Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Spustenie nových produktov cloudovej ťažby (25. 05. 2023)

Spustenie nových produktov cloudovej ťažby (25. 05. 2023)

2023-05-26 07:51
Milí Binančáci,
Binance uvádza na trh novú dávku produktov Cloudovej ťažby pre ťažbu BTC. Používatelia sa teraz môžu prihlásiť na odber produktov cloudovej ťažby a môžu si kúpiť hashraty a začať zbierať odmeny za ťažbu vo svojich fondových peňaženkách.
  • Začiatok odberu: 25. 05. 2023 o 02:00 (UTC)
  • Formát odberu: Závisí od poradia príchodu
  • Odhadovaný čas začiatku ťažby: 01. 06. 2023, 04:00 (UTC)
Prihláste teraz sa na odber a získajte odmeny za ťažbu BTC!
Súvisiace odkazy:
Podmienky:
  • Používatelia musia mať účty overené, aby sa mohli prihlásiť na odber produktov Cloudovej ťažby.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
25. 05. 2023
Kde nás nájdete
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite našePodmienky používania a Varovanie pred rizikom.