Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Airdropy
Spoločnosť Binance dokončuje 17. kolo distribúcie airdropu APENFT (NFT) držiteľom TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) a WINkLink (WIN)

Spoločnosť Binance dokončuje 17. kolo distribúcie airdropu APENFT (NFT) držiteľom TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) a WINkLink (WIN)

2023-01-27 14:05
Milí Binančáci,
Spoločnosť Binance dokončila 17. kolo airdropu APENFT (NFT) pre držiteľov TRON (TRX), BitTorrent OLD (BTTOLD), BitTorrent (BTTC), JUST (JST) a WINkLink (WIN). Používatelia môžu potvrdiť príjem týchto tokenov prostredníctvom stránky Distribúcia v časti História transakcií.
Upozorňujeme, že: 
 • Ak chce mať používateľ nárok získať airdrop NFT, v momente snímky musí mať minimálne množstvo nasledovných tokenov (vrátane coinov v čakajúcich obchodných príkazoch):
  • 100 TRX alebo
  • 2 000 BTTOLD alebo
  • 2 000 000 BTTC alebo
  • 100 JST alebo
  • 15 000 WIN
 • Snímka pre 17. kolo airdropu APENFT (NFT) bola urobená vo výške bloku TRON 44 940 958 (10. 10. 2022 o 12:00 UTC).
 • Uistite sa, že ste NEZVOLILI možnosť „Skryť malé zostatky“, aby ste videli zostatok NFT tokenov vo „fiat a spotovej“ peňaženke.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďalšie informácie nájdete v pôvodných oznámeniach: 
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
26. 01. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.