Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Stakovanie ETH 2.0: Zvýšte svoje držby BETH a získajte exkluzívne navýšenia APR na stakovanie ETH 2.0 a poukážky na upgrade úrovne VIP!

Stakovanie ETH 2.0: Zvýšte svoje držby BETH a získajte exkluzívne navýšenia APR na stakovanie ETH 2.0 a poukážky na upgrade úrovne VIP!

2023-02-03 11:12
Milí Binančáci, 
Binance spúšťa novú kampaň pre všetkých používateľov stakovania ETH 2.0. Počas trvania aktivity môžu oprávnení používatelia zvýšiť svoje čisté držby BETH a kvalifikovať sa na navýšenie APR na stakovanie ETH 2.0, pričom získajú exkluzívne odmeny, ako sú poukážky na upgrady úrovne VIP+1 a merč Binance. 
Obdobie aktivity: 02. 02. 2023 07:00 (UTC) až 15. 03. 2023 06:59 (UTC)
Kampaň A: Zvýšte svoje podiely BETH a vychutnajte si navýšenie APR na stakovnie ETH 2.0 
Všetci používatelia, ktorí zvýšia svoje čisté držby BETH najmenej o 600 BETH počas Obdobia aktivity, sa automaticky kvalifikujú na získanie odstupňovaných odmien formou navýšenia APR na stakovanie ETH 2.0 za tokeny BETH nahromadené počas Obdobia aktivity. 
Konečné navýšenie APR, ktoré dostane každý kvalifikovaný používateľ, závisí od množstva BETH nahromadených počas Obdobia aktivity* a VIP úrovne používateľov, ako je znázornené v odstupňovanej štruktúre APR a mechanizme výpočtu odmien nižšie: 
Úroveň
BETH nahromadené počas obdobia aktivity*
Štandardná APR pre stakovanie ETH 2.0**
Odstupňované navýšenie APR na stakovanie ETH 2.0
1
600
4,3 % – 11,2 %
0,3 %
0,5 %
2
2 000
0,5 %
1 %
3
3 500
1 %
1,5 %
4
6 000
1,5 %
2,5 %
Výpočet odmien:
 • BETH nahromadené počas Obdobia aktivity* = 
  (priemerné denné zostatky BETH v spotovej peňaženke počas Obdobia aktivity) – (zostatky BETH v spotovej peňaženke k 02. 02. 2023 07:00 UTC)
 • Odmeny formou navýšenia APR na stakovanie ETH 2.0 (v BETH) = 
  (BETH nahromadené počas obdobia aktivity * priemerná štandardná APR na stakovanie ETH 2.0 počas obdobia aktivity) * odstupňované navýšenie APR na stakovanie ETH 2.0
 • Preto celkové odmeny stakovania ETH 2.0 (v BETH) pre každého kvalifikovaného používateľa počas Obdobia aktivity = 
  (kumulatívne denné odmeny stakovania ETH 2.0 za všetky držby BETH počas obdobia aktivity) + (odmeny formou navýšenia APR na stakovanie ETH 2.0) 
Poznámky: 
 • Odmeny formou navýšenia APR na stakovanie ETH 2.0 budú vypočítané a distribuované vo forme BETH do spotových peňaženiek používateľov do dvoch týždňov po skončení aktivity, zatiaľ čo štandardné odmeny stakovania ETH 2.0 sa budú naďalej distribuovať denne.
 • APR na stakovanie ETH 2.0 je dynamické a riadi sa odmenami za stakovanie v hlavnej sieti. Štandardný rozsah APR** pre stakovanie ETH 2.0 je založený na historických údajoch za posledné tri mesiace a nemal by sa používať ako predpoveď pre budúce APR. 
 • Používatelia môžu získať tokeny BETH na Binance jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Možnosť 1: Prejdite na stránku stakovania ETH 2.0 a vyberte „Stakovanť teraz“. Zadajte čiastku ETH, kliknite na „Potvrdiť“ a získajte BETH do svojej spotovej peňaženky.
  • Možnosť 2: Kúpte si BETH z poolu likvidity ETH/BETH pomocou ETH na farmárčení so swapom Binance.
  • Možnosť 3: Kúpte si BETH uzavretím obchodov na obchodných pároch BETH/ETHBETH/BUSD na spote Binance.
