Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Časté otázky
Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Obchodné boty
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Tax
Konverzia Binance
NFT
VIP
Domov
Centrum podpory
Časté otázky
Zisk Binance
Dvojitá investícia
Čo je to dvojitá investícia Binance

Čo je to dvojitá investícia Binance

2021-08-18 02:44
Videonávod
Dvojité investovanie vám ponúka príležitosť na nákup a predaj kryptomeny za požadovanú cenu a v dátum v budúcnosti, pričom získate vysoké odmeny bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh uberá. 
Výhody využívania dvojitej investície
 • Kúpiť nízko alebo predať vysoko: Krypto si môžete kúpiť za nižšiu cenu alebo predať za vyššiu.
 • Vysoké odmeny: Získate vysoký pasívny príjem bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh uberá.
 • Široký výber: Môžete si vybrať zo širokej škály aktív a nastaviť cieľový dátum a cenu podľa svojich predstáv.
 • Žiadne poplatky za obchodovanie: Nulové poplatky za obchodovanie, keď je dosiahnutý cieľ a je splnený produkt „Kúpiť nízko“ alebo „Predať vysoko“.

Kedy mám použiť dvojitú investíciu?

Či už ste skúsený obchodník alebo jednoducho HODLer, ktorý chce zarobiť nejaké extra odmeny, existuje veľa rôznych dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre dvojité investovanie. Niektoré z najbežnejších scenárov sú: 
 • Dosiahnutie zisku: Predajte svoje držané kryptomeny za cieľovú cenu, aby ste realizovali niektoré zo svojich ziskov a zároveň profitovali z dodatočných odmien.
 • Kúpa poklesov: Nakupujte kryptomeny za cieľovú cenu, keď trh klesá, a užívajte si dodatočné odmeny.
 • Zbierať viac kryptomien: Máte kryptomeny, s ktorými však chcete získať ďalšie výnosy a zároveň ich držať.
 • Získať viac stabilných mincí: Máte stabilné mince, s ktorými však chcete získať ďalšie výnosy a zároveň ich držať.

Ako fungujú produkty typu „kúpiť nízko“ a „predať vysoko“?

Existujú dva typy produktov dvojitej investície: „Predaj za vysokú cenu“„Nákup za nízku cenu“
Produkty kúpiť nízko vám dávajú šancu kúpiť si želané krypto (napríklad BTC) v budúcnosti za nižšiu cenu pomocou stabilných mincí (BUSD alebo USDT). 
 • Dosiahnutý cieľ: Ak je trhová cena v deň vyrovnania rovnaká alebo nižšia ako cieľová cena, nakúpi sa cieľová mena (BTC)
 • Nedosiahnutý cieľ: Ak je trhová cena v deň vyrovnania vyššia ako cieľová cena, ponecháte si svoje stabilné mince
V oboch scenároch budete najskôr získavať odmeny v stablecoinoch. Po dosiahnutí cieľovej ceny sa suma vašich odberov a získané odmeny použijú na nákup BTC.
S produktmi predať vysoko máte šancu na predaj vašich existujúcich kryptomien (napríklad BNB) za vyššiu cenu v budúcnosti (za BUSD). 
 • Dosiahnutý cieľ: Ak je v dátum vyrovnania trhová cena na úrovni cieľovej ceny alebo nad ňou, vaše BNB sa predá za BUSD
 • Nedosiahnutý cieľ: Ak je v dátum vyrovnania trhová cena pod úrovňou cieľovej ceny, BNB si ponecháte
V obidvoch scenároch budete najskôr získavať odmeny v existujúcej mene (BNB). Po dosiahnutí cieľovej ceny sa suma vašich odberov a získané odmeny predajú za BUSD. 

Ako sa prihlásiť na odber produktu dvojitá investícia?

