Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
Kanál
USD

Ako vám môžeme pomôcť?
Listovanie nových kryptomien
Najnovšie správy Binance
Najnovšie aktivity
Listovanie nových FIAT párov
Delistovanie
Aktualizácie údržby peňaženky
Airdropy

Získajte 100 % cashback pri platbách s kartou Binance!

2022-08-24 12:00
Karta Binance spúšťa novú akciu pre nových a existujúcich používateľov karty Binance z Rumunska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Lotyšska a Estónska! Oprávnení používatelia budú mať šancu získať 100 % cashback zo svojho najvyššieho nákupu pomocou karty Binance počas trvania aktivity.
Trvanie aktivity: 24. 08. 2022 23:59 hod. (UTC) do 09. 10. 2022 23:59 hod. (UTC)
Kampaň A: Pre nových používateľov karty Binance
Noví používatelia karty Binance, ktorí dokončia všetky nasledujúce úlohy počas obdobia aktivity, sa budú môcť zúčastniť tejto kampane. Spomedzi všetkých oprávnených používateľov, bude vybraných 20 oprávnených používateľov z každej zúčastnenej krajiny* na základe pravidiel, pričom každý dostane 100 % cashback zo svojho najvyššieho nákupu kartou Binance počas obdobia aktivity. Cashback príde vo forme tokenového poukazu v BUSD s hornou hranicou 100 BUSD.
 • Kliknite na [Pripojiť sa ku kampani] na stránke aktivity.
 • Požiadajte o kartu Binance.
 • Dokončite overenie KYC a všetky ostatné postupy registrácie karty Binance.
 • Dokončite aspoň jednu transakciu s kartou Binance v minimálnej hodnote ekvivalentu 10 USD.
Kampaň B: Pre existujúcich používateľov karty Binance
Existujúci používatelia karty Binance, ktorí dokončia všetky nasledujúce úlohy počas obdobia aktivity, sa budú môcť zúčastniť na tejto propagácii. Bude vybraných 20 oprávnených používateľov z každej zúčastnenej krajiny* na základe pravidiel, pričom každý dostane 100 % cashback zo svojho najvyššieho nákupu kartou Binance počas obdobia aktivity. Cashback príde vo forme tokenového poukazu v BUSD s hornou hranicou 100 BUSD.
*Zúčastnené krajiny: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Estónsko a Rumunsko
Návody a súvisiace materiály
Podmienky
 • Obidve kampane sa vzťahujú iba na používateľov z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Lotyšska, Estónska a Rumunska.
 • Kampaň A:
  • 20 oprávnených používateľov z každej zúčastnenej krajiny bude vybraných na základe pravidiel výberu ocenenia založených na hodnote BNB Beacon Chain. Každý dostane 100 % cashback v podobe tokenového poukazu zo svojho najvyššieho nákupu s kartou Binance počas obdobia aktivity.
 • Kampaň B:
  • Iba používatelia, ktorí vlastnia kartu Binance pred 09. 10. 2022 12:00 (UTC), sa môžu kvalifikovať na Kampaň B. Bude vybraných 20 oprávnených používateľov z každej zúčastnenej krajiny na základe pravidiel výberu ocenenia založených na hodnote Binance Chain Hash. Každý dostane 100 % cashback v tokenovom poukaze z ich najvyššieho nákupu s kartou Binance počas obdobia aktivity.
 • Každý používateľ má nárok na maximálne jednu odmenu. Maximálna hodnota cashbacku v tokenovom poukaze pre každého oprávneného používateľa je 100 BUSD.
 • Odmeny z poukazov budú distribuované do 16 dní od skončenia kampane. Platnosť poukazov je 30 dní od dňa distribúcie. Prihláste sa a skontrolujte svoje odmeny v časti Účet > Centrum odmien.
 • Odmeny budú distribuované vo forme poukazov na tokeny BUSD.
 • Na túto kampaň sa vzťahujú iba transakcie kartou Binance. Transakcie musia byť dokončené a zúčtované v rámci obdobia aktivity.
 • Príjemcovia odmien budú informovaní e-mailom.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí vykazujú akékoľvek známky podvodného správania.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť pravidlá kampane podľa vlastného uváženia.
 • Karta Binance je vydaná licencovaným subjektom UAB Finansinės paslaugos „Contis” a distribuovaná spoločnosťou Swipe. Vaše používanie karty Binance podlieha zmluvným podmienkam ustanoveným v dohode držiteľa karty.
Poznámka: Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 26. septembra 2022 o predĺženie aktivity zo dňa 24. septembra 2022 23:59 na deň 9. október 2022.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Financovanie svojej peňaženky a svoje transakcie vykonávajte opatrne. Toto nie je finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používania a Varovanie pred rizikom.