Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Služba Pôžičky Binance bude podporovať BETH ako kolaterál na krypto pôžičky a VIP pôžičky s odmenami za stakovanie ETH 2.0

Služba Pôžičky Binance bude podporovať BETH ako kolaterál na krypto pôžičky a VIP pôžičky s odmenami za stakovanie ETH 2.0

2023-03-22 17:34
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci, 
Na základe spätnej väzby od komunity služba Pôžičky Binance s potešením oznamuje, že používatelia dostanú odmeny Stakovania ETH 2.0 za BETH, ktoré sa používajú ako kolaterál na krypto pôžičkyVIP pôžičky. Upozorňujeme, že odmeny Stakovania ETH 2.0 budú distribuované denne vo forme BETH do spotových peňaženiek používateľov. 
Pôžičky Binance poskytujú širokú škálu možností pre podporované krypto aktíva, úrokové sadzby, aktíva kolaterálov a maximálne úverové limity na základe trhových podmienok a interného riadenia rizík. Pre viac informácií navštívte stránku krypto pôžičiek Údaje o pôžičke a VIP pôžičiek.
Poznámky:
  • Pred využitím akýchkoľvek produktov služby Pôžičky Binance si prečítajte Podmienky služby krypto pôžičiek. Viac informácií o krypto pôžičkách nájdete v sekcii časté otázky.
  • Používatelia sa môžu obrátiť na svoje tímy pokrývajúce kľúčové účty prostredníctvom telegramu alebo nás kontaktujte na adrese vip_loan@binance.com v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa VIP pôžičky. Do predmetu e-mailu uveďte „UID______ VIP Loan Inquiry“.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Návody a súvisiace materiály:
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
22. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Spoločnosť Binance vráti digitálne aktíva na spotový účet používateľov po skončení dohodnutého obdobia alebo po predčasnom vyplatení. Binance nezaručuje, že v priebehu času získate nejakú konkrétnu odmenu alebo návratnosť. Toto nepovažujte za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.