Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Stredajšie Earn: Nové časovo obmedzené ponuky k dispozícii už teraz! (24. 05. 2023)

Stredajšie Earn: Nové časovo obmedzené ponuky k dispozícii už teraz! (24. 05. 2023)

2023-05-24 13:55
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci, 
Binance Earn vám predstavuje nové ponuky, ktoré budú spustené každú stredu. Sledujte stredajšie Earn, aby ste získali odmeny v rámci produktov Simple Earn, stakovania DeFi, swapu likvidity, dvojitého investovania a ďalších.
[Časovo obmedzené ponuky]
Produkt
Token
Trvanie
APR
Min. limit na používateľa
Max. limit na používateľa 

Flexibilné produkty
Flexibilné
APR v reálnom čase
(približne 14 %)
0,01 AXS
Neobmedzené
Flexibilné
APR v reálnom čase
(približne 14 %)
0,1 APE
Neobmedzené
Flexibilné
APR v reálnom čase
(pribl. 17 %)
0,1 KAVA
Neobmedzené
30 dní
9,9 %
0,1 POLYX
50 000 POLYX
60 dní
12,9 %
0,1 POLYX
2 000 POLYX
120 dní
18,9 %
0,1 POLYX
700 POLYX

Flexibilné
4,38 %*
0,035 WBETH
Neobmedzené
Flexibilné
2,87 %*
0,035 ETH
Neobmedzené
Flexibilné
2,93 %*
0,01 BETH
Neobmedzené
Flexibilné
22,26 %*
10 USDT
Neobmedzené
Flexibilné
26,37 %*
0,0004 BTC
Neobmedzené
Pravidlá pre časovo obmedzené ponuky
 • Dispozícia je založená na poradí príchodu.
 • Po prihlásení na odber môžu používatelia zobraziť svoje aktíva v časti Peňaženky > Earn.
 • Používatelia sa môžu rozhodnúť, či svoje aktíva vyplatia vopred v uzamknutých produktoch Simple Earn. Po výbere predčasného vyrovnania sa istina vráti na spotový účet a rozdelený úrok sa odpočíta od vrátenej istiny. Z dôvodu rozdielnych globálnych časových pásiem trvá prijatie tokenov 48-72 hodín.
 • APR* jednotlivých poolov likvidity je odhad na základe sadzby zo dňa 24. 05. 2023 o 00:00 (UTC). Keďže APR pri farmárčení s likviditou je dynamické a môže kolísať v obdobiach volatility trhu a zvýšených obchodných aktivít, odvíja sa od údaja zobrazeného na stránke v daný deň. Najnovšie APR nájdete tu
 • Farmárčenie s likviditou je negarantovaný produkt a môže dôjsť k dočasnej strate. Prečítajte si o dočasnej strate tu: Vysvetlenie dočasnej straty. Používatelia si môžu vypočítať svoju potenciálnu dočasnú stratu tu
**********
[Pozrite si ďalšie trendové ponuky služby Earn]
Dvojité investovanie
 • Binance spustila aktivitu Dvojité investovanie ETH – kvíz. Prvých 20 000 nových používateľov programu Dvojité investovanie, ktorí počas trvania kampane úspešne absolvujú kvíz, bude mať nárok na získanie odberu Dvojitého investovania ETH s nákupom za nízku cenu. [Zobraziť viac]
 • Pre dvojité investovanie sú k dispozícii nové cieľové ceny a dátumy vyrovnania. Používatelia môžu na webe použiť režim dvojitého investovania pre začiatočníkov, aby získali podrobného sprievodcu procesom odberu produktov dvojitého investovania. [Zobraziť viac]
Automatické investovanie
 • Na oslavu spustenia EDU v rámci programu Automatické investovanie spúšťa Binance aktivitu Dvojitého investovania EDU – kvíz. Prvých 50 000 nových používateľov programu Automatické investovanie, ktorí počas trvania kampane úspešne absolvujú kvíz, budú mať nárok na získanie bezplatného mesačného plánu Automatické investovanie EDU na 5 mesiacov. [Zobraziť viac]
 • Binance s potešením oznamuje spustenie novej kampane s nulovými poplatkami pre všetkých používateľov programu Automatické investovanie! Počas trvania akcie si môžu všetky používatelia užívať nulové obchodné poplatky pre nákupy akejkoľvek kryptomeny v rámci programu Automatické investovanie pri použití plánov jedne token, portfólio a plánov prepojených s indexom. [Zobraziť viac]
 • Začal sa aj nový cyklus akcií prebiehajúcej série kvízov plánu prepojeného s indexom automatického investovania. Prvých 10 000 nových používateľov automatického investovania, ktorí úspešne absolvujú kvíz v tomto cykle, sa kvalifikuje na získanie bezplatného mesačného plánu prepojeného s indexom automatického investovania na päť mesiacov. [Zobraziť viac]
Farmárčenie s likviditou
 • Farmárčenie s likviditou Binance spustilo novú aktivitu pre pool likvidity WBETH/ETH. Počas trvania aktivity dostanú pri pridaní likvidity do poolu likvidity WBETH/ETH všetci používatelia odmeny v ETH navyše k odmenám v BNB a odmenám poolu. [Zobraziť viac]
Hranica rozsahu
 • Binance s nadšením spúšťa nový turnaj Hranice rozsahu! Všetci používatelia, ktorí sa zapoja do kampane a počas trvania akcie sa prihlásia na odber produktu Hranica rozsahu, sa môžu kvalifikovať na podiel z tokenových poukazov do výšky až 50 000 USDT. [Zobraziť viac]
 • K dispozícii sú nové cenové rozsahy a dátumy vyrovnania pre produkty Hranica rozsahu. Používatelia sa teraz môžu prihlásiť k odberu produktov Hranice rozsahu a potenciálne získať vyššie odmeny v časoch nízkej volatility trhu. [Zobraziť viac]
**********
Poznámka: V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a originálnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
24. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Uzamknuté produkty Simple Earn vrátia digitálne aktíva na spotové účty používateľov po skončení dohodnutého obdobia alebo po predčasnom vyrovnaní. Binance nezaručuje, že časom získate nejakú konkrétnu odmenu. APR je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Nezobrazuje skutočné alebo predpokladané výnosy/výnosy v žiadnej fiat mene. APR sa denne upravuje a odhadované odmeny sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. V prípade dvojitého investovania môže byť pre vás výhodnejšie držať svoju kryptomenu a možno budete musieť obchodovať za menej výhodnú cenu, ako je trhová cena v Dátum vyrovnania. Toto nepovažujte za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.