Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD

Často kladené otázky
Zamknuté stakovanie

Ako vám môžeme pomôcť?

Ako používať zamknuté stakovanie Binance

2021-07-28 12:24
Videonávod

Čo je to zamknuté stakovanie?

Zamknuté stávkovanie je proces dočasného uzamknutia svojich digitálnych aktív na blockchaine s mechanizmom proof-of-stake. To nielenže pomáha sieti, ale aj poskytuje vkladové odmeny.
Konkrétnejšie, proof-of-stake (PoS) je mechanizmus konsenzu, ktorý vyberá validátorov blokov na základe počtu vložených mincí. Čím viac mincí vložíte, tým vyššie odmeny získate.
Zamknuté stakovanie Binance predstavuje jednoduchý spôsob, ako môžu HODLeri vkladať svoje mince a získavať odmeny.
Stakovanie Binance sa spolieha na konsenzus proof-of-stake, čo znamená, že sa uskutočňuje na blockchaine pomocou inteligentných kontraktov. Úspory Binance sa naopak neodohrávajú na blockchaine. Je to finančný produkt, ktorý umožňuje používateľom Binance požičiavať aktíva a získavať úroky. Poskytuje flexibilitu pri vyplatení prostriedkov kedykoľvek a ponúka denný úrok. Úroky úspor Binance pochádzajú z pôžičiek Binance a marže.

2. Prečo mojim prostriedkom trvá po vyplatení zo zamknutého stakovania niekoľko dní, kým sa pripíšu na môj účet?

Keďže sa stakovanie vykonáva prostredníctvom inteligentných kontraktov na blockchaine, čas vyplatenia tokenov sa líši podľa mechanizmu konsenzu na blockchaine. Rozličné blockchainy majú rozličné časy vyplatenia.
Napríklad, ak si chcete vyplatiť token EOS, musíte počkať 72 hodín, pričom vyplatenie tokenu DOT trvá 28 dní.
Spoločnosť Binance optimalizovala proces distribúcie prostriedkov a skrátila čas vyplatenia na 1 deň. Upozorňujeme, že štandardný čas vyplatenia závisí od skutočného času vyplatenia na blockchaine projektu. Binance môže v budúcnosti upraviť jednodňový čas vyplatenia.
APY je projekcia založená na odmenách, ktoré sme historicky dostali (Miera odmien zo stakovania) z príslušného protokolu aktív. Táto miera je určená príslušným blockchainom protokolu a nie je kontrolovaná, ovplyvňovaná, ani určená stakovaním Binance a bude sa meniť. Z toho dôvodu sa bude dynamicky meniť aj APY. Každý blockchain si stanovuje svoju základnú mieru odmien v závislosti od rôznych faktorov. Hodnota APY môže byť upravená tak, aby prípadne brala do úvahy finančné prostriedky, ktoré nestakujeme a sú súčasťou likvidnej rezervy.
  • Keď sa prihlásite na produkt zamknutého stakovania bude suma odberu odpočítaná z vášho spotového účtu.
  • Úroky nepribudnú v deň prihlásenia sa na odber. Úroky začnú pribúdať na druhý deň, a budú distribuované na tretí deň. Napríklad, ak sa prihlásite na odber 1. februára, úrok sa bude počítať od 2. februára a bude distribuovaný 3. februára. Okrem toho, úroky z vkladu budú distribuované každý deň.
  • Používatelia sa môžu rozhodnúť a vyplatiť svoje aktíva vopred. Po výbere predčasného vyplatenia NEPRÍDETE o istinu, ale úroky distribuované počas uzamknutého obdobia budú od istiny odpočítané. Vyplatenie tiež vyžaduje určitý čas na odomknutie. Odomknúť tokeny trvá 1 deň a vyplatenie prostriedkov trvá 1 deň. Z dôvodu rozdielnych časových pásem to môže celkovo trvať od 48 do 72 hodín.
  • Vyplatenie po vypršaní platnosti produktu: keď vyprší platnosť odoberaného produktu, vaše aktíva budú vyplatené zo siete, čo vyžaduje istú dobu na odomknutie. Odomknúť tokeny trvá 1 deň a vyplatenie prostriedkov trvá 1 deň. Z dôvodu rozdielnych časových pásem to môže celkovo trvať od 48 do 72 hodín.
Úroky sa vypočítavajú a distribuujú medzi 00:00 a 08:00 UTC+0 na druhý deň po dni prihlásenia.
Distribúcia sa však môže niekedy oneskoriť z dôvodu nepredvídateľných podmienok na sieti.
Rozličné stakovacie produkty majú rozličné trvanie a limity odberu. Limit odberu predstavuje maximálne množstvo tokenov, ktoré môže každý používateľ odoberať. Stakovanie Binance bude dynamicky upravovať limity podľa trhových podmienok a stupňa rizika.
Príklad

Ako používať zamknuté stakovanie Binance?

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a kliknite na [Financie][Zisk Binance].
Posuňte sa nadol na [Zamknuté stakovanie] a kliknite na [Zobraziť viac].
Tu si môžete prezrieť všetky produkty uzamknutého stakovania s odhadovaným ročným percentuálnym výnosom (odhad. APY), dobou trvania a minimálnym zamknutým množstvom.
2. Vyberte si aktívum, ktoré chcete stakovať, upravte dobu stakovania a kliknite na [Stakovať teraz].
Potom uvidíte podrobnosti o vybranej stakovacej ponuke:
  • Trvanie: Môžete kliknúť na rozličné doby trvania a prezrieť si ich odhadované ročné percentuálne výnosy (odhad. APY) a vybrať si tak najlepšiu ponuku. Upozorňujeme, že odhad. APY sa upravuje každý deň na základe odmien za stakovanie na sieti. Počas obdobia stakovania budú vaše aktíva uzamknuté v sieti, teda stakované aktíva nebudete môcť vyberať ani s nimi vykonávať žiadne transakcie.
  • Dostupné množstvo: zobrazuje dostupný zostatok vo vašej spotovej peňaženke, ktorý môžete použiť na stakovanie v zamknutom stakovaní. Na stakovanie je potrebné minimálne množstvo. Ak je váš zostatok nižší ako toto množstvo, nebudete môcť stakovať.
Po odoberaní produktu bude úrok počítaný od 00:00 UTC v nasledujúci deň, a distribuovaný do vašej [Fiat a spotovej peňaženky] každý deň po 00:00 UTC. Keď je proces hotový, stakované aktíva budú automaticky vyplatené a vrátené do vašej spotovej peňaženky.
Po potvrdení detailov, zadajte zamknuté množstvo, ktoré chcete stakovať a kliknite na [Potvrdiť nákup].
3. Ak chcete zobraziť vašu históriu zamknutého stakovania, prejdite na [Peňaženka] - [Zisk] - [Zamknuté stakovanie].

4. Pre skoré vyplatenie vašich aktív kliknite na [Vyplatiť skôr].
Upozorňujeme, že odomknutie vašich zamknutých aktív si vyžaduje konkrétny čas na základe špecifikácií siete, v ktorej stakujete. Zamknuté stakovanie Binance vám umožní vyplatiť aktíva nasledujúci deň. Niekedy však trvá prijatie tokenov od 48 do 72 hodín kvôli rozdielnym časovým pásmam.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete svoje produkty zamknutého stakovania vyplatiť skôr, generované úroky sa nakoniec. odpočítajú od istiny.
Viac podrobností o stakovaní nájdete v článku Akadémie Čo je stakovanie?