Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Trhovisko Binance NFT teraz podporuje bitcoinové NFT

Trhovisko Binance NFT teraz podporuje bitcoinové NFT

2023-06-07 07:28

Milí Binančáci,

Trhovisko Binance NFT s potešením oznamuje, že do zoznamu podporovaných reťazcov bola pridaná sieť Bitcoin, čím sa ďalej rozširuje ekosystém NFT pre komunitu. 

Integrácia bitcoinovej siete ďalej povyšuje Binance NFT na viacreťazcový ekosystém otvoreného trhoviska, kde môžu používatelia teraz skúmať a obchodovať so širšou škálou NFT v rámci viacerých blockchainov, vrátane BNB Smart Chain (BSC), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a siete Polygon (MATIC) zo svojich účtov Binance. 

Kľúčové výhody:

 • Používatelia budú teraz môcť nakupovať, vkladať, vyberať a uvádzať NFT zo siete Bitcoin siete na Trhovisko Binance NFT priamo z účtu Binance. Od používateľov sa nevyžaduje, aby mali samostatnú BTC peňaženku.

 • Držaním bitcoinov alebo akéhokoľvek tokenu vo svojich spotových peňaženkách, používatelia môžu obchodovať NFT na Trhovisku Binance NFT.

Poznámky: 

 •  Vsúčasnosti sú na Trhovisku Binance NFT dostupné iba vybrané bitcoinové zbierky NFT v sieti Bitcoin. Binance NFT bude pravidelne spúšťať ďalšie zbierky NFT. Pozrite si Časté otázky

 • Používatelia by si mali pred vkladom NFT s náležitou starostlivosťou overiť, či je ich vkladová adresa správna. NFT sa nemusia dať získať, ak sú uložené na nesprávnu depozitnú adresu. Ďalšie informácie nájdete v častých otázkach.

 • Aby si používatelia mohli vybrať bitcoinové NFT, budú musieť držať bitcoiny vo svojich spotových peňaženkách.

Kampaň: Obchodujte bitcoinové NFT na Trhovisku Binance NFT a získajte ďalšie exkluzívne bitcoinové NFT

Trvanie akcie: 06. 06. 2023 10:00 (UTC) až 19. 06. 2023 23:59 (UTC) 

Obdobie snapshotu 1: 13. 06. 2023

Obdobie snapshotu 2: 20. 6. 2023

Pri príležitosti integrácie siete Bitcoin do Trhoviska Binance NFT spúšťa Binance NFT novú kampaň s cieľom odmeniť komunitu NFT. Používatelia, ktorí uskutočnia aspoň jeden obchod s bitcoinovými NFT na Trhovisku Binance NFT počas trvania kampane (vrátane nákupov alebo predajov), sa môžu kvalifikovať na časť z celkovo 80 bitcoinových NFT podľa nižšie uvedenej štruktúry odmien. 

Štruktúra odmien:

Sledujte nás naďalej, pretože pokračujeme v integrácii ďalších platforiem a blockchainov na Trhovisko Binance NFT a optimalizujeme naše funkcie, aby sme rozšírili rozsah našej ponuky. 

Podmienky:

 • Používatelia musia prejsť overením totožnosti, ak chcú uvádzať a obchodovať NFT na Trhovisku Binance NFT.

 • Bitcoinové odmeny NFT budú automaticky distribuované na účty používateľov do dvoch týždňov po skončení akcie. Používatelia môžu nájsť svoje NFT cez Trhovisko Binance NFT > Moje NFT > Nazbierané.

 • Každý používateľ sa môže kvalifikovať na získanie maximálne jedného bitcoinového NFT v rámci tejto kampane.

 • Binance si vyhradzuje právo pozastaviť, zmraziť alebo zrušiť používanie účtov Binance vykazujúcich znaky podvodného správania.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať obchody, ktoré sú považované za nelegálne hromadne registrované účty.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia určiť alebo doplniť či zmeniť tieto podmienky kampane bez predchádzajúceho upozornenia, okrem iného vrátane zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto kampane, podmienok a kritérií oprávnenosti, výberu a počtu víťazov a načasovania každého kroku, ktorý sa má vykonať, a všetci používatelia sú týmito zmenami a doplneniami viazaní.

 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

06. 06. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Sledujte Binance NFT cez 

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Hodnota vášho NFT môže klesať alebo stúpať. NFT sú vystavené vysokému trhovému riziku. Binance nie je zodpovedná za overenie identity, legitimity alebo pravosti akéhokoľvek NFT. NFT nie sú vo väčšine krajín regulované, uistite sa preto, že máte povolený prístup k nášmu Trhovisku Binance NFT na základe vašich okolností. Ďalšie podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach Binance NFT, našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.