Kúpiť krypto
Platiť s
Obchodovanie
Deriváty
Earn
Financie
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Získajte bezplatný plán prepojený s indexom automatického investovania absolvovaním kvízu!

Získajte bezplatný plán prepojený s indexom automatického investovania absolvovaním kvízu!

2023-01-31 10:14
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Obdobie kampane: 30. 01. 2023 10:00 (UTC) - 16. 02. 2023 23:59 (UTC)
Binance spúšťa kvíz o pláne prepojenom s indexom automatického investovania dňa 30. 01. 2023 10:00 (UTC), kde môžu používatelia získať znalosti o priemerných dolárových nákladoch, automatickom investovaní a plánoch prepojených s indexom. Prvých 10 000 nových používateľov automatického investovania, ktorí úspešne dokončia kvíz počas obdobia kampane, budú mať nárok na bezplatný mesačný plán prepojený s indexom automatického investovania na päť mesiacov.
Ako začať:
 • 1. krok: Kliknite na tlačidlo [Spustiť kvíz] v hornej časti stránky aktivity.
 • 2. krok: Otvorte kvíz a prečítajte si dostupné zdroje o priemerných dolárových nákladoch, automatickom investovaní a plánoch prepojených s indexom.
 • 3. krok: Správne odpovedzte na všetky otázky v kvíze. Používatelia môžu vyskúšať kvíz znova, ak neodpovedali na všetky otázky správne.
 • 4. krok: Kvalifikovaní používatelia budú automaticky dostávať svoje mesačné plány prepojené s indexom automatického investovania do 09. 03. 2023 23:59 (UTC).
Upozorňujeme, že:
 • Bezplatný mesačný plán prepojený s indexom automatického investovania funguje ako skúšobný plán, ktorý používateľom umožňuje využívať rôzne funkcie Automatického investovania (napr. Mesačné plány automatického investovania, sledovanie portfólia) bez akýchkoľvek nákladov počas prvých piatich mesiacov.
 • Oprávnení používatelia dostanú mesačný plán prepojený s indexom automatického investovania v hodnote 0,1 BUSD/mesiac na päť mesiacov. Tento stimul v celkovej hodnote 0,5 BUSD bude rovnomerne rozdelený na obdobie piatich mesiacov na nákup desiatich najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie na CoinMarketCap (CMC) prostredníctvom mesačného plánu prepojeného s indexom automatického investovania (t.j. 0,1 BUSD na splátku).
 • Používatelia nemôžu upravovať, pozastavovať alebo zrušiť mesačný plán prepojený s indexom automatického investovania až do konca päťmesačného obdobia. 
 • Tí, ktorí sa po skončení päťmesačného obdobia neodhlásia z mesačného plánu prepojeného s indexom automatického investovania, budú naďalej kupovať desať najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie na CMC prostredníctvom mesačného plánu prepojeného s indexom, kde sa 0,1 BUSD automaticky mesačne odpočíta z ich zostatku stablecoinov.
Podmienky
 • Táto kampaň nie je dostupná pre používateľov v Austrálii, Bangladéši, Brazílii, Kanade, Spojenom kráľovstve, Indii, Kazachstane, Litve alebo Nigérii.
 • Iba noví používatelia automatického investovania budú mať nárok na odmeny v tejto kampani. 
 • Používatelia musia dokončiť overenie účtu a kliknúť na tlačidlo [Pripojiť sa ku kampani] na stránke aktivity, aby sa mohli úspešne zúčastniť kampane.
 • Používatelia musia odpovedať správne na všetky otázky v kvíze, aby sa správne kvalifikovali na odmeny. Používatelia môžu kvíz vyskúšať viackrát, pokým správne nezodpovedajú na všetky otázky.
 • Odmeny sú založené podľa poradia príchodu a mesačný plán automatického investovania dostane maximálne prvých 10 000 oprávnených účastníkov , pričom tento plán bude trvať minimálne päť mesiacov
 • Nelegálne hromadne registrované účty alebo podúčty nebudú oprávnené zúčastniť sa ani nebudú dostávať odmeny.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí vykazujú známky podvodného správania.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia určiť alebo doplniť či zmeniť tieto podmienky kampane bez predchádzajúceho upozornenia, okrem iného vrátane zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto kampane, podmienok a kritérií oprávnenosti, výberu a počtu víťazov a načasovania každého kroku, ktorý sa má vykonať, a všetci používatelia sú týmito zmenami a doplneniami viazaní.
 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaní pred rizikom.