Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Stakovanie DeFi Binance: Prihláste sa na 30-dňové ETH stakovanie DeFi a získajte sadzby odmien až do výšky 6,18 %

Stakovanie DeFi Binance: Prihláste sa na 30-dňové ETH stakovanie DeFi a získajte sadzby odmien až do výšky 6,18 %

2023-06-05 08:01

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.

Milí Binančáci,

Stakovanie DeFi Binance spúšťa novú kampaň ETH Stakovanie DeFi. Odoberajte produkt ETH stakovania DeFi na 30 dní od 06. 06. 2023 00:00 (UTC) a zarobte až 6,18 % APR

 • Obdobie odberu: 06. 06. 2023 00:00 (UTC) do 08. 06. 2023 23:59 (UTC)

 • Formát stakovania: Na základe poradia príchodu.

 • Obdobie výpočtu odmien: V deň po pridelení prostriedkov do stakovania DeFi až do konca obdobia odberu. Napríklad, ak používatelia začnú odoberať dňa 06. 06. 2023 (UTC), odmeny sa začnú kumulovať 07. 06. 2023 (UTC) atď.

 • Deň výplaty odmien: Istina a odmeny budú rozdelené v ten istý deň po skončení obdobia odberu. Ak používatelia začnú odoberať dňa 06. 06. 2023 (UTC), deň vyplatenia odmeny bude 07. 07. 2023 (UTC) atď.

Ponúkané produkty (Stakovanie DeFi)

Digitálne aktívum

Trvanie

Propagačná ročná úroková sadzba

Min. limit stakovania DeFi na používateľa

Max. limit stakovania DeFi na používateľa

ETH

30 dní

6,18 %

0,1 ETH

20 ETH

Poznámky:

 • Pozrite si Podmienky stakovania DeFi pred použitím akýchkoľvek produktov stakovania DeFi Binance.

 • Stakovanie DeFi Binance vráti digitálne aktíva/digitálne meny do spotových peňaženiek používateľov na konci dohodnutého obdobia odberu. Hodnota digitálnych aktív/digitálnych mien kolíše a môže sa zmeniť.

 • Používatelia si môžu zobraziť svoje aktíva stakovania DeFi tak, že prejdú do Peňaženky > Earn > Stakovanie > Uzamknuté stakovanie DeFi.

 • APR sa denne mení na základe odmien za stakovanie v reťazci a konkrétne APR podlieha zobrazeniu na stránke v daný deň.

 • Čas na vyrovnania produktov stakovania DeFi: 24 hodín.

 • Pokyny na stakovanie DeFi a časté otázky.

 • O predčasnom vyrovnaní za produkty stakovania DeFi: Používatelia si môžu svoje aktíva vyplatiť vopred. Pri výbere predčasného vyplatenia sa digitálne aktíva vrátia na spotový účet a používatelia nebudú mať nárok na žiadne odmeny. Všetky rozdelené odmeny budú odpočítané z vrátenej istiny. Prijatie digitálnych aktív môže trvať 48 – 72 hodín.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť propagáciu alebo pravidlá propagácií podľa vlastného uváženia.

 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

05. 06. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. APR je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Nezobrazuje skutočné alebo predpokladané výnosy v žiadnej fiat mene. APR sa denne upravuje a odhadované odmeny sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. Toto nepovažujte za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.