Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Zapojte sa do kampane prémiových krypto balíčkov služby Binance Pay a získajte odmeny až do výšky 25 USDT!

Zapojte sa do kampane prémiových krypto balíčkov služby Binance Pay a získajte odmeny až do výšky 25 USDT!

2023-03-21 13:04
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Obdobie kampane: 21. 03. 2023 05:00 (UTC) až 31. 03. 2023 23:59 (UTC)
Binance Pay spustila novú kampaň pre všetkých používateľov Binance! Počas obdobia kampane môžu oprávnení účastníci získať až 25 USDT v tokenovom poukaze odoslaním prémiových krypto balíčkov svojim priateľom. 
* Poznámka: Používatelia si nebudú môcť uplatniť odmeny z tejto kampane po rozdelení všetkých odmien.
Ako sa zúčastniť:
 1. Klepnutím na pravý horný roh domovskej stránky aplikácie Binance získate prístup k službe Binance Pay. Kliknutím na baner pod položkou [Najnovšie ponuky] vstúpite na stránku Prémiový krypto balíček.
 2. Začnite vytvárať prémiové krypto balíčky kliknutím na tlačidlo [Vytvoriť] na stránke. Nezabudnite uviesť počet prémiových krypto balíčkov, ktoré je možné uplatniť, ako aj celkové množstvo kryptomien obsiahnutých v každom prémiovom krypto balíčku.
 3. Zdieľajte prémiové krypto balíčky prostredníctvom akéhokoľvek kanála sociálnych sietí a pozvite svojich priateľov, aby si uplatnili prémiové krypto balíčky počas obdobia kampane.
Štruktúra odmien:
Počet prémiových krypto balíčkov, ktoré si uplatnili ďalší používatelia 
Odmena na používateľa (v tokenovom poukaze)
25
0,5 USDT
100
1,5 USDT
400
6 USDT
900
17 USDT
Každý oprávnený používateľ získa až 25 USDT v tokenovom poukaze, keď si jeho priateli uplatnia prémiové krypto balíčky, ako je uvedené v tabuľke vyššie. Upozorňujeme, že odmeny sa budú rozdeľovať podľa poradia príchodu a používatelia si nebudú môcť uplatniť odmeny z tejto kampane po rozdelení všetkých odmien.
Podmienky:
 • Ak chcete získať prístup k Binance Pay, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Binance alebo inovujte svoju aplikáciu Binance na verziu iOS v2.47.0 alebo Android v2.47.0 alebo novšiu.
 • Oprávnený používateľ je definovaný ako overený používateľ, ktorý sa úspešne zaregistroval na účet Binance Pay.
 • Odmeny sa budú rozdeľovať podľa poradia. Po rozdelení všetkých odmien sa používatelia už nebudú môcť zúčastniť tejto kampane.
 • Kryptomeny obsiahnuté v prémiovom krypto balíčku budú pripísané do fondových peňaženiek používateľov ihneď po vyrovnaní.
 • Každý používateľ si môže počas obdobia kampane uplatniť celkovo tri prémiové krypto balíčky. Upozorňujeme, že používatelia si nemôžu uplatniť viac ako jeden prémiový krypto balíček od toho istého používateľa.
 • Maximálna odmena, ktorú môže používateľ získať z kampane, je 25 USDT. Odmena bude pripísaná vo forme tokenového poukazu. 
 • Doba platnosti tokenového poukazu je stanovená na 30 dní odo dňa distribúcie. Používatelia sa budú môcť prihlásiť a uplatniť si tokenový poukaz cez Účet > Centrum odmien.
 • Ak sa chcete kvalifikovať na odmeny, používatelia by mali pozvať svojich priateľov, aby si uplatnili prémiové krypto balíčky, ktoré sú vytvorené iba na stránke kampane Prémiový krypto balíček v aplikácii Binance. Vyrovnanie bežných prémiových krypto balíčkov neoprávňuje používateľov na získanie odmien.
 • Používateľom nie je za žiadnych okolností dovolené: 
  • Vytvárať alebo uchyľovať sa k podvodom, modom a/alebo hackom či používať akékoľvek iné softvérové produkty tretích strán, ktoré môžu zmeniť výsledok kampane prémiových krypto balíčkov služby Binance Pay, sa zakazuje;
  • Používať softvér, ktorý umožňuje ťažbu údajov alebo inak zachytáva alebo zbiera informácie v súvislosti s kampaňou prémiových krypto balíčkov služby Binance Pay, sa zakazuje;
  • Predávať, kupovať alebo obchodovať s používateľskými účtami alebo sa vydávať za akúkoľvek inú osobu v súvislosti s používateľskými účtami a pod vyššie uvedeným sa bude rozumieť akékoľvek obchádzanie, podobné akcie alebo kroky, ktoré majú účinok zodpovedajúci vyššie uvedeným zákazom.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí prejavia akékoľvek známky podvodného správania. 
 • Binance si vyhradzuje právo zastaviť kampaň a/alebo zmeniť odmeny podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. 
 • Binance si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek odmenu (odmeny), ak na základe vlastného a výlučného uváženia rozhodne, že takýto používateľ alebo víťaz porušil akékoľvek platné zmluvné podmienky.
 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu. 
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Financujte svoju peňaženku a svoje transakcie vykonávajte opatrne. Toto nie je finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania, Podmienkach používania Binance Pay a Varovaní pred rizikom.