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a kliknite na [Zisk] -[Dvojitá investícia].
Predvolene začnete v režime pre začiatočníkov, ktorý je určený pre nových používateľov dvojitého investovania. Poskytuje podrobný návod, ktorý vám pomôže prejsť procesom prihlásenia sa na odber dvojitého investovania. Tento režim môžete zapnúť alebo vypnúť prepnutím tlačidla vedľa položky [Režim pre začiatočníkov].
2. Vyhľadajte kryptomenu, ktorú chcete odoberať. Uvidíte APR pre aktívum a jeho aktuálnu trhovú cenu. Začnite kliknutím na aktívum.
3. Vyberte produkt [Kúpiť nízko] alebo [Predať vysoko]. Zadajte cieľovú cenu a vyberte dátum vyrovnania. Kliknite na [Ďalej].
4. Zobrazia sa víťazné scenáre a očakávané výnosy. 
Kliknutím na [Zobraziť] zobrazíte podrobnosti o každom scenári. 
5. Pozorne si prečítajte podmienky používania a začiarknite políčka. Kliknutím na [Prihlásiť sa na odber] potvrďte.
6. Uvidíte ďalšie oznámenie vo vyskakovacom okne. Upozorňujeme, že úprava alebo zrušenie po prihlásení na odber, nie je možná.Kliknite na [Potvrdiť].
7. Úspešne ste sa prihlásili na odber produktu dvojitá investícia. Ak chcete zobraziť svoj odber, prejdite na [Objednávky] - [História zisku] - [Dvojitá investícia]

Čo je to automatické zloženie?

Automatické zloženie je nová funkcia, ktorá automaticky znova prihlási na odber váš plán dvojitej investície deň vyrovnania. 
Po aktivácii tejto funkcie vám systém pomôže znova prihlásiť na odber novú pozíciu, pričom dátum vyrovnania nastane v nasledujúci dostupný dátum vyrovnania od aktuálneho dátumu. 
Dátum vyrovnania pre BTC a ETH je každý utorok a piatok. Dátum vyrovnania pre všetky ostatné digitálne aktíva je každý piatok.
Pokiaľ je aktivovaná funkcia automatického zloženia, váš plán dvojitej investície bude automaticky znovu prihlásený na odber k najbližšiemu dostupnému dátumu vyrovnania v deň vyrovnania. Plán automatického zloženia môžete aktivovať/deaktivovať 30 minút pred dátumom vysporiadania
Ak chcete povoliť funkciu automatického zloženia, prepnite pri nastavovaní plánu na tlačidlo vedľa položky [Automatické zloženie]. Potom si vyberte buď základný alebo pokročilý plán.
Ak už máte existujúcu pozíciu dvojitej investície a chcete povoliť/zakázať funkciu automatického zloženia, môžete tak urobiť prostredníctvom peňaženky Zisk.

Ako funguje automatické zloženie?

Môžete si vybrať medzi 2 typmi plánov automatického zloženia. 
1. Základný plán 
 • Ak sa dosiahne cieľová cena, automatické zloženie sa zastaví. Systém uzavrie pozíciu a rozdelí výnosy.
 • Ak sa nedosiahne cieľová cena, automatické zloženie bude pokračovať. Systém automaticky prihlási na odber novú pozíciu s vyrovnaním v najbližší dostupný dátum vyrovnania, kým sa nedosiahne cieľová cena.
2. Pokročilý plán
 • Ak sa dosiahne cieľová cena, systém automaticky prihlási na odber novú pozíciu s vyrovnaním v najbližší dostupný dátum vyrovnania v opačnom smere. Napríklad odoberáte produkt predať vysoko a dosiahli ste cieľovú cenu. Automatické zloženie vám otvorí novú pozíciu kúpiť nízko.
 • Ak sa nedosiahne cieľová cena, systém automaticky prihlási na odber novú pozíciu s vyrovnaním v najbližší dostupný dátum vyrovnania v rovnakom smere. Napríklad odoberáte produkt predať vysoko a nedosiahli ste cieľovú cenu. Automatické zloženie vám otvorí novú pozíciu predať vysoko.
Systém automaticky zloží aktíva na základe trhovej ceny v čase vášho vyrovnania a vyberie novú cieľovú cenu na základe aktuálnej trhovej ceny. Ak napríklad používate automatické zloženie a nedosiahnete nízku cieľovú cenu nákupu, systém nastaví novú cieľovú cenu o 10 % nižšie od aktuálnej trhovej ceny. Predpokladajme, že aktuálna trhová cena je 20 000 USD za BTC, potom nová cieľová cena bude o 10 % nižšia, 18 000 USD.

Často kladené otázky

1. Čo je režim pre začiatočníkov pri dvojitej investícii? 

