Kúpiť krypto
Platiť s
Obchodovanie
Deriváty
Earn
Financie
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Časté otázky

Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Konverzia Binance
NFT
VIP
Domov
Centrum podpory
Časté otázky
Návod pre používateľov
Ako začať s programom Binance „Učte sa a zarábajte“ a zmluvné podmienky

Ako začať s programom Binance „Učte sa a zarábajte“ a zmluvné podmienky

2022-03-25 02:51

Čo je to program Binance „Učte sa a zarábajte“?

Vzhľadom na zvýšený dopyt po znalostiach blockchainu oznamuje spoločnosť Binance svoju novú vzdelávaciu iniciatívu: program Binance Učte sa a zarábajte. Používatelia sa môžu naučiť znalosti o blockchaine a dokončiť kvízy, aby mali šancu zarobiť si zadarmo krypto. 

Ako sa zapojiť do programu „Učte sa a zarábajte“?

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a navštívte vstupnú stránku [Učte sa a zarábajte] v akadémii Binance. Zobrazí sa zoznam dostupných kurzov a množstvo odmien v kryptomenách, ktoré môžete získať po dokončení kurzu.
Upozorňujeme, že musíte dokončiť overenie totožnosti pre váš účet Binance, aby ste mohli získať odmeny.
2. Vyberte kurz a kliknite na [Začať kurz]. Postupujte podľa pokynov na učenie a dokončite kvíz. Ak prejdete kvízom, budete odmenení poukazom na tokeny. 
3. Ak chcete skontrolovať rozdelenie odmien, prejdite na [Históriu odmien]. Upozorňujeme, že ak prejdete kvízom a kvalifikujete sa do tejto kampane, odmeny budú rozdelené do 48 hodín.
4. Ak si chcete odmenu vyplatiť, prejdite na [Účet] - [Centrum odmien].
Upozorňujeme, že poukaz je platný iba 14 dní odo dňa distribúcie. Uplatnite si svoje tokeny pred vypršaním platnosti poukazu. Ako uplatniť voucher sa dozviete tu.
Upozorňujeme, že suma odmeny („3 USD“), ktorú vidíte na peňažnom poukaze Učte sa a zarábajte, je založená na trhovej cene pri ktorej sa aktivita spúšťa. Napríklad, keď bola aktivita spustená, trhová cena aktíva odmeny bola 100 USD, tak nominálna hodnota peňažnej poukážky použije na výpočet sumy zameniteľného tokenu 100 USD. Ak v čase, keď sa zapojíte do aktivity, trhová cena aktíva odmeny klesne na 50 USD, suma, ktorú môžete získať, sa aj tak bude vypočítavať na základe počiatočnej hodnoty („100 USD“) nastavenej na začiatku aktivity. Napríklad vyrovnávacia cena poukazu tokenu ABC bola 75 USD. Preto je zameniteľná suma tokenu, ktorú môžete získať za 3 USD, 0,04 tokenu ABC. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na konečný výklad ceny odmeny digitálneho aktíva.

Mám nárok na odmeny z programu „Naučte sa a zarábajte“?

Odmeny programu Binance „Učte sa a zarábajte“ sú len pre cieľových používateľov Binance. Noví používatelia musia najskôr dokončiť overenie totožnosti, aby mohli získať odmeny z programu „Učte sa a zarábajte“. 
Ak chcú overení používatelia získať odmeny, musia si prečítať článok, pozrieť videá a odpovedať správne na všetky otázky v  kvíze. Ak kvíz nevyplníte, nezískate žiadne ocenenia.
Upozorňujeme, že iba konkrétni používatelia Binance majú nárok na získanie odmien za určité kampane. Podrobnosti nájdete na stránke aktivity. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na konečné rozdelenie odmien. 
Ak váš účet nespĺňa podmienky používania Binance, nemáte nárok na odmeny. Vyhradzujeme si právo diskvalifikovať obchody, ktoré sa považujú za falošné obchody alebo nelegálne hromadné registrácie účtov, sebazvýhodňovanie alebo zobrazovanie atribútov manipulácie trhu.

Ako dlho potrvá, kým dostanem svoje odmeny po dokončení kvízu?

Rozdelenie odmien zvyčajne trvá menej ako 48 hodín. Ak však nie ste kvalifikovaní, nemusíte získať odmeny. Pozrite si zmluvné podmienky nižšie. Upozorňujeme, že distribúcia odmien môže byť oneskorená z dôvodu problémov systému. Ak nezískate svoje odmeny do 48 hodín, kontaktujte zákaznícku podporu

Podmienky:

 • Nelegálne hromadne registrované účty a podúčty sa nebudú môcť zúčastniť ani získať žiadne odmeny. 
 • Odmeny sú obmedzené a sú dostupné podľa poradia príchodu. Používatelia si môžu uplatniť odmenu za každý kurz po dokončení príslušného kvízu.
 • Množstvo odmien dostupných pre oprávnených používateľov v jednotlivých krajinách/regiónoch bude obmedzené.   
 • Oprávnení používatelia môžu vyplniť viacero kvízov, aby získali viacero odmien. Po rozdelení všetkých odmien sa používatelia nebudú môcť zúčastniť tejto aktivity.  
 • Skutočná hodnota prijatej odmeny sa môže zmeniť v dôsledku kolísania trhu.
 • Len pre kurz stakovania: 
  • Odmeny BTTC sú dostupné len pre používateľov, ktorí si nikdy nepredplatili produkty Zamknuté stakovanie pred dátumom uvedeným v oznámení
  • Stakovanie Binance vráti vložené digitálne aktíva / digitálne meny do vašej spotovej peňaženky na konci dohodnutého obdobia stakovania. Používatelia si môžu pozrieť svoje aktíva Zamknutého stakovania v časti [Peňaženka] - [Earn] - [Zamknuté stakovanie].
  • Pre túto aktivitu si používatelia nemôžu vopred vyplatiť svoje stakované digitálne aktíva/digitálne meny.
 • Pre ostatné kurzy: 
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na ukončenie aktivity kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Účty Binance môžu používať iba používatelia, ktorí ich zaregistrovali. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo pozastaviť, zmraziť alebo zrušiť používanie vášho účtu Binance inými osobami ako tou, ktorá zaregistrovala účet.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na konečný výklad činnosti. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právu kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto Podmienky podľa vlastného uváženia.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Zamknuté stakovanie vráti stakované digitálne aktíva do spotových peňaženiek používateľov po skončení dohodnutého obdobia alebo po predčasnom vyplatení. Nemáte žiadne právo na odmenu, kým ju nedostane spoločnosť Binance a spoločnosť Binance nezaručuje, že v priebehu času dostanete akúkoľvek konkrétnu odmenu za stakovanie alebo návratnosť zo stakovania. APY je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Nezobrazuje skutočné alebo predpokladané výnosy v žiadnej mene fiat . APY sa denne upravuje a odhadované odmeny sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. Toto nie je finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniav upozornení na riziká.