Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Pákové tokeny
Podmienky používania

Pravidlá obchodovania s pákovými tokenmi Binance

Binance
2021-08-25 02:14

1. Všeobecné pravidlá

1.1. Tieto pravidlá boli formulované na základe zásad čestnosti, otvorenosti a spravodlivosti s cieľom regulovať obchodné správanie súvisiace s využívaním tokenov digitálnej meny s pákovým efektom a chrániť legitímne práva a záujmy investorov.
1.2. Tieto pravidlá slúžia ako štandard pre službu obchodovania s pákovými tokenmi spoločnosti Binance, ktorá zahŕňa obchodovanie s pákovými tokenmi a ďalšie súvisiace operácie vykonávané investormi.
1.3. Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na pákove tokeny, s ktorými sa obchoduje na Binance. V prípadoch, na ktoré sa tieto pravidlá nevzťahujú, platia Podmienky použitia Binance a ďalšie príslušné pravidlá Binance.

2. Kontrola rizika

2.1. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo v reálnom čase sledovať pomer rizika na účtoch používateľov.
2.2. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo prijať primerané opatrenia na základe zmien v pomere rizika. Medzi opatrenia na kontrolu rizika, ktoré môžu byť použité, patria okrem iných:
  • Zavedenie limitu „maximálneho držania“, ktorý obmedzuje maximálny počet pákových používateľov, ktoré môže jeden používateľ držať.
  • Spoločnosť Binance pre používateľov upraví maximálne limity pozícií, limity odberu a vyplatenia na základe aktuálneho trhového rizika.
  • Deaktivácia prevodov pákových tokenov, obchodovania a iných operácií pre používateľov s vysokým rizikom.

3. Pravidlá cenového rozsahu limit príkazu

Cenový rozsah limit príkazov pre pákové tokeny je ± 90 % z najnovšej čistej hodnoty aktív (NAV) akéhokoľvek daného pákového tokenu. Limit príkazy, ktoré tento rozsah prekročia, sa nebudú realizovať. Ak je napríklad aktuálna čistá hodnota aktív (NAV) pákového tokenu XUP 10, tak cenový rozsah limit príkazu XUP/USDT bude 1 až 19.

4. Pravidlá príkazu market

Upozorňujeme, že pri zadávaní príkazov market môžete na zadanie množstva príkazu použiť iba možnosť [Suma]. Pákové tokeny pri zadávaní príkazu market nepodporujú možnosť [Celkom].

5. Maximálny limit pozície

Pákové tokeny

Max. limit pozície (USDT)*

SUSHIUP
2 500
SUSHIDOWN
2 500
YFIUP
2 500
YFIDOWN
2 500
SXPUP
2 500
SXPDOWN
2 500
1INCHUP
2 500
1INCHDOWN
2 500
AAVEUP
2 500
AAVEDOWN
2 500
LTCUP
5 000
LTCDOWN
5 000
XLMUP
5 000
XLMDOWN
5 000
TRXUP
5 000
TRXDOWN
5 000
XTZUP
2 500
XTZDOWN
2 500
FILUP
5 000
FILDOWN
5 000
BCHUP
5 000
BCHDOWN
5 000
DOTUP
5 000
DOTDOWN
5 000
EOSUP
5 000
EOSDOWN
5 000
LINKUP
2 500
LINKDOWN
2 500
UNIUP
5 000
UNIDOWN
5 000
BTCUP
5 000
BTCDOWN
5 000
ETHUP
5 000
ETHDOWN
5 000
BNBUP
5 000
BNBDOWN
5 000
ADAUP
2 500
ADADOWN
2 500
XRPUP
5 000
XRPDOWN
5 000
*Maximálne limity pozícií (USDT)
Binance ukladá na tokeny BLVT maximálny povolený limit pozícií (USDT). Nákupný príkaz bude odmietnutý, ak celkové množstvo nákupu a aktuálna pozícia prekročí maximálny limit pozície.
Napríklad, maximálny limit pozícií používateľa A pre SUSHIUP je 2 000 USDT a posledná cena je 0,1499 USD. Aktuálna pozícia používateľa A je 10 000 SUSHIUP, t.j. ekvivalent 1 499 USDT. Maximálne množstvo, aké si teraz môže používateľ A kúpiť je 6 677 SUSHIUP, t.j. ekvivalent 1 001 USDT. Nákupný príkaz bude odmietnutý, ak sa používateľ A pokúsi kúpiť 10 000 SUSHIUP.
Poznámky:
  • Keď posledná cena prudko kolíše v dôsledku pohybov na trhu, je možné, že odhadovaný maximálny limit pozície sa bude líšiť od výpočtu založeného na aktuálnej poslednej cene.
  • Spoločnosť Binance pre používateľov upraví maximálne limity pozícií na základe aktuálneho trhového rizika. Používatelia, ktorí držali pozície presahujúce maximálnu pozíciu nebudú môcť pokračovať v zadávaní nákupných príkazov.

