Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Financie
Binance Pay

Ako používať kryptobox a často kladené otázky

Binance
2021-06-03 03:55

Čo je to kryptobox?

Kryptobox je novinka služby Binance Pay, ktorá vám umožňuje posielať zábavné kryptodarčeky vašim priateľom. Kryptobox si môžete vytvoriť a zdieľať ho so skupinou priateľov. Keď si budú uplatňovať darčeky s kódom boxu v aplikácii Binance, získajú náhodnú sumu kryptomeny, ktorú ste zadali do boxu.

Ako vytvoriť kryptobox?

1. Prihláste sa do svojej aplikácie Binance a kliknite na [Pay] - [Kryptobox] - [Vytvoriť] - [Vytvoriť teraz].
2. Zadajte celkovú sumu boxu, počet darčekov a priania v darčekoch. Kliknite na [Pokračovať]
3. Potvrďte podrobnosti o platbe a kliknite na [Potvrdiť].
4. Zadajte Pay PIN a potvrďte platbu.
5. Pre váš kryptobox sa vygeneruje kód boxu. Kód boxu môžete zdieľať so svojimi priateľmi kliknutím na [Kopírovať kód], [Zdieľať obrázok] alebo [Uložiť obrázok]. Vaši priatelia si následne môžu uplatniť váš kryptobox pomocou aplikácie Binance.
Zdieľajte kód svojho boxu súkromne iba s vašimi zamýšľanými príjemcami , nakoľko ktokoľvek s týmto kódom ho môže použiť na uplatnenie vášho darčekového boxu.

Ako si uplatniť kryptobox?

1. Prihláste sa do svojej aplikácie Binance a kliknite na [Pay] - [Kryptobox] - [Uplatniť].Zadajte kód boxu a kliknite na [Uplatniť teraz].
2. Kliknutím na [Otvoriť] si uplatníte kryptobox.
3. Zobrazí sa vám suma kryptomeny, ktorú ste si uplatnili z boxu. Získané krypto sa pripíše k vášmu zostatku v peňaženke Pay.
Upozorňujeme, že: 
1. Ak prekročíte maximálny počet nesprávnych pokusov o zadanie kódu, na uplatnenie kryptoboxov sa uloží časový limit. Skontrolujte, že vami zadaný kód boxu je správny.
2. Nepovoľuje sa, aby si ten istý používateľ uplatnil ten istý kryptobox viackrát.
3. Po úplnom vyplatení si už nebudete môcť uplatniť kryptobox.
4. Po desiatich po sebe idúcich nesprávnych pokusoch o zadanie kódov na box bude váš účet z bezpečnostných dôvodov zamknutý po dobu piatich hodín. Po zamknutí účtu si nebudete môcť uplatňovať kryptoboxy.

Vyprší platnosť kryptoboxu?

Všetky kryptoboxy sú platné po dobu 24 hodín. Všetky zvyšné neuplatnené darčeky budú po 24 hodinách vrátené do peňaženky Pay majiteľa boxu.

Môžem konvertovať uplatnené krypto na menu fiat?

Uplatnené krypto z kryptoboxu sa pripíše do vašej peňaženky Pay na Binance. Aktíva môžete previesť do svojej peňaženky fiat a spotovej peňaženky a vyplatiť si ich prostredníctvom dostupných možností fiat pre vašu krajinu. 
Upozorňujeme, že ak zdieľate kód kryptoboxu so svojimi priateľmi verejne, napríklad na platformách sociálnych médií, je možné, že ku kódu budú mať prístup aj ľudia, ktorých nepoznáte, a budú si môcť uplatniť váš kryptobox. Z toho dôvodu poskytnite kód boxu len vašim zamýšľaným príjemcom .

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Spoločnosť Binance si vyhradzuje všetky práva na zastavenie akýchkoľvek aktivít kryptoboxu, vrátenie fondov vlastníkovi zdroja a vykázanie akýchkoľvek používateľov, ak sa zistí, že sú zapojení do akýchkoľvek kontroverzných aktivít.
(*Z dôvodu lepšieho porozumenia pre používateľov môže byť vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti preložené do rôznych jazykov. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi rôznymi jazykovými verziami má prednosť anglická verzia.)
Súvisiace články
Čo je Binance Pay