Režim pre začiatočníkov je určený pre nových používateľov dvojitej investície. Poskytuje podrobného sprievodcu, ktorý vám pomôže prejsť procesom prihlásenia sa na odber dvojitej investície. 
Režim pre začiatočníkov môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou prepínača. 
Pri dvojitej investícii existujú aj riziká. 
 • Odoberané aktíva sú uzamknuté a pred dátumom vyrovnania si ich nebudete môcť vyplatiť ani zrušiť.
 • Ak sa cena oddiali od cieľovej ceny, stratíte príležitosť na nákup alebo predaj za priaznivejšiu cenu.
 • Obchod sa môže uskutočniť len na základe ceny v deň vyrovnania.
Upozorňujeme, že dvojité investovanie nepredstavuje investíciu bez rizika. Pred prihlásením si pozorne prečítajte podmienky k produktu. Binance nezodpovedá za žiadne straty spôsobené fluktuáciami cien.
Po dokončení prihlásenia na odber budú vaša cieľová cena, dátum vyrovnania a APR fixné. Tieto podmienky nemôžete upravovať. 
Svoju cieľovú cenu, dátum vyrovnania a APR si môžete pozrieť v časti [Peňaženka Earn][História Earn].
Suma odberuSuma, ktorú ste vložili pri prihlásení sa na odber dvojitého investovania. Táto suma sa použije na nákup alebo predaj kryptomien. 
Cieľová cenaStanovená cena, za ktorú chcete kúpiť alebo predať kryptomenu. 
Dátum vyrovnaniaStanovený dátum, kedy chcete kúpiť alebo predať kryptomenu. V tento deň získate aj výnos. 
Mena vkladuMena, ktorú ste použili na odber produktu Dvojitá investícia.
Cieľová menaAktívum, ktorú dostanete, ak sa dosiahne cieľová cena.
Obdobie odberuPočet dní odo dňa prihlásenia sa na odber do dátumu vyrovnania. 
Vyrovnávacia cenaPriemer trhovej ceny za posledných 30 minút pred 08:00 hod. (UTC) v deň vyrovnania. Cena vyrovnania a cieľová cena určujú, či vaša suma odberu a odmeny budú prevedené na cieľovú menu.
Odmeny
Suma odberu * APR % * obdobie odberu (v dňoch) / 365
Nižšie je zhrnutý výpočet celkovej sumy, ktorú dostanete pri rôznych scenároch.
Dvojitá investícia pri nákupe za nízku cenu – dva možné scenáre v deň vyrovnania:
 1. Cieľová cena je dosiahnutá 
  • (Suma odberu + odmeny) / cieľová cena
 2. Cieľová cena nie je dosiahnutá 
  • Suma odberu + odmeny
Dvojitá investícia pri predaji za vysokú cenu – dva možné scenáre v deň vyrovnania:
 1. Cieľová cena je dosiahnutá 
  • (Suma odberu + odmeny) * cieľová cena
 2. Cieľová cena nie je dosiahnutá 
  • Suma odberu + odmeny
Každý odoberaný produkt má dátum vyrovnania. Ako cenu vyrovnania bude systém brať priemernú trhovú cenu za posledných 30 minút pred 08:00 hod. (UTC) v dátum vyrovnania. 
Váš výnos vypočíta systém v dátum vyrovnania o 08:00 hod. (UTC) na základe ceny vyrovnania a cieľovej ceny. Výnosy sa pripíšu do vašej spotovej peňaženky do 6 hodín.
Bohužiaľ, po prihlásení na odber ho už NEMÔŽETE upraviť ani zrušiť. Pred prihlásením si pozorne prečítajte podmienky k produktu.
Na webovej stránke Binance
Prejdite na [Objednávky] > [História zisku] - [Dvojitá investícia]. Tu si môžete pozrieť svoje aktuálne položky týkajúce sa odberu a vyrovnania.
V aplikácii Binance
Prejdite na [Peňaženky][Earn] a klepnite na ikonu [História Earn] vpravo hore. Klepnutím na [Simple Earn] zmeňte filter na [Dvojité investovanie]. Tu si môžete pozrieť svoje aktuálne položky týkajúce sa odberu a vyrovnania.
Plán automatického zloženia môžete povoliť, zakázať alebo upraviť 30 minút pred dátumom vysporiadania.
Ak chcete povoliť funkciu automatického zloženia, prepnite pri nastavovaní plánu na tlačidlo vedľa položky [Automatické zloženie].
Ak už máte prihlásenie na odber, môžete povoliť, zakázať alebo upraviť plán automatického zloženia prostredníctvom svojej peňaženky Zisk.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Sekcia častých otázok „Čo je dvojité investovanie Binance“ mohla byť preložená a zverejnená v rôznych jazykoch. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti, nesprávnych údajov, opomenutí alebo chýb v ktorejkoľvek preloženej verzii má prednosť anglická verzia.