6. Pravidlá vyrovnania odberu

6.1. Ceny vyrovnania odberu sa vykonávajú na základe ceny čistej hodnoty aktíva (NAV) v reálnom čase.
6.2. Na konci procesu odberu budú všetky pákové tokeny, ktoré ste odoberali, uložené priamo do vašej spotovej peňaženky. Poplatky za odber budú odpočítané z vašej spotovej peňaženky USDT.
Po dokončení procesu vyrovnania budú pákové tokeny, ktoré ste uplatnili, vložené do vašej spotovej peňaženky ako USDT.
6.3. Používatelia môžu kliknúť na [Limity vyrovnania a odberu] v obchodnom rozhraní a informovať sa o aktuálnych limitoch.
Kliknite na [Limity vyrovnania a odberu].
6.4. Používatelia môžu odoberať alebo uplatniť tokeny kedykoľvek, okrem počas opätovného vyváženia. Limity odberu a vyrovnania sú nasledovné:

Pákové tokeny

Individuálny denný odber

Limit (USDT)

Denný odber

Limit (USDT)

Individuálne denné vyrovnanie

Limit (USDT)

Denné vyrovnanie

Limit (USDT)

BCHDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BCHUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
1INCHDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
1INCHUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
XLMDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
XLMUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
SUSHIDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
SUSHIUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
AAVEDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
AAVEUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
YFIDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
YFIUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
FILDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
FILUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
SXPDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
SXPUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
UNIDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
UNIUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
LTCDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
LTCUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
XRPDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
XRPUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
DOTDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
DOTUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
TRXDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
TRXUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
EOSDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
EOSUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
XTZDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
XTZUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BNBDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BNBUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
LINKDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
LINKUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ADADOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ADAUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ETHDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
ETHUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BTCDOWN
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000
BTCUP
2 000
5 000 000
4 000
8 000 000

7. Pravidlá vyberania poplatkov za financovanie

7.1. Miera financovania pákových tokenov = miera financovania pozícií futures v košíku x skutočná páka. Spoločnosť Binance nevyberá poplatky za financovanie prenosu úrokových sadzieb. Výber poplatkov za financovanie sa vykonáva medzi obchodníkmi a poplatky sú zahrnuté v čistej hodnote aktíva (NAV).
7.2. Miera financovania zobrazená na stránke už zohľadňuje pákový efekt, takže jeho efekt na čistú hodnotu aktíva (NAV) sa rovná zobrazenej miere financovania. Nová čistá hodnota aktíva (NAV) = NAV x (1 - miera financovania).
Príklad: Ak je miera financovania pre BCDOWN - 0,0304 %, čistá hodnota aktíva (NAV) sa pri zbieraní miery financovania zvýši o 0,0304 %.

8. Pravidlá vyvažovania

7.1. Pozície pákových tokenov Binance sa vyvažujú iba v prípade potreby a vyvažovanie je riadené patentovanými algoritmami spoločnosti Binance. Cieľom je maximalizovanie korelácie medzi pákovými tokenmi Binance a podkladovou maržovou pozíciou bez strachu z likvidácie.
7.2. Cieľový rozsah pákového efektu pákových tokenov Binance sa udržiava medzi 1,25-násobkom a 4-násobkom. Skutočný násobok cieľového pákového efektu nie je zverejnený a neustále sa mení. Vonkajší svet tak nedokáže predpovedať násobok udržiavaný pre pákové tokeny Binance alebo čas vyvažovania, čím sa zníži predobchodovanie a manipulácia.

9. Výpočet čistej hodnoty aktíva (NAV)

Čistá hodnota aktíva (NAV) = ((1 / skutočný násobok pákového efektu) x pozícia v košíku x cena podkladového aktíva) / vydané tokeny.

10. Dodatočné pravidlá

10.1. Spoločnosť Binance poskytuje služby distribúcie informácií, dohľadu a kontroly rizika pre obchodovanie s pákovými tokenmi. Spoločnosť Binance neposkytuje žiadnu záruku návratnosti ani povinnosť zachovania kapitálu pre používateľov, ktorí na platforme Binance vykonávajú transakcie pákových tokenov. Investori by si mali byť plne vedomí väčších rizík spojených so službami pákových tokenov. Okrem toho by mali sami vyhodnotiť možné straty a dobrovoľne sa zúčastniť na základe potvrdenia, že riziká sú kontrolovateľné a znesiteľné.
10.2. Výrazy „prekročiť“ a „menej ako“ uvedené v týchto pravidlách nezahŕňajú čísla, zatiaľ čo „nepresahujúce“, „nie menej ako“, „vyššie“ a „až“ zahŕňajú čísla.
10.3. Tieto pravidlá sú formulované platformou Binance a budú účinné okamžite po ich zverejnení všetkým investorom na platforme. To isté platí aj pre dodatky.
10.4. Platforma Binance si vyhradzuje právo na konečný výklad týchto pravidiel.
*Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Čísla v tomto článku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Pre aktuálne čísla sa obráťte na anglickú verziu.