Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Uvítacie výhody Partnerskému programu Binance: Získajte uvítaciu odmenu 100 USDT už teraz!

Uvítacie výhody Partnerskému programu Binance: Získajte uvítaciu odmenu 100 USDT už teraz!

2023-04-03 08:44
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Binance s potešením oznamuje, že sme aktualizovali uvítacie výhody pre Partnerský program Binance
V rámci nášho uvítacieho balíčka partnerov sa všetci noví partneri, ktorí sa zapoja do partnerského programu Binance po 01. 03. 2023 00:00 (UTC), kvalifikujú na to, aby získali tokenovú poukážku v hodnote 100 USDT, ak splnia nasledujúce kritériá:
 • Pozvú aspoň troch nových používateľov, ktorí sa zaregistrujú na Binance a vykonajú overenie účtu do 30 dní po vašom pripojení k Partnerskému programu Binance.
 • Získajte svojich používateľov a dosiahnite celkový objem obchodov na spote, marži a futures v hodnote aspoň 5 BTC alebo ekvivalent do 30 dní po pripojení k Partnerskému programu Binance.
Poznámka: Partneri Binance, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá, by si mali nárokovať svoju odmenu vyplnením tohto formulára do troch mesiacov od zapojenia sa do Partnerského programu Binance. V opačnom prípade uvítacia odmena prepadne. 
Podmienky:
 • Novú uvítaciu odmenu môžu získať iba tí používatelia, ktorí sa zapojili do Partnerského programu Binance po 01. 03. 2023 00:00 (UTC)
 • Partneri mimo Binance môžu prejsť na tento odkaz a prihlásiť sa do Partnerského programu Binance. Keď náš tím vyhodnotí vašu žiadosť a potvrdí, že spĺňate kritériá, vaša žiadosť bude schválená.
 • Oprávnení partneri Binance, ktoré vyplnia tento formulár, dostanú svoju uvítaciu odmenu 100 USDT v podobe tokenu v nasledujúcom cykle distribúcie odmien, ak sa usúdi, že splnili príslušné požiadavky na kvalifikáciu. 
 • Odmeny budú distribuované 15. dňa nasledujúceho mesiaca po tom, čo používatelia vyplnia formulár. Partneri Binance si môžu uplatniť svoje odmeny z poukážok cez Účet > Centrum odmien.
 • Platnosť všetkých distribuovaných tokenových poukážok vyprší do 30 dní po distribúcii. Oprávnení partneri Binance si musia uplatniť svoje odmeny vo forme poukážok pred dátumom vypršania platnosti.
 • Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať nárok používateľov na odmenu, ak je účet zapojený do akéhokoľvek nečestného správania (napr. nelegálne hromadne zaregistrované účty).
 • Žiaden podúčet sa pri účasti na tejto akcii nebude považovať za nezávislý referenčný účet.
 • Všetci partneri Binance podliehajú štandardným zmluvným podmienkam Partnerského programu Binance. Ak Binance zistí, že partner porušil zmluvné podmienky, členstvo a kvalifikácia partnera bude ukončená, pričom sadzba provízie sa zníži na 0 % a partner už nebude mať nárok na uvítacie odmeny. Binance si vyhradzuje právo vziať si späť všetky provízie za odporúčania, ktoré boli rozdelené na účty partnerov.
 • Binance si vyhradzuje právo zastaviť aktivitu a/alebo zmeniť odmeny podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Binance si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek odmenu (odmeny), ak na základe vlastného a samostatného uváženia rozhodne, že partneri Binance porušili akékoľvek platné zmluvné podmienky.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
31. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Produkty a služby Binance sú v určitých krajinách a pre určitých používateľov obmedzené. Tu uvedené informácie nemusia byť použiteľné vo vašom regióne a nie sú určené pre používateľov, na ktorých sa vzťahujú obmedzenia. Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez upozornenia zmeniť, upraviť alebo zaviesť dodatočné obmedzenia týkajúce sa prístupu a používania akýchkoľvek produktov a/alebo služieb z času na čas ponúkaných. Binance nezodpovedá za žiadne straty z toho vyplývajúce. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania, Podmienkach partnerského programuVarovaniach pred rizikom.