Kúpiť krypto
Platiť s
Obchodovanie
Deriváty
Earn
Financie
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Časté otázky

Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Konverzia Binance
NFT
VIP
Domov
Centrum podpory
Časté otázky
Zisk Binance
Simple Earn
Úvod do Simple Earn Binance

Úvod do Simple Earn Binance

2022-09-26 13:06

Čo je služba Simple Earn?

Platforma Simple Earn vám umožňuje zarábať denné odmeny vkladaním aktív na flexibilné alebo uzamknuté obdobia. Môžete odoberať alebo vyplácať takmer kedykoľvek, takže si môžete zachovať flexibilitu a likviditu svojich aktív a zároveň získavať denné odmeny. Viac podrobností nájdete v Zmluvných podmienkach pre každý produkt.
Zamknuté produkty poskytujú vyššie odmeny výmenou za to, že vaše aktíva budú viazané na pevné obdobie s vopred stanovenými dátumami vyrovnania. Stále si môžete vyplatiť celý svoj zostatok kedykoľvek pred dátumom vyrovnania, avšak prídete o akékoľvek odmeny, ktoré ste dovtedy získali.

Aký je rozdiel medzi predchádzajúcimi platformami Úspory Binance a Stakovanie Binance a novou platformou Simple Earn?

Flexibilné úspory, Zamknuté úspory a Zamknuté stakovanie nahradí služba Simple Earn. Simple Earn zjednodušuje a zlepšuje váš zážitok z odberov integráciou rôznych možností do komplexnej platformy, aby ste mohli získavať denné odmeny. 
Môžete jednoducho odoberať produkty na flexibilné a uzamknuté obdobie na jednej platforme. Procesy distribúcie odmien, odberov a vyrovnania sú teraz efektívnejšie a jednoduchšie na používanie. Ďalšie podrobnosti o tom, ako fungujú rôzne produkty, nájdete v časti:
  • Začnite s flexibilnými produktmi Binance
  • Začnite so zamknutými produktami Binance
Upozorňujeme, že vaše existujúce pozície produktov Flexibilné úspory a Zamknuté stakovanie boli 22. septembra 2022 automaticky prevedené na flexibilné a zamknuté produkty Simple Earn. Všetky svoje existujúce pozície môžete spravovať zo svojej peňaženky Earn. 

Ako dokáže Binance vyplácať používateľom denné odmeny?

Denné odmeny sa distribuujú z vlastných zdrojov Binance a sú určené na základe posúdenia a vyhodnotenia prevládajúcich podmienok trhu. 
Aktíva, ktoré vložíte do Simple Earn, sa používajú na rôzne účely, vrátane ďalších obchodných jednotiek v rámci Binance.
Aktíva sa dajú použiť na stakovanie na reťazci prísne kontrolovaným spôsobom. Binance môže stakovať prostredníctvom oficiálnych stakovacích poolov alebo prevádzkovať validátory a uzly na stakovanie na sieti typu dôkaz o vklade (POS). Výber stakovacích poolov sa určuje prostredníctvom prísnych protokolov hodnotenia rizika. Validátory a uzly prevádzkované spoločnosťou Binance sú nastavené s najvyššou prioritou bezpečnosti. 
Aktíva môžu byť použité na prevádzkové účely aj inými obchodnými jednotkami v Binance. Obchodné jednotky však musia dodržiavať prísne zásady a explicitné obmedzenia týkajúce sa využívania aktív používateľov vložených do Simple Earn. To môže zahŕňať aktíva, ktoré sú požičané iným používateľom Binance (napr. produkty marža a krypto pôžičky) a ďalšie prevádzkové požiadavky.
Binance môže v nepravidelných intervaloch spustiť propagačné kampane, ktoré sú sponzorované partnerskými projektmi, aby naša platforma získala viac používateľov. Vďaka našim partnerom môže Binance Earn prevádzkovať krátkodobé ponuky produktov Simple Earn s vyššími APR v prospech používateľov.

Ako Binance určuje APR pre Simple Earn?

Odmeny APR Simple Earn sa určujú rôznymi starostlivo navrhnutými faktormi s cieľom zabezpečiť, aby boli odmeny vyplácané používateľom Simple Earn budú udržateľné a konkurencieschopné. Navyše, ponúkané APR pre používateľov Simple Earn je dobrovoľné a neodráža žiadny náznak ziskovosti v rámci rôznych operácií Binance. 
Napríklad Binance môže pri rozhodovaní o vhodných úrovniach APR zohľadniť ponuky svojich konkurentov. Inzerované odmeny nepredstavujú skutočné alebo predpokladané výnosy v žiadnej fiat mene.
Binance môže udržiavať rezervu propagačných odmien na vykonávanie propagačných kampaní a v nepravidelných intervaloch spúšťať krátkodobé propagačné ponuky APR na vybrané tokeny.
Ponúkané odmeny APR Simple Earn pre používateľov sú buď odmeny APR v reálnom čase a bonusové odstupňované odmeny APR za flexibilné produkty alebo APR uzamknutých produktov za uzamknuté produkty. 
Viac informácií o spôsobe výpočtu týchto odmien nájdete v častých otázkach o flexibilnýchuzamknutých produktoch.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: 
Tento dokument mohol byť preložený a zverejnený v rôznych jazykoch. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti, nesprávnych údajov, vynechaní alebo chýb v ktorejkoľvek preloženej verzii má prednosť anglická verzia.