Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál
Cancel

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Užite si okamžitú zľavu na transakčné poplatky fiat počas osláv Ramadánu!

Užite si okamžitú zľavu na transakčné poplatky fiat počas osláv Ramadánu!

2023-03-31 08:34
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Na oslavu začiatku Ramadánu vám Binance s potešením poskytuje okamžitú zľavu na transakčné poplatky fiat! Oprávnení používatelia, ktorí potvrdia svoju účasť na stránke aktivity, budú mať pro uskutočnení svojej prvej transakcie fiat počas Obdobia aktivity okamžitú zľavu. 
Obdobie aktivity: 30. 03. 2023 04:00 (UTC) až 05. 04. 2023 03:59 (UTC)
Hodnota zľavy sa bude rovnať transakčným poplatkom vzniknutým pri prvej transakcii fiat
 • Pre nových používateľov, ktorí nikdy neuskutočnili žiadnu z nasledujúcich transakcií fiat pred 30. 03. 2023 04:00 (UTC), je okamžitá zľava obmedzená na 8 USD za oprávnenú transakciu fiat. 
 • Pre existujúcich používateľov, ktorí uskutočnili nasledujúce transakcie fiat pred 30. 03. 2023 04:00 (UTC), je okamžitá zľava obmedzená na 5 USD za oprávnenú transakciu fiat. 
Oprávnenú transakciu fiat môžete uskutočniť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
Podmienky:
 • Všetci používatelia musia počas Obdobia aktivity vykonať overenie účtu a kliknúť na tlačidlo [Pripojiť sa] na stránke aktivity.
 • Uplatnenie okamžitej zľavy môže trvať jednu až dve minúty.
 • Uistite sa, že vaša aplikácia Binance je aktualizovaná na iOS 2.57.0 alebo Android 2.57.0 alebo novšiu.
 • Používatelia, ktorí nezískali okamžitú zľavu za svoju prvú transakciu fiat napriek tomu, že klikli na tlačidlo [Pripojiť sa] , dostanú namiesto toho poukážku s tokenom USDT, ktorej hodnota bude ekvivalentná transakčným poplatkom, ktoré vznikli pri ich prvej transakcii fiat, maximálne však 5 USD pre existujúcich používateľov a 8 USD pre nových používateľov. Poukaz na token USDT bude podľa potreby distribuovaný do siedmich pracovných dní po skončení aktivity. 
 • Oprávnení používatelia sa budú môcť prihlásiť a uplatniť svoje tokenové poukážky cez Účet > Centrum odmien. Doba platnosti tokenovej poukážky je stanovená na 14 dní odo dňa distribúcie. Zistite, ako uplatniť tokenovú poukážku.
 • Akékoľvek vklady alebo výbery fiat s nulovými transakčnými poplatkami sa nebudú počítať ako prvá transakcia.
 • Binance použije na výpočet transakčnej zľavy cenu výmenného kurzu miestnej meny k USD z 29. 03. 2023 15:00 (UTC).
 • Žiadne vklady prostredníctvom Binance P2P a nákupy kryptomien s existujúcimi zostatkami fiat v peňaženkách fiat alebo spot sa nebudú kvalifikovať ako oprávnené transakcie.
 • Obchodný objem podúčtu bude v poslednom výpočte kombinovaný so štandardným obchodným objemom hlavného účtu. Pri účasti na kampani sa podúčet nebude považovať za nezávislý účet.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať obchody, ktoré sa považujú za falošné obchody alebo nelegálne hromadné registrácie účtov, a tiež obchody, ktoré vykazujú atribúty sebazvýhodňovania alebo manipulácie trhu.
 • Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a ničím neobmedzeného uváženia určiť alebo zmeniť tieto Podmienky aktivity bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane, ale nie výlučne, zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto aktivity, jej podmienok a kritérií oprávnenosti, výberu a počtu výhercov a načasovanie akéhokoľvek úkonu, ktorý sa má vykonať, a všetci používatelia sú týmito dodatkami viazaní.
 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Iba pre Brazíliu: Používateľom Binance, ktorí platia kreditnými alebo debetnými kartami, bude účtovaná daň IOF za každú transakciu kartou na Binance.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
30. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Nemali by ste investovať viac, ako si môžete dovoliť stratiť, a mali by ste sa uistiť, že plne rozumiete súvisiacim rizikám. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Pred obchodovaním vezmite do úvahy úroveň svojich skúseností, ciele nákupu a v prípade potreby vyhľadajte nezávislé finančné poradenstvo. Je vašou zodpovednosťou zistiť, či máte povolené používať služby Binance vzhľadom k vašim individuálnym okolnostiam. Toto nie je finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaniach pred rizikom.