Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Služba flexibilná pôžička Binance pridáva USDC, APE, OP a ďalšie ako vypožičateľné aktíva a USDC a kolaterálové aktívum

Služba flexibilná pôžička Binance pridáva USDC, APE, OP a ďalšie ako vypožičateľné aktíva a USDC a kolaterálové aktívum

2023-03-24 11:20
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Služba flexibilná pôžička Binance pridala ALGO, APE, DYDX, EGLD, EOS, FET, GALA, ICP, MANA, NEAR, OP, PAXG, QNT, TUSD, TWT, UNI a USDC ako nové vypožičateľné aktíva a USDC ako nové kolaterálové aktívum. Pozrite si Údaje o pôžičkách, kde nájdete najnovšie úrokové sadzby a úplný zoznam vypožičateľných a kolaterálových aktív.
Čo je to flexibilná pôžička Binance?
Flexibilná pôžička Binance je izolovaný, nadmerne zabezpečenýotvorený úverový produkt.
Používatelia môžu zaujať izolované úverové pozície, z ktorých každá pozostáva z jedného páru kolaterál-pôžička, ako napríklad [kolaterál BUSD + pôžička ETH] na jednej pozícii a [kolaterál USDT + pôžička BTC] na inej pozícii. Každá pozícia páru kolaterál-pôžička má odlišný pomer pôžičky k hodnote (LTV), ako aj výzvy na dodatočné vyrovnanie a úrovne likvidácie.
Každá úverová pozícia musí byť nadmerne zabezpečená, čo znamená, že hodnota kolaterálu prisľúbeného používateľom je vyššia ako hodnota digitálnych aktív, ktoré boli poskytnuté používateľovi.
Keďže flexibilné pôžičky Binance sú otvorené na dobu neurčitú, používatelia môžu ponechať svoje pozície otvorené na neurčito, pokiaľ tento produkt podporuje požičané a kolaterálové digitálne aktíva a pokým sa neprekročia príslušné LTV.
Flexibilná pôžička Binance využíva aktíva používateľov, tj flexibilný produkt Simple Earn, ako kolaterál. Tieto aktíva naďalej získavajú odmeny APR v reálnom čase, a sú pritom zabezpečené. To umožňuje plynulejšie riadenie LTV a znižuje úrokové náklady.
[Začnite s VIP pôžičkou Binance už dnes]
Poznámka
  • Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku s častými otázkami o flexibilnej pôžičke Binance alebo flexibilnom produkte Simple Earn.
  • Platia zmluvné podmienky pre flexibilnú pôžičku BinanceSimple Earn.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
23. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.