Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Vytvorte si svoju prvú stratégiu spotovej mriežky a podeľte sa o odmeny v hodnote 10 000 USDT! (08. 06. 2023)

Vytvorte si svoju prvú stratégiu spotovej mriežky a podeľte sa o odmeny v hodnote 10 000 USDT! (08. 06. 2023)

2023-06-09 13:02
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Binance spúšťa novú kampaň, v ktorej môžu používatelia získavať odmeny a zároveň sa učiť o stratégiách spotovej mriežky! Oprávnení používatelia budú môcť zdieľať celkový fond odmien vo výške 10 000 USDT v tokenových poukážkach jednoduchým vytvorením svojej prvej stratégie spotovej mriežky.
Vytvorte si svoju prvú stratégiu spotovej mriežky už teraz!
Trvanie kampane: 09. 06. 2023 00:00 (UTC) - 22. 06. 2023 23:59 (UTC)
Prvých 2 000 bežných a VIP 1-3 používateľov, ktorí potvrdia svoju účasť a vytvoria stratégiu spotovej mriežky po prvýkrát počas trvania kampane sa kvalifikuje na získanie tokenového poukazu v hodnote 5 USDT.
Ako sa zúčastniť:
 • 1. krok: Kliknite na „Registrovať sa teraz“ na stránke kampane, čím potvrdíte svoju účasť.
 • 2. krok: Vytvorte svoju prvú stratégiu spotovej mriežky. Zabezpečte, aby aspoň jedna z vašich stratégií spotovej mriežky mala nepretržitý čas pôsobenia ​​​​​​​viac ako 24 hodín​​​​​​​.
Podmienky:
 • Táto kampaň je dostupná len pre používateľov, ktorí majú povolené mriežkové spotové obchodovanie na Binance, a nemusí byť dostupná alebo môže byť obmedzená v určitých jurisdikciách alebo regiónoch, alebo pre určitých používateľov v závislosti od právnych a regulačných požiadaviek. 
 • Používatelia sú zodpovední za informovanie sa a dodržiavanie príslušných obmedzení a/alebo požiadaviek uložených v súvislosti s prístupom a používaním mriežkových spotových obchodných služieb Binance v jednotlivých krajinách, z ktorých sú služby prístupné.
 • Nárok na prípadné odmeny budú mať iba tí overení používatelia, ktorí počas trvania kampane kliknú na stránke kampane na tlačidlo„Zaregistrovať sa teraz“.
 • Táto kampaň je otvorená pre bežnýchVIP 1-3 používateľov, ktorí vytvoria stratégiu spotovej mriežky prvýkrát počas trvania akcie.
 • Odmeny formou tokenových poukážok budú distribuované oprávneným používateľom do 14 pracovných dní po skončení trvania kampane. Používatelia sa budú môcť prihlásiť a uplatniť svoje poukážky cez Profil > Centrum výhier
 • Platnosť tokenových poukážok vyprší do dvoch týždňov po distribúcii. Oprávnení používatelia by si mali uplatniť svoje poukážky pred dátumom vypršania platnosti. Zistite, ako uplatniť tokenovú poukážku.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí podľa jej odôvodneného názoru konajú podvodne alebo nekonajú v súlade s akýmikoľvek platnými podmienkami.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať obchody, ktoré sú považované za nelegálne hromadne registrované účty.
 • Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia ukončiť a/alebo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane, ale nie výlučne, zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto akcie, zmeny podmienok a kritérií oprávnenosti, výber a počet výhercov a/alebo načasovanie akéhokoľvek úkonu, ktorý sa má vykonať, a všetci účastníci sú viazaní všetkými takýmito dodatkami.
 • Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez upozornenia zmeniť, upraviť alebo uložiť dodatočné obmedzenia týkajúce sa prístupu a používania obchodných služieb Binance Spot.
 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaniach pred rizikom.