Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Kontrakty futures
Sprievodca futures

Ako si prezrieť obchodnú činnosť

Binance
2021-07-29 11:54
Všetky informácie týkajúce sa vašich obchodných aktivít nájdete v paneli Príkazy a pozície, ktorý sa nachádza v spodnej časti vášho obchodného rozhrania. V tejto oblasti môžete prepínať medzi kartami a skontrolovať tak aktuálny stav svojich pozícií a vaše momentálne otvorené a predtým vykonané príkazy. 
Na karte [Pozície] budete môcť zobraziť všetky otvorené pozície, vrátane:
 • Symbol
 • Veľkosti
 • Vstupnej ceny, referenčnej ceny a likvidačnej ceny 
 • Pomeru marže a maržu
 • Realizovaného/nerealizovaného zisku a straty.
Tu tiež môžete sledovať vaše pozície v poradí na automatické odstránenie páky na karte ADL (tento parameter je dôležité sledovať v obdobiach vysokej volatility).

1. História objednávok

História objednávok je záznam vašich zadaných vyplnených alebo nevyplnených objednávok za určité obdobie. Táto časť zobrazuje všetky podrobnosti objednávky, vrátane času, symbolu, množstva a typu príkazu.
 • Kliknite na [História objednávok] a podrobne si prezrite predchádzajúce objednávky.
 • História objednávok zaznamenáva stav a podrobnosti všetkých zadaných objednávok, vrátane zrušených príkazov limit a podmienkových príkazov.

2. História obchodovania

História obchodovania predstavuje historické záznamy transakcií so skutočnou pozíciou. Zobrazujú sa tu iba vyplnené objednávky. Rovnako ako v histórii objednávok, táto časť zobrazuje všetky podrobnosti obchodov, vrátane času, symbolu, množstva, ceny a smeru obchodu.
 • Kliknite na kartu [História obchodovania] a prezrite si vašu históriu obchodovania. 
 • História obchodovania zaznamenáva podrobnosti transakcií všetkých vašich vykonaných objednávok, poplatkov za obchodovanie a realizovaných ziskov.

3. História transakcií

História transakcií zobrazuje všetky aktivity (prevody, realizovaný zisk a stratu, provízie, poplatky za financovanie a platby do poistného fondu), ktoré sa za dané obdobie udiali na vašom účte futures.
 • Kliknite na kartu [História transakcií] a prezrite si všetky aktivity na vašom účte futures. 
 • Pomocou vyhľadávacieho panela môžete zobraziť konkrétnu transakčnú aktivitu. Napríklad, ak si chcete prezrieť všetky transakcie spojené s poplatkami za financovanie. Kliknite na vyhľadávací panel a zvoľte [Poplatok za financovanie]
Súvisiace články
Ako si otvoriť účet Binance Futures