Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Uvedenie nových produktov Hranice rozsahu (30. 05. 2023)

Uvedenie nových produktov Hranice rozsahu (30. 05. 2023)

2023-05-31 08:17
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Binance uvádza na trh novú sériu produktov Hranice rozsahu s aktualizovanými cenovými rozsahmi dátumami vyrovnania, ktoré môžu používatelia využiť na potenciálne získanie vyšších odmien v obdobiach nízkej volatility trhu.
 • Začiatok odberu: 30. 05. 2023, 10:00 (UTC) 
 • Formát odberu: Závisí od poradia príchodu
 • Pozrite si nové ceny rozsahov a dátumy vyrovnania v odkaze nižšie
Získajte odmeny s Hranicou rozsahu!
Hranica rozsahu je produkt, ktorý umožňuje používateľom získavať odmeny, keď referenčná cena ich zvoleného digitálneho aktíva zostane v rámci zvoleného cenového rozsahu počas celého obdobia odberu. 
Používatelia si zo širokej škály dostupných možností môžu vybrať najvhodnejší cenový rozsah a dátum vyrovnania. Môžu sa tiež rozhodnúť, že časť ich sumy odberu prepadne (t.j. suma odberu v ohrození), ak sa referenčná cena niekedy počas obdobia odberu dotkne alebo prekročí horný/dolný rozsah zvoleného cenového rozsahu. Čím vyššia je čiastka odberu v ohrození, tým vyššie je potenciálne APR.
Podkladové aktívum pre Hranicu rozsahu
Mena vkladu
Čiastka odberu v ohrození
Dátum vyrovnania
BTC
BTC, USDT alebo BUSD
0 %* - 5 %
05. 06. 2023
07. 06. 2023
12. 06. 2023
ETH
ETH, USDT alebo BUSD
BNB
BNB, USDT alebo BUSD
* Poznámka: Produkty s označením „Začiatočník“ majú k dispozícii možnosť 0 % zo „sumy odberu v ohrození“.
Ako začať s hranicou rozsahu:
 • Vyberte si produkt Hranica rozsahu, ktorý chcete odoberať (t.j. BTC, ETH alebo BNB).
 • Vyberte možnosť, ktorá vyhovuje vášmu preferovanému cenovému rozsahu, potenciálnemu APR a dátumu vyrovnania. 
 • Zadajte sumu, ktorú chcete odoberať. Môžete odoberať pomocou USDT, BUSD alebo zvoleného digitálneho aktíva.
 • Vyberte potenciálne APR, ktoré chcete získať na konci Obdobia odberu. Upozorňujeme, že čím vyššie je APR, tým vyššia je suma odberu v ohrození.
 • Prečítajte si a vyjadrite súhlas so zmluvou o poskytovaní služieb Hranica rozsahu Binance a začiarknite políčko potvrdenia. Kliknutím na [Potvrdiť] dokončíte svoj odber.
Ďalšie informácie o Hranici rozsahu, vrátane glosára a podrobnej metodológie výpočtu, nájdete tu.
Poznámky:
 • Hranica rozsahu môže kedykoľvek prestať akceptovať nové odbery.
 • APR sa mení v reálnom čase v závislosti od pohybov na trhu pred odberom, avšak uzamkne sa keď sa dokončí odber.
 • Produkty Hranice rozsahu na nedajú uplatniť pred dátumom vyrovnania. 
 • Podkladové aktívum Hranice rozsahu odkazuje na digitálne aktívum, pre ktoré sa sleduje cena.
 • Mena vkladu sa vzťahuje na digitálne aktívum používané na odber produktu Hranica rozsahu.
 • Dátum vyrovnania sa vzťahuje na dátum, kedy sa uskutočnia transakcie a vyplatenie.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia. 
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
30. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Je možné, že nedostanete späť celú investovanú čiastku, pretože časť vášho odberu je v riziku. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Dlhodobé držanie produktu Hranica rozsahu znamená, že môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že stratíte časť hodnoty vášho odberu. APR je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Pred uzavretím transakcie na produkty Hranica rozsahu by ste mali vykonať nezávislé posúdenie vhodnosti a adekvátnosti transakcie vo svetle vašich vlastných cieľov a okolností, vrátane rizík a potenciálnych výhod. V prípade potreby sa poraďte so svojimi vlastnými poradcami. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné alebo investičné poradenstvo. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa chrániť, navštívte našu stránku Zodpovedné obchodovanie. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.