Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Obchodovanie P2P
Správa obchodníkov a používateľov P2P

Pravidlá pre spracovanie odvolaní P2P

Binance
2021-06-22 10:34
*Toto pravidlo sa vzťahuje na obchody, v ktorých nefiguruje CNY
Odvolanie kupujúceho
1. Objednávka zrušená:
 • Ak bol prekročený časový limit objednávky a systém ju automaticky zrušil, avšak napriek tomu kupujúci platbu dokončil offline, alebo potom, čo kupujúci platbu dokončil, bola objednávka omylom zrušená, zástupcovia zákazníckych služieb spoločnosti Binance budú kontaktovať predávajúceho a na základe maximálneho úsilia ho požiadajú o refundáciu. Ak predávajúci odmietne refundáciu, spoločnosť Binance nenesie zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z transakcie. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo pozastaviť činnosť používateľov, ktorí počas daného procesu nebudú spolupracovať.
2. Suma platby a objednávky sa nezhodujú:
 • Ak je skutočná suma, ktorú zaplatil kupujúci, vyššia ako suma objednávky a kupujúci klikne na možnosť „Označiť ako zaplatené a prevedené ďalšie“, zástupcovia zákazníckych služieb spoločnosti Binance budú kontaktovať predávajúceho a požiadajú ho o refundáciu. Ak predávajúci odmietne refundáciu, kupujúci zodpovedá za stratu fondov. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo pozastaviť činnosť používateľov, ktorí počas daného procesu nebudú spolupracovať.
3. Predávajúci neuvoľnil kryptomenu včas:
 • Ak kupujúci úspešne dokončil platbu pomocou spôsobu platby v reálnom čase a predávajúci neuvoľnil krypto do 15 minút, agenti zákazníckych služieb spoločnosti Binance budú kontaktovať predávajúceho, aby tak učinil. Ak predávajúci neodpovie v danom časovom rámci, agent zákazníckeho servisu spoločnosti Binance uvoľní krypto nasilu.
 • Ak kupujúci použil na uskutočnenie platby iný spôsob ako okamžitú platbu a predávajúci nedokáže prijať platbu včas, agenti zákazníckych služieb spoločnosti Binance budú kontaktovať predávajúceho a požiadajú ho o uvoľnenie kryptomeny do 2 pracovných dní. Ak platba nebola prijatá v  tanovenom časovom limite, predávajúci je povinný včas kontaktovať zákaznícky servis a odkomunikovať celú situáciu. Ak nás predávajúci nebude kontaktovať, bude sa to považovať za prijatú platbu. Agenti zákazníckych služieb spoločnosti Binance uvoľnia krypto nasilu.
4. Kupujúci zaplatil z vlastného platobného účtu správnu sumu (meno držiteľa sa zhoduje s overeným menom KYC), avšak predávajúci nie je ochotný uvoľniť kryptomenu a snaží sa vysporiadať dohodu za ešte vyššiu cenu.
 •  S výnimkou prípadov, keď je cena neobvykle nízka (-10 % z trhovej ceny), objednávku uvoľní agent zákazníckeho servisu manuálne.
5. Kupujúci pri prevode peňazí nechal poznámku a predávajúci neuvoľnil krypto:
 • Ak kupujúci uviedol pri prevodoch peňazí slová ako „Digitálna mena, C2C/P2P, Binance, BTC atď.“ alebo iné súvisiace citlivé informácie v poznámkach k platbe (hoci predávajúci už v ich podmienkach uviedol, aby sa také slová neuvádzali), agent zákazníckych služieb spoločnosti Binance bude kontaktovať predávajúceho, aby uvoľnil token alebo zrealizoval refundáciu. Akýkoľvek poplatok účtovaný spôsobom platby počas refundácie by mal hradiť kupujúci.
6. Nevhodný jazykový prejav:
 • Dve strany používali počas konverzácie nevhodný jazyk. Ak sa strana proti tomu odvolala dvakrát alebo viackrát, časť funkcií používateľského účtu bude pozastavená.
