Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD

Často kladené otázky
Centrum častých otázok P2P

Ako vám môžeme pomôcť?
Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Obchodovanie P2P
Začnite s P2P
Centrum častých otázok P2P
Správa obchodníkov a používateľov P2P
Zabezpečenie a súlad P2P
Kreditná/debetná karta
Krypto deriváty
Financie
API
Podmienky používania
NFT

Prečo je môj P2P inzerát skrytý

2021-11-24 02:21
1. Certifikovaní inzerenti:
1.1 Keď je na jeden inzerát príliš veľa nespracovaných objednávok.
1) Váš inzerát na nákup bude automaticky skrytý, keď naň bude 8 nevybavených objednávok.
2) Keď sa počet nevybavených objednávok zníži na 4, inzerát sa znova zobrazí. Skrytie inzerátu neovplyvní jeho hodnotenie.
3) Váš inzerát na predaj bude automaticky skrytý, keď naň bude 50 nevybavených objednávok.
2) Keď sa počet nevybavených objednávok zníži na 40, inzerát sa znova zobrazí. Skrytie inzerátu neovplyvní jeho hodnotenie.
1.2 Keď na inzerát nezostáva dostatok obchodovateľných aktív.
Limit pre jednu objednávku > Zostávajúce množstvo inzerátu x Cena inzerátu:
Váš inzerát bude automaticky skrytý, keď v ňom nezostane dostatok aktív (keď je zostávajúce množstvo inzerátu nižšie ako minimálna obchodovateľná suma). Inzerát sa znova zobrazí, keď pridáte viac obchodovateľných aktív, ale stratí svoje predchádzajúce hodnotenie.
1.3 Keď je stav inzerátu nastavený na „Skrytý“.
Inzerát nastavený ako „Skrytý“:
Ak pri prvom zverejnení inzerátu nastavíte stav na „Skrytý“, bude obchodovanie podporované iba prostredníctvom zdieľania inzerátu. Ak ho chcete zviditeľniť, stačí prejsť na informačný panel obchodníka a zmeniť stav zobrazenia inzerátu na „Verejný“.
1.4 Keď na informačnom paneli obchodníka nastavíte inzerát na „Dať si prestávku“.
Inzerát nastavený na „Dať si prestávku“ na informačnom paneli obchodníka:
Po výbere možnosti „Dať si prestávku“ budú všetky vaše inzeráty dočasne skryté. Keď budete chcieť znovu obchodovať, toto nastavenie môžete zmeniť na hlavnom paneli obchodníka. Ak inzerát počas prestávky znova zviditeľníte neovplyvní to hodnotenie inzerátu. Inzerát však svoje hodnotenie stratí, ak ho znova zviditeľníte v čase, ktorý ste nastavili na prestávku.
1.5 Keď dostanete príliš veľa odvolaní na objednávku.
Príliš veľa odvolaní na objednávku:
Keď dostanete veľa odvolaní proti svojim objednávkam, všetky vaše inzeráty budú dočasne skryté.
Niektoré vaše povolenia budú obmedzené, kým nespracujete určitý počet odvolaných objednávok: nebudete môcť uverejňovať nové inzeráty ani zadávať objednávky na inzeráty iných používateľov.
Po spracovaní väčšiny odvolaní proti objednávke sa váš inzerát znova automaticky zobrazí a nestratí svoje hodnotenie.
2. Niektorí používatelia, ktorí môžu publikovať inzeráty:
2.1 Keď je na jeden inzerát príliš veľa nespracovaných objednávok.
1) Váš inzerát na nákup bude automaticky skrytý, keď naň bude 4 nevybavených objednávok.
2) Keď sa počet nevybavených objednávok zníži na 2, inzerát sa znova zobrazí. Skrytie inzerátu neovplyvní jeho hodnotenie.
3) Váš inzerát na predaj bude automaticky skrytý, keď naň bude 4 nevybavených objednávok.
2) Keď sa počet nevybavených objednávok zníži na 3, inzerát sa znova zobrazí. Skrytie inzerátu neovplyvní jeho hodnotenie.
2.2 Keď na inzerát nezostáva dostatok obchodovateľných aktív.
Limit pre jednu objednávku > Zostávajúce množstvo inzerátu x Cena inzerátu:
Váš inzerát bude automaticky skrytý, keď v ňom nezostane dostatok aktív (keď je zostávajúce množstvo inzerátu nižšie ako minimálna obchodovateľná suma). Inzerát sa znova zobrazí, keď pridáte viac obchodovateľných aktív, ale stratí svoje predchádzajúce hodnotenie.
2.3 Keď dostanete príliš veľa odvolaní na objednávku.
Príliš veľa odvolaní na objednávku:
Keď dostanete veľa odvolaní proti svojim objednávkam, všetky vaše inzeráty budú dočasne skryté.
Niektoré vaše povolenia budú obmedzené, kým nespracujete určitý počet odvolaných objednávok: nebudete môcť uverejňovať nové inzeráty ani zadávať objednávky na inzeráty iných používateľov.