Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Obchodujte s pármi s najvyšším pohybom na Konverzii Binance a zdieľajte odmeny v hodnote 9 600 USDT!

Obchodujte s pármi s najvyšším pohybom na Konverzii Binance a zdieľajte odmeny v hodnote 9 600 USDT!

2023-05-31 15:07

Pripomienka: Kliknutím na [Zaregistrovať sa] na stránke kampane sa zapojíte do kampane 

Milí Binančáci, 

Konverzia Binance oznamuje novú kampaň, ktorou odmeňujeme našu komunitu! Počas obdobia kampane si všetci používatelia, ktorí potvrdia svoju účasť a uskutočnia obchody v hodnote 1 USD alebo viac v rámci párov s najvyšším pohybom na Konverzii Binance, rozdelia spolu 9 600 USDT v podobe tokenových poukazov.

Pár s najvyšším pohybom za každý deň (t. j. od 00:00 UTC do 23:59 UTC) bude pozostávať z tokenu s najnižšou výkonnosťou a tokenu s najvyššou výkonnosťou na Konverzii Binance.

 • Najmenej výkonný token označuje token, ktorého hodnota od 00:00 (UTC) do 23:59 (UTC) klesla o najväčšie percento.

 • Token s najvyššou hodnotou sa vzťahuje na token, ktorý zaznamenal najväčší percentuálny nárast hodnoty od 00:00 (UTC) do 23:59 (UTC).

Trvanie kampane: 01. 06. 2023 05:00 (UTC) až 07. 06. 2023 23:59 (UTC)

Kampaň A: Dokončite obchody na páre s najvyšším pohybom nasledujúceho dňa na rovnomerné rozdelenie 800 USDT denne v tokenových poukazoch

Za každý deň obdobia kampane sa všetci oprávnení používatelia, ktorí potvrdia svoju účasť a dokončia obchody na Konverzii Binance na páre s najvyšším pohybom nasledujúceho dňa budú kvalifikovať na rovnomerné rozdelenie denného poolu odmien v hodnote 800 USDT v tokenových poukazoch

Napríklad: 

 • Ak je BTC token s najnižšou výkonnosťou a BNB token s najvyššou výkonnosťou v 2. deň obdobia kampane (t. j. od 00:00 UTC do 23:59 UTC dňa 02.06.2023), párom s najvyšším pohybom pre 2. deň bude BNB/BTC. 

 • Preto všetci používatelia, ktorí potvrdia svoju registráciu do tejto kampane a dokončia obchod na Konverzii Binance z BTC na BNB v1. deň (t. j. od 00:00 UTC do 23:59 UTC 01.06.2023), budú mať nárok na rovnaký podiel z fondu odmien 800 tokenov USDT za 1. deň.

 • Konverzia musí byť z najmenej výkonného tokenu na najvýkonnejší token.

Kampaň B: Dokončite viac obchodov s pármi s najvyšším pohybom počas obdobia kampane a rozdeľte si odmeny vo výške 4 000 USDT

Okrem toho používatelia, ktorí potvrdia svoju účasť a uskutočnia aspoň jeden obchod každý deň (t. j. od 00:00 UTC do 23:59 UTC) na Konverzii Binance počas obdobia kampane, sa budú kvalifikovať na kampaň B.

Oprávnení používatelia budú zoradení podľa počtu dní, počas ktorých úspešne dokončili obchod na Konverzii Binance na páre s najlepším pohybom nasledujúceho dňa. Najlepší používateľ (používatelia) s najvyšším počtom dní obchodovania na najpohyblivejšom páre nasledujúceho dňa sa potom kvalifikuje na rovnaký podiel z poolu odmien s tokenovými poukazmi v hodnote 4 000 USDT .

Poznámky:

 1. Na získanie nároku na odmenu v rámci kampaní A aj B by používatelia mali dokončiť príslušné obchody na Konverzii Binance až po potvrdení svojej účasti na kampani.

 2. Iba obchody na Konverzii v režime Trh sa budú počítať ako úspešné obchody v rámci kampaní A a B. 

 3. Nasledujúce typy obchodov sa nezapočítavajú do úspešných obchodov v rámci kampaní A a B: 

  1. Limit príkazy na Konverzii Binance;

  2. Obchody na Konverzii na obchodných pároch, ktoré pozostávajú zo stablecoinov alebo fiat mien;

  3. API obchody na Konverzii Binance;

  4. Obchody na Konverzii so starými tokenmi, ktoré predtým prešli výmenou/swapom tokenov, redenomináciou alebo zlúčením, na zodpovedajúci nový token.

Zapojte sa do kampane už teraz! 

Návody a súvisiace materiály:

Podmienky:

 • Všetci používatelia musia dokončiť overenie účtu a potvrdiť svoju účasť na tejto kampani, aby mali nárok na odmeny. Zúčastniť sa môžu iba držitelia účtu Binance.com, ktorí navyše spĺňajú všetky vyššie špecifikované kritériá oprávnenosti.

 • Odmeny za kampaň A a B sa navzájom nevylučujú. Každý používateľ môže získať viacero odmien. 

 • Len pre kampaň A: Zoznam používateľov, ktorí majú nárok na odmenu za každý deň trvania kampane, bude zverejnený dva dni po skončení kampane na stránke s aktivitami.

 • Odmeny budú rozdelené do dvoch týždňov po skončení kampane. Používatelia sa budú môcť prihlásiť a uplatniť si odmeny za tokenové poukážky cez Profil > Centrum výhier.

 • Doba platnosti tokenového poukazu je stanovená na 