFT v hodnote asi 30-50 BUSD a váš celkový limit uvedených aktív je nastavený na 10 000 BUSD. Ak chcete predať NFT s hodnotou 20 000 BUSD, budete musieť najskôr overiť zaradenie pomocou bezpečnostného overenia.
Upozorňujeme, že svoje limity môžete zmeniť iba trikrát denne. 
3. Pri nákupe alebo zaradení NFT na zoznam sa vám môžu zobraziť aj nasledujúce kontextové okná:
  • Nákup bol zamietnutý
To znamená, že suma NFT, ktorú sa pokúšate minúť, prekročila [Zostávajúci denný limit nákupu] alebo [Celkový denný limit nákupu], ktorý ste nastavili. Ak chcete pokračovať v nákupe, kliknite na [Zvýšiť limit] a dokončite bezpečnostné overenie.
  • Vyžaduje sa overenie
To znamená, že množstvo NFT, ktoré sa pokúšate uviesť na zoznam, prekročilo váš [Celkový limit uvedených aktív]. Ak aj napriek tomuto chcete NFT zaradiť na zoznam, kliknite na [Zvýšiť limit] a dokončite overenie 2FA. 
Upozorňujeme, že keď dokončíte overenie 2FA, váš limit uvedenia sa aktualizuje na toto množstvo.