Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
Kanál
Na stiahnutie
English
USD

Ako vám môžeme pomôcť?
Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Financie
Krypto pôžičky
Darčeková karta
Binance Pay
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Konverzia Binance
NFT
VIP

Ako používať kryptobox a často kladené otázky

2021-06-03 03:55

Čo je to kryptobox?

Kryptobox je novinka služby Binance Pay, ktorá vám umožňuje posielať zábavné kryptodarčeky vašim priateľom. Kryptobox si môžete vytvoriť a zdieľať ho so skupinou priateľov. Keď si budú uplatňovať darčeky s kódom boxu v aplikácii Binance, získajú náhodnú sumu kryptomeny, ktorú ste zadali do boxu.

Ako vytvoriť kryptobox?

1. Prihláste sa do aplikácie Binance a klepnite na [Peňaženky] - [Fondy] - [Pay]. Potom klepnite [Krypto box] - [Vytvoriť] - [Vytvoriť teraz].
2. Zadajte celkovú sumu boxu, počet darčekov a priania v darčekoch. Klepnite na [Pokračovať]
3. Potvrďte podrobnosti o platbe a klepnite na [Potvrdiť].
4. Zadajte Pay PIN a potvrďte platbu.
5. Pre váš kryptobox sa vygeneruje kód boxu. Kód boxu môžete zdieľať so svojimi priateľmi klepnutím na [Kopírovať kód], [Zdieľať obrázok] alebo [Uložiť obrázok]. Vaši priatelia si následne môžu uplatniť váš kryptobox pomocou aplikácie Binance.
Zdieľajte kód svojho boxu súkromne iba s vašimi zamýšľanými príjemcami , nakoľko ktokoľvek s týmto kódom ho môže použiť na uplatnenie vášho darčekového boxu.

Ako si uplatniť kryptobox?

1. Prihláste sa do aplikácie Binance a klepnite na [Peňaženky] - [Fondy] - [Pay]. Potom klepnite na [Krypto box] - [Uplatniť]. Zadajte kód boxu a klepnite na [Uplatniť teraz].
2. Klepnutím na [Otvoriť] si uplatníte kryptobox.
3. Zobrazí sa vám suma kryptomeny, ktorú ste si uplatnili z boxu. Získané krypto sa pripíše k vášmu zostatku vo fondovej peňaženke.
Upozorňujeme, že: 
1. Nepovoľuje sa, aby si ten istý používateľ uplatnil ten istý kryptobox viackrát.
2. Po úplnom vyplatení si už nebudete môcť uplatniť kryptobox.
3. Po desiatich po sebe idúcich nesprávnych pokusoch o zadanie kódov na box bude váš účet z bezpečnostných dôvodov zamknutý po dobu piatich hodín. Po zamknutí účtu si nebudete môcť uplatňovať kryptoboxy.

Vyprší platnosť kryptoboxu?

Všetky kryptoboxy sú platné po dobu 24 hodín. Všetky zvyšné neuplatnené darčeky budú po 24 hodinách vrátené do fondovej peňaženky majiteľa boxu.

Môžem konvertovať uplatnené krypto na menu fiat?

Uplatnené krypto z kryptoboxu sa pripíše do vašej fondovej peňaženky na Binance. Aktíva môžete previesť do svojej peňaženky fiat a spotovej peňaženky a vyplatiť si ich prostredníctvom dostupných možností fiat pre vašu krajinu. 
Upozorňujeme, že ak zdieľate kód kryptoboxu so svojimi priateľmi verejne, napríklad na platformách sociálnych médií, je možné, že ku kódu budú mať prístup aj ľudia, ktorých nepoznáte, a budú si môcť uplatniť váš kryptobox. Z toho dôvodu poskytnite kód boxu len vašim zamýšľaným príjemcom .

Ako môžem zobraziť históriu svojich kryptoboxov?

Môžete kliknúť na ikonu [História] v pravom hornom rohu a zobraziť záznamy o prijatých a odoslaných boxoch. 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Ak sa zistí, že používatelia sú zapojení do akýchkoľvek kontroverzných aktivít, Binance si vyhradzuje všetky práva zablokovať ktoréhokoľvek používateľa, zastaviť akékoľvek aktivity kryptoboxov a vrátiť prostriedky vlastníkovi zdroja.
(*Z dôvodu lepšieho porozumenia pre používateľov môže byť vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti preložené do rôznych jazykov. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi rôznymi jazykovými verziami má prednosť anglická verzia.)