Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Listovanie nových kryptomien
Služba Opcie Binance uvedie ďalšie štvrťročné opcie BTCUSDT a ETHUSDT (30. 03. 2023)

Služba Opcie Binance uvedie ďalšie štvrťročné opcie BTCUSDT a ETHUSDT (30. 03. 2023)

2023-03-29 14:23
Milí Binančáci,
Služba Opcie Binance spustí dňa 30. 03. 2023 o 8:00 (UTC) ďalšie štvrťročné opcie BTCUSDT a ETHUSDT s dátumom vypršania platnosti 29. 12. 2023.  
Upozorňujeme, že: 
  • Štvrťročné opcie BTCUSDT a ETHUSDT sú opčné zmluvy európskeho typu.
  • Nové zmluvy na štvrťročné opcie BTCUSDT a ETHUSDT budú uvedené v posledný štvrtok každého štvrťroka. 
  • Upozorňujeme, že ak sa dátum vypršania platnosti nových ponúk zhoduje s dátumom existujúcej zmluvy o mesačných opciách, nebudú k dispozícii žiadne nové štvrťročné opcie. Existujúca zmluva o mesačných opciách sa namiesto toho bude považovať za štvrťročnú. Ďalšie podrobnosti nájdete v špecifikáciách zmluvy o opciách Binance
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
29. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a nemusíte dostať späť sumu, ktorú ste investovali. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete plnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré môžete utrpieť. Obchodovanie s opciami je vystavené extrémne vysokému trhovému riziku a volatilite cien. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Skôr, ako začnete obchodovať, mali by ste vykonať nezávislé zhodnotenie vhodnosti transakcie podľa vašich vlastných cieľov a okolností, vrátane potenciálnych rizík a výhod. V prípade potreby sa obráťte na svojich vlastných poradcov. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné alebo investičné poradenstvo. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa ochrániť pred týmto rizikom, pozrite si našu stránku Zodpovedné obchodovanie. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.