Odvolanie predávajúceho
1. Kupujúci klikol na „Označiť ako zaplatené“ alebo „Prevedené, ďalej“
 • Ak kupujúci nezaplatil a neposkytol doklad o zaplatení alebo ho nemožno zastihnúť v stanovenom časovom rámci, agent zákazníckych služieb spoločnosti Binance zruší objednávku v prospech predávajúceho. Ak boli objednávky zrušené z dôvodu nezaplatenia trikrát a viac, časť funkcií používateľského účtu bude pozastavená.
 • Ak kupujúci zaplatil, ale predávajúci platbu nedostal, agenti zákazníckych služieb spoločnosti Binance budú kontaktovať predávajúceho, aby do 2 pracovných dní uvoľnil krypto. Ak krypto nebolo uvoľnené v stanovenom čase, agenti zákazníckych služieb spoločnosti Binance uvoľnia krypto nasilu. Ak sa krypto nedá uvoľniť normálne, je potrebné, aby predávajúci kontaktoval zákaznícky servis a odkomunikoval celú situáciu. Za prijatú platbu sa to bude považovať vtedy, ak predávajúci nebude kontaktovať zákaznícku službu.
2. Overené informácie alebo uhradená suma sa nezhodujú:
 • Ak kupujúci previedol peniaze na iný platobný účet predávajúceho alebo na platobný účet inej osoby a na uskutočnenie platby nepoužil platobné údaje poskytnuté predávajúcim, nesie kupujúci riziko prevodu na nesprávny účet a vrátenie peňazí nie je zaručené. Ak spoločnosť Binance zistí takto sa opakujúci trend chybných platieb, zákaznícky servis pozastaví účet kupujúceho na 30 dní. 
 • Platobný účet a overené informácie sa nezhodujú: Ak sa názov platobného účtu kupujúceho (napríklad meno držiteľa bankovej karty kupujúceho) nezhoduje s overeným menom KYC na Binance P2P, funkcia P2P kupujúceho bude pozastavená na 15 dní z dôvodu porušenia pravidiel pre transakcie Binance P2P. V takom prípade Binance P2P neuvoľní kryptomenu okamžite, predávajúci bude vyzvaný k vráteniu celej sumy. Objednávka sa následne zruší, ak predávajúci predloží doklad o vrátení platby a kupujúci to potvrdí. Akýkoľvek poplatok účtovaný spôsobom platby by mal hradiť kupujúci. 
 • Ak kupujúci zaplatil, ale suma je nižšia ako suma objednávky, bude vyzvaný k úhrade zvyšnej sumy v stanovenom časovom rámci. Akýkoľvek poplatok účtovaný spôsobom platby by mal hradiť kupujúci. Ak kupujúci neodpovie včas alebo odmietne zaplatiť zvyšnú sumu, bude predávajúci vyzvaný k vráteniu peňazí, ktoré dostal.Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo pozastaviť činnosť používateľov, ktorí počas procesu nebudú spolupracovať. Za prípadné ďalšie straty bude zodpovedať kupujúci.
Ak je skutočná suma, ktorú zaplatil kupujúci, nižšia ako suma objednávky, avšak predávajúci uvoľnil kryptomenu pred prijatím dostatočnej platby, agenti zákazníckych služieb spoločnosti Binance budú kontaktovať kupujúceho a požiadajú ho, aby uhradil zvyšnú sumu. Ak predávajúci odmietne vykonať platbu, kupujúci zodpovedá za stratu fondov. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo pozastaviť činnosť používateľov, ktorí počas daného procesu nebudú spolupracovať.
3. Krypto bolo uvoľnené pred prijatím platby: Predávajúci nepotvrdil, či platbu prijal a uvľonil krypto pred prijatím platby:
 • Predávajúci by mal kontaktovať zákaznícky servis vytvorením tiketu. V prípade, že kupujúci nereaguje alebo odmietne spolupracovať, predávajúci môže prípad nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní.
 • Predávajúci preberá zodpovednosť za skoršie uvoľnenie kryptomeny. Platforma (Binance P2P) nezaručuje opätovné získanie fondov.
4. Nevhodný jazykový prejav:
 • Dve strany používali počas konverzácie nevhodný jazyk. Ak sa strana proti tomu odvolala dvakrát alebo viackrát, časť funkcií používateľského účtu bude pozastavená.
Súvisiace články
Pokyny pre obchodníkov Binance P2P