Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Opcie
Opcie Binance

Čo sú Opcie Binance

Binance
2021-10-13 01:45
Opcie Binance sú opcie amerického štýlu, ktoré vám umožňujú uplatniť opčnú zmluvu kedykoľvek pred dátumom vypršania platnosti. Opcie Binance sa vyrovnávajú v hotovosti, a preto nie je potrebné fyzické dodanie podkladového aktíva.
Na rozdiel od tradičných opcií ponúkajú Opcie Binance kratší časový rámec vypršania platnosti, od 5 minút do 1 dňa. Opcie Binance sa dodávajú iba s jednou realizačnou cenou, ktorá sa rovná cene kontraktu na Binance Futures. Inými slovami, Opcie Binance sú vždy za aktuálnu trhovú cenu.
Opcie Binance môžete iba nakupovať, pretože spoločnosť Binance je ich jediným emitentom (predajcom opcií). Pre Opcie Binance preto neexistuje kniha objednávok. Ako kupujúci opcie je vašou maximálnou stratou pri opčnej zmluve prémia, ktorú ste zaplatili. V tomto prípade je vašim bodom vyrovnania realizačná cena +/- prémia (podľa toho, či ide o zmluvu typu call alebo put).

Špecifikácie Opčných zmlúv Binance

Opčná zmluva

BTCUSDT

ETHUSDT

XRPUSDT

BNBUSDT

LINKUSDT

LTCUSDT

Podkladové aktívum

Binance Futures kontrakt BTCUSDTBinance Futures kontrakt ETHUSDTBinance Futures kontrakt XRPUSDTBinance Futures kontrakt BNBUSDTBinance Futures kontrakt LINKUSDTBinance Futures kontrakt LTCUSDT

Minimálna veľkosť zmluvy

0,001 BTC0,001 ETH0,1 XRP0,01 BNB0,01 LINK0,001 LTC

Maximálna veľkosť zmluvy

20 BTC200 ETH200 000 XRP2 000 BNB2 000 LINK20 LTC

Realizačná cena

Posledná cena Binance Futures kontraktu BTCUSDTPosledná cena Binance Futures kontraktu ETHUSDTPosledná cena Binance Futures kontraktu XRPUSDTPosledná cena Binance Futures kontraktu BNBUSDTPosledná cena Binance Futures kontraktu LINKUSDTPosledná cena Binance Futures kontraktu LTCUSDT

Obchodné rozhranie Opcií Binance

1. Podkladové aktívum
2. Miestny čas
3. Zostatok: Prostriedky, ktoré je možné použiť na nákup Opcií Binance. Dostupný zostatok na Binance Futures
4. Prevod: Kliknutím prevediete prostriedky z vašej peňaženky spot do vašej peňaženky futures.
5. Príručka Opcií Binance
5. Dátum vypršania platnosti: Môžete si vybrať ukončenie zmluvy od 5 minút, 10 minút, 30 minút, 1 hodiny, 4 hodín, 8 hodín, 12 hodín, až do 1 dňa.
7. Cenový graf podkladového aktíva
8. Pozície (neimplementovaných opcií): „C" znamená opcia typu call, „P" znamená opciatypu put.
9. Príkazy: Môžete byť iba kupujúcim Opcií Binance
10. Vaše pozície
11. História vašich uplatnených/vyrovnaných opcií
12. Popis nakúpených opcií
13. Čas zakúpenia opcie
14. Zakúpené množstvo (v zmluvnej jednotke)
15. Realizačná cena: Podkladová cena pri zadaní príkazu. Zobrazená realizačná cena sa môže líšiť od skutočnej poslednej ceny podkladového aktíva, ak je trh veľmi volatilný.
16. Prémia: Celková cena, ktorú ste za nákup opcie zaplatili.
17. Vyrovnávacia cena
- Vyrovnávacia cena opcií typu call = realizačná cena + (prémia/množstvo)
- Vyrovnávacia cena opcií typu put = realizačná cena - (prémia/množstvo)
18. Čas do vypršania platnosti: Odpočítavanie pred dátumom expirácie
19. Nerealizovaný PNL
- Nerealizovaný PNL opcií typu call = max [ (podkladová cena - realizačná cena) * množstvo, 0 ]
- Nerealizovaný PNL opcií typu put = max [ (realizačná cena - podkladová cena) * množstvo, 0 ]
- Maximálna strata je zaplatená prémia
20. Vyrovnať: Kliknutím uplatníte opcie pred alebo po dátume vypršania platnosti.
21. Cieľová cena: Kliknutím nastavíte cieľovú cenu zadaním vzdialenosti od realizačnej ceny.
22. Predĺžiť: Kliknutím predĺžite dátum vypršania platnosti a zvýšite potenciálne príležitosti na zisk.

Dôležité upozornenia týkajúce sa obchodovania s opciami

Prémia / Zisk
Prémia sa najskôr odpočíta z vášho zostatku v peňaženke Binance Futures. Potom sa budú počítať iba zisky. V ojedinelých prípadoch môže odpočítanie prémie spôsobiť, že vaše futures pozície vstúpia do likvidácie. Preto sa pred zadaním objednávky opcie uistite, že vo vašej peňaženke futures máte dostatok voľnej marže. Upozorňujeme, že na dosiahnutie čistého zisku pri obchodovaní s opciami musí byť zisk vyšší ako prémia. Zisky môžu byť nulové alebo až neobmedzené a prémia je fixná hodnota, ktorú ste zaplatili pred obchodovaním. Opcie majú teda nevýhodu fixných nákladov platených vopred, no neobmedzené zisky. Čistý zisk z vášho obchodu s opciami sa vypočíta ako zisk mínus prémia.
Cena
Všetky obchody sú vykonané za trhovú cenu. Neexistuje záruka, že cena, ktorú vidíte na obrazovke, bude presná cena, za ktorú vykonáte obchod, aj keď je vo všeobecnosti veľmi blízka. Cena malých objednávok alebo objednávok vykonaných počas „normálneho" trhu (menej volatilného trhu) bude vždy takmer rovnaká, ale pri veľkých objednávkach alebo objednávkach vykonaných počas volatilného trhu sa cena môže líšiť na základe skutočného vykonania príkazu.
Varovanie pred rizikom
Neexistuje žiadna záruka, že vaše zakúpené opcie budú po odpočítaní prémie ziskové. Nie všetko obchodovanie s opciami je ziskové. Na trh vstupujte podľa vlastného uváženia.
Súvisiace články
Prehľad opčných zmlúv