Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Oznámenie o mesačnom opätovnom vyvážení plánov prepojených s indexom automatického investovania (25. 01. 2023)

Oznámenie o mesačnom opätovnom vyvážení plánov prepojených s indexom automatického investovania (25. 01. 2023)

2023-01-25 15:10
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Ďalšie mesačné vyvažovanie plánov prepojených s indexom automatického investovania sledujúcich index 10 najlepších rovnako vážených coinov Binance CMC sa začne kedykoľvek po 27. 01. 2023 05:00 (UTC). Dokončí sa približne za tri až šesť hodín.
Prehľad nových zložiek indexu nájdete v tabuľke nižšie.
Zložky indexov: 
Súčasné zložky
(ku dňu 30. 12. 2022)
Nové zložky po nadchádzajúcom mesačnom opätovnom vyvážení
(s účinnosťou od 27. 01. 2023)
BTC
BTC
ETH
ETH
BNB
BNB
XRP
XRP
ADA
ADA
MATIC
MATIC
DOT
SOL
TRX
DOT
LTC
LTC
SOL
TRX
Vplyv na plány prepojené s indexom automatického investovania
Prostredníctvom mesačného vyvažovania bude systém automaticky nakupovať a predávať časti držby kryptomien používateľov v plánoch prepojených s indexom automatického investovania, aby sa váha jednotlivých aktív priradila k alokácii, ktorá zodpovedá indexu 10 najlepších rovnako vážených coinov Binance CMC. V súčasnosti prebieha mesačné vyvažovanie plánov prepojených s indexom automatického investovania a indexu v ten istý deň
Ďalšie informácie o mechanizmoch opätovného vyvažovania a poplatkoch nájdete v častých otázkach a podmienkach používania automatického investovania
O indexe
Používatelia môžu využívať index 10 najlepších rovnako vážených coinov Binance CMC na sledovanie hodnôt digitálnych aktív alebo mien. Každé aktívum v indexe je rovnako vážené a opätovne vyvážené na mesačnej báze a index je denominovaný v USD. Ďalšie informácie, ako napríklad kritériá opätovného vyváženia a filtrovania, nájdete v bloguna stránke indexov.
Návody a súvisiace materiály:
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
25. 01. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.