Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Swap likvidity Binance pridáva pooly likvidity APT/BUSD, OP/BUSD a HOOK/BUSD

Swap likvidity Binance pridáva pooly likvidity APT/BUSD, OP/BUSD a HOOK/BUSD

2023-02-03 11:12
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Služba Swap likvidity Binance otvorila tri nové pooly likvidity.
  • APT/BUSD
  • OP/BUSD
  • HOOK/BUSD
Poznámky:
  • Pridávanie prostriedkov do poolu likvidity so sebou nesie určité riziká. Počet digitálnych aktív, ktoré odkúpite, sa môže líšiť od počtu digitálnych aktív, ktoré do poolu likvidity pridáte.
  • Pri pridávaní digitálnych aktív do poolu likvidity alebo pri spätnom odkupovaní digitálnych aktív z poolu likvidity môžu vzniknúť transakčné poplatky.
  • Úplné znenie podmienok nájdete v používateľskej zmluve Swap likvidity Binance. Ďalšie informácie sú k dispozícii v nižšie uvedených odkazoch.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Návody a súvisiace materiály:
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
02. 02. 2023
Kde nás nájdete
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.