Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Kontrakty futures
Kontrakty USDT-Ⓜ futures

Ako vypočítať náklady potrebné na otvorenie pozície vo futures kontraktoch bez splatnosti

Binance
2021-09-15 03:22
Obchodníci by mali pred otvorením pozície skontrolovať, či majú v peňaženke minimálny objem fondov. Náklady potrebné na otvorenie pozície zahŕňajú počiatočnú maržu a otvorenú stratu (ak existuje). K otvorenej strate dochádza, keď je cena futures kontraktu nepriaznivá (tj. referenčná cena je nižšia ako cena objednávky pre dlhú objednávku). Spoločnosť Binance zahŕňa otvorené straty ako jednu z nákladov potrebných na otvorenie pozície, aby sa zabránilo nútenej likvidácii, keď obchodníci zadajú objednávku. Ak sa otvorená strata nezapočítava ako jeden z nákladov potrebných na otvorenie pozície, je vysoká pravdepodobnosť, že sa pozícia používateľov okamžite po zadaní týchto objednávok zlikviduje.
Vzorec na výpočet nákladov potrebných na otvorenie pozície je nasledujúci:
Cena = počiatočná marža + otvorená strata (ak existuje)

1. Náklady potrebné na otvorenie limit alebo stop príkazu

1. krok: Výpočet počiatočnej marže

Počiatočná marža
= nominálna hodnota / úroveň finančnej páky
= (9 253,30*1 BTC) / 20
= 462,66

2. krok: Výpočet otvorenej straty

Otvorená strata
= počet kontraktov * absolútna hodnota {min[0, smer príkazu * (referenčná cena - cena objednávky)]}
smer príkazu: 1 pre dlhý; -1 pre krátky
(i) Otvorená strata dlhej objednávky
= počet kontraktov * absolútna hodnota {min[0, smer príkazu * (referenčná cena - cena objednávky)]}
= 1 * absolútna hodnota {min[0, 1 * (9 259,84 - 9 253,30)]}
= 1 * absolútna hodnota {min[0, 6,54]}
= 1 * 0
= 0
Keď používateľ otvorí dlhú objednávku, nedôjde k žiadnej otvorenej strate.
(ii) Otvorená strata krátkej objednávky
= počet kontraktov * absolútna hodnota {min[0, smer príkazu x (referenčná cena - cena objednávky)]}
= 1 * absolútna hodnota {min[0, -1 * (9 259,84 - 9 253,30)]}
= 1 * absolútna hodnota {min[0, -6,54]}
= 1 * 6,54
= 6,54
Keď používateľ otvorí dlhú objednávku, dôjde k otvorenej strate.

3. krok: Výpočet nákladov potrebných na otvorenie pozície

Dlhá objednávka nemá žiadnu otvorenú stratu, takže náklady potrebné na otvorenie dlhej pozície sa rovnajú počiatočnej marži.
(i) Náklady potrebné na otvorenie dlhej pozície
= 462,66 + 0
= 462,66
Nakoľko má krátka objednávka otvorenú stratu, náklady na otvorenie krátkej pozície sú teda vyššie, pretože okrem počiatočnej marže musíme brať do úvahy aj otvorenú stratu.
(ii) Náklady potrebné na otvorenie krátkej pozície
= 462,66 + 6,54
= 469,20 (zaokrúhlený rozdiel)

2. Náklady potrebné na otvorenie trhového príkazu

1. krok: Vypočítajte predpokladanú cenu

Dlhá objednávka: predpokladaná cena = dopyt[0] * (1 + 0,05 %), Otvorená objednávka: predpokladaná cena = max(ponuka[0], referenčná cena)
(i) Predpokladaná cena dlhej objednávky
= dopyt[0] * (1 + 0,05 %)
= 10461,77 * (1 + 0,05%)
= 10467,0009
(ii) Predpokladaná cena krátkej objednávky
= max(ponuka[0], referenčná cena)
= max (10461,78, 10461,78)
= 10461,78
*[0]:Cena 1. úrovne

2. krok: Výpočet počiatočnej marže

Počiatočná marža = nominálna hodnota / finančná páka
(i) Počiatočná marža dlhej objednávky
= predpokladaná cena dlhej objednávky * počet kontraktov / finančná páka
= 10467,0009 * 0,2 / 20
= 104,670009
(ii) Počiatočná marža krátkej objednávky
= predpokladaná cena krátkej objednávky * počet kontraktov / finančná páka
= 10467,78 * 0,2 / 20
= 104,6178

3. krok: Výpočet otvorenej straty

Otvorená strata
= počet kontraktov * absolútna hodnota {min[0, smer príkazu * (referenčná cena - cena objednávky)]}
smer príkazu: 1 pre dlhý; -1 pre krátky
(i) Otvorená strata dlhej objednávky
= počet kontraktov * absolútna hodnota {min[0, smer príkazu * (referenčná cena - cena objednávky)]}
= 0,2 * absolútna hodnota {min[0, 1 * (10461,78 - 10467,0009)]}
= 1 * absolútna hodnota {min[0, -5,2309]}
= 0.2 * 5,2309
= 1,04418
Keď používateľ otvorí dlhú objednávku, dôjde k otvorenej strate.
(ii) Otvorená strata krátkej objednávky
= počet kontraktov * absolútna hodnota {min[0, smer príkazu * (referenčná cena - cena objednávky)]}
= 0,2 * absolútna hodnota {min[0, -1 * (10 461,78 - 10 461,78)]}
= 1 * absolútna hodnota {min[0, 0]}
= 0,2 * 0
= 0
Keď používateľ otvorí krátku objednávku, nedôjde k žiadnej otvorenej strate.

4. krok: Výpočet nákladov potrebných na otvorenie pozície

Nakoľko má dlhá objednávka otvorenú stratu, náklady na otvorenie dlhej pozície sú teda vyššie, pretože okrem počiatočnej marže musíme brať do úvahy aj otvorenú stratu.
(i) Náklady potrebné na otvorenie dlhej pozície
= 104,670109 + 1,04418
= 105,71 (zaokrúhlený rozdiel)
Krátka objednávka nemá žiadnu otvorenú stratu, takže náklady potrebné na otvorenie krátkej pozície sa rovnajú počiatočnej marži.
(ii) Náklady potrebné na otvorenie krátkej pozície
= 104,6178 + 0
= 104,61 (zaokrúhlený rozdiel)
Súvisiace články
Špecifikácie futures kontraktov s maržou USDⓈ