Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Objavte automatické investovanie počas Veľkej noci: Vyplňte kvíz a získajte bezplatný skúšobný plán BEL

Objavte automatické investovanie počas Veľkej noci: Vyplňte kvíz a získajte bezplatný skúšobný plán BEL

2023-03-29 14:24
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Obdobie kampane: 29. 03. 2023 04:00 (UTC) až 20. 04. 2023 03:59 (UTC)
Na oslavu Veľkej noci spúšťa Binance aktivitu v podobe kvízu o automatickom investovaní dňa 29. 03. 2023 04:00 (UTC), v ktorom môžu používatelia získať vedomosti o protokole Bella (BELL), priemerovaní dolárových nákladov (DCA) a automatickom investovaní. Prvých 75 000 nových používateľov automatického investovania , ktorí počas obdobia kampane úspešne dokončia kvíz, budú oprávnení získať bezplatný mesačný plán automatického investovania BEL na päť mesiacov.
Ako začať:
 • 1. krok: Kliknite na tlačidlo [Spustiť kvíz] v hornej časti stránky aktivity.
 • 2. krok: Otvorte kvíz a prečítajte si dostupné zdroje o DCA, automatickom investovaní a protokole Bella. 
 • 3. krok: Správne odpovedzte na všetky otázky v kvíze. Používatelia môžu vyskúšať kvíz znova, ak neodpovedali na všetky otázky správne.
 • 4. krok: Kvalifikovaní používatelia budú automaticky dostávať svoje mesačné plány automatického investovania BEL do 04. 05. 2023 23:59 (UTC).
Upozorňujeme, že: 
 • Bezplatný mesačný program automatického investovania BEL funguje ako skúšobný plán, ktorý používateľom umožňuje vyskúšať si rôzne funkcie na automatickom investovaní, ktoré sú dostupné vo vašom regióne bez akýchkoľvek nákladov počas prvých piatich mesiacov. 
 • Oprávnení používatelia budú dostávať mesačný plán automatického investovania BEL v hodnote 1 USDT. Množstvo 1 USDT sa rovnomerne rozdelí na obdobie piatich mesiacov na nákup BEL prostredníctvom mesačného plánu automatického investovania (teda 0,2 USDT na splátku).
 • Používatelia nemôžu upravovať, pozastavovať alebo rušiť mesačný plán automatického investovania BEL až do konca päťmesačného obdobia. 
 • Tí, ktorí sa neodhlásia z mesačného programu automatického investovania BEL po skončení päťmesačného obdobia, budú naďalej nakupovať BEL prostredníctvom mesačného programu, kde sa im z ich stablecoinových zostatkov v spotovej peňaženke mesačne automaticky odpočíta 0,2 USDT.
Návody a súvisiace materiály:
Podmienky
 • Iba noví používatelia automatického investovania budú mať nárok na odmeny v tejto kampani. 
 • Používatelia musia dokončiť overenie účtu, aby sa mohli zúčastniť na kampani.
 • Aby sa používatelia kvalifikovali na odmeny, musia správne odpovedať na všetky otázky v kvíze. Používatelia sa môžu pokúsiť o kvíz viackrát, kým správne neodpovedia na všetky otázky.
 • Odmeny sú založené podľa poradia príchodu a mesačný plán automatického investovania BEL dostane maximálne prvých 75 000 oprávnených účastníkov , pričom tento plán bude trvať minimálne päť mesiacov
 • Nelegálne hromadne registrované účty a podúčty nebudú oprávnené zúčastniť sa ani nebudú dostávať odmeny.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí vykazujú známky podvodného správania.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia určiť alebo doplniť či zmeniť tieto podmienky kampane bez predchádzajúceho upozornenia, okrem iného vrátane zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto kampane, podmienok a kritérií oprávnenosti, výberu a počtu víťazov a načasovania každého kroku, ktorý sa má vykonať, a všetci používatelia sú týmito zmenami a doplneniami viazaní.
 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaní pred rizikom.