Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Učte sa a zarábajte: Absolvovaním kurzov a kvízov získajte kryptomeny zdarma! (25. 05. 2023)

Učte sa a zarábajte: Absolvovaním kurzov a kvízov získajte kryptomeny zdarma! (25. 05. 2023)

2023-05-25 15:59
Milí Binančáci,
Binance s potešením oznamuje, že čoskoro spustíme ďalšie kolo akcie „Učte sa a zarábajte s Binance“, kde môžu používatelia získať znalosti o blockchaine a zarobiť si zadarmo kryptomeny absolvovaním kurzov a kvízov.
Trvania akcie: 25. 05. 2023 09:00 (UTC) až 09. 06. 2023 9:00 (UTC)
Na účasť v tomto kole akcie „Učte sa a zarábajte s Binance“ budú mať nárok všetci používatelia overení v procese KYC . Kvalifikovaní používatelia môžu odteraz kedykoľvek začať čítať články, pozerať videáabsolvovať kvízy až do vyčerpania zásob tokenov! 
Oprávnení používatelia budú mať šancu získať vopred stanovené množstvo tokenov VOXEL, HIFI alebo tokenov z iných projektov v závislosti od kurzu alebo kvízu, ktorý absolvujú. Upozorňujeme, že každý kurz je možné absolvovať iba raz a každý používateľ sa kvalifikuje na maximálne jednu odmenu za absolvovaný kurz.
Upozorňujeme, že: 
 • Po rozdelení všetkých odmien sa už používatelia nebudú môcť zúčastniť tejto aktivity.
 • Odmena VOXEL je k dispozícii iba pre tých používateľov, ktorí sa pred 25. 05. 2023 09:00 (UTC) nikdy neprihlásili na odber zablokovaných produktov Simple Earn. Odmeny VOXEL budú automaticky uzamknuté v uzamknutých produktoch Simple Earn na 150 dní, pričom sa používatelia budú môcť tešiť z 10 % APR.
Ponúkané produkty (uzamknuté produkty):
Digitálne aktívum
Odmenená istina
Trvanie
Štandardné APR
VOXEL
6 VOXEL
150 dní
10 %

Sledujte nové projekty a príležitosti, ako zarobiť viac kryptomien. 
Začnite zarábať učením sa ešte dnes!
Pre viac informácií:
Podmienky:
 • Všetci oprávnení používatelia sú povinní absolvovať proces KYC, ak chcú získať odmeny z tejto aktivity.
 • Nelegálne hromadne registrované účty alebo podúčty nebudú oprávnené zúčastniť sa ani nebudú dostávať odmeny. 
 • Odmeny sú limitované a sú dostupné podľa poradia. Používatelia si môžu nárokovať odmenu za každý kurz až po absolvovaní príslušného kvízu.
 • Počet odmien dostupných pre oprávnených používateľov v jednotlivých krajinách/regiónoch bude limitovaný.   
 • Oprávnení používatelia môžu absolvovať viacero kvízov a získať viacero odmien. Po rozdelení všetkých odmien sa používatelia nebudú môcť zúčastniť tejto aktivity.  
 • Skutočná hodnota získanej odmeny sa môže zmeniť v dôsledku fluktuácie trhu.
 • Týka sa len kurzu VOXEL:
  • Odmena VOXEL je k dispozícii iba pre používateľov, ktorí pred 25. 05. 2023 09:00 (UTC) nikdy neboli prihlásení na odber uzamknutých produktov Simple Earn.
  • Binance Simple Earn vyplatí na konci dohodnutého obdobia odberu digitálne aktíva alebo digitálne meny uzamknuté pri odbere uzamknutých produktov Simple Earn na flexibilné produkty Simple Earn.
  • Používatelia si môžu prezerať svoje aktíva v uzamknutých produktoch Simple Earn a flexibilných produktoch v časti Peňaženky > Earn.
  • Pre túto aktivitu si používatelia nemôžu vopred vyplatiť svoje digitálne aktíva/digitálne meny.
 • Pre všetky zostávajúce kurzy, okrem kurzu na VOXEL:
  • Tokenové poukazy budú distribuované do 48 hodín kvalifikovaným študentom, ktorí prejdú kvízom. Používatelia si môžu skontrolovať svoje odmeny cez Profil > Centrum výhier.
  • Doba platnosti tokenového poukazu je stanovená na 14 dní odo dňa distribúcie. Zistite, ako uplatniť tokenový poukaz.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na ukončenie aktivity kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Účty Binance môžu používať iba registrujúci účtov. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo pozastaviť, zmraziť alebo zrušiť používanie vašich účtov Binance inými osobami ako tí, ktorí zaregistrovali účet.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na konečný výklad aktivity. Spoločnosť Binance si vyhradzuje právu kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto podmienky podľa vlastného uváženia.
 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
25. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. APR je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Nezobrazuje skutočné alebo predpokladané výnosy/výnosy v žiadnej fiat mene. APR sa denne upravuje a odhadované odmeny sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. Toto nepovažujte za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.