 • Používatelia si teraz môžu zabezpečiť BETH, aby si mohli požičať ďalšie prostriedky na VIP pôžičke a zároveň získať odmeny stakovania ETH 2.0. Predtým používatelia dostali odmeny za stakovanie ETH 2.0 iba vtedy, ak ich BETH bol v spotovej peňaženke. 
Kampaň B: Vychutnajte si upgrady VIP úrovne zvýšením svojich držieb BETH (len bežní používatelia a VIP 1-2 používatelia)
Táto akcia je otvorená len pre bežných používateľov VIP 1-2 používateľov. Prvých 30 oprávnených používateľov zoradených podľa množstva BETH nazbieraných počas Obdobia aktivity* bude mať nárok na získanie poukazu na upgrade úrovne o VIP+1. Doba platnosti poukazov na upgrade úrovne o VIP+1 je stanovená na 30 dní od dátumu ich vyplatenia. 
Bonusová aktivita: Pošlite ďalej tweet aktivity a získajte šancu vyhrať skejtbord Binance!
Sledujte @BinanceVIP na Twitteri, pošlite ďalej a odpovedajte na tweet aktivity počas Obdobia aktivity. Na základe výberových kritérií uvedených v podmienkach bude vybraných desať oprávnených používateľov, z ktorých každý získa skejtbord Binance.
Podmienky:
 • Všetci používatelia musia vykonať overenie účtu, aby mali nárok na odmeny.
 • Táto kampaň podlieha Zmluvným podmienkam pre ceny.
 • Oprávnení používatelia sa môžu zúčastniť viacerých kampaní a kvalifikovať sa na viac ako jednu odmenu v rámci tejto aktivity.
 • Kampaň A:
  • Používatelia, ktorí sa už prípadne zúčastnili iných kampaní BETH, nebudú mať nárok na kampaň A.
  • Odmeny z navýšenia APR pre stakovanie ETH 2.0 budú vypočítané a distribuované vo forme BETH do spotových peňaženiek používateľov do dvoch týždňov po skončení Obdobia aktivity, zatiaľ čo štandardné odmeny stakovania ETH 2.0 budú naďalej distribuované denne.
 • Kampaň B:
  • Binance oznámi zoznam výhercov kampane B v samostatnom oznámení do 14 dní po skončení aktivity.
  • Poukážky na upgrade úrovne VIP budú distribuované do dvoch týždňov po skončení aktivity. Lehota na uplatnenie poukážky bude 14 kalendárnych dní odo dňa distribúcie. Zistite, ako uplatniť poukážku na upgrade úrovne VIP.
  • Poukážky na upgrade úrovne VIP nie je možné kombinovať s inými VIP výhodami, ktoré už nadobudli platnosť.
  • Poukážky na upgrade úrovne VIP sú použiteľné pre bežných užívateľovpoužívateľov VIP 1-2. Najvyššia VIP úroveň, ktorú je možné získať uplatnením poukážky na upgrade úrovne VIP, bude VIP 3. Používatelia, ktorí úspešne vyplatia a aktivujú si poukážku na upgrade úrovne VIP, môžu využívať zodpovedajúce VIP výhody po dobu 30 dní.
 • Bonusová aktivita:
  • Binance VIP vyhodnotí hĺbku a relevantnosť odpovedí všetkých oprávnených používateľov na tweete aktivity a vyberie desať oprávnených víťazov, z ktorých každý získa skejtbord Binance.
  • @BinanceVIP bude kontaktovať víťazov prostredníctvom Twitteru, aby sa dohodli na doručení odmien do dvoch týždňov po skončení aktivity. Ak výherca neodpovie do 48 hodín od oznámenia o odmene, má sa za to, že odmena prepadne.
  • Výhercovia by mali poskytnúť platnú dodaciu adresu a budú zodpovední za prípadné dane.
 • Navštívte Binance Institutional a skontrolujte svoju aktuálnu VIP úroveň.
 • Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa stať Binance VIP, pozrite si tento odkaz.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť akúkoľvek aktivitu alebo pravidlá aktivity podľa vlastného uváženia.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
02. 02. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. APR je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Nezobrazuje skutočné alebo predpokladané výnosy v žiadnej fiat mene. APR sa denne upravuje a odhadované odmeny sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. Toto nie je finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používaniavarovaní pred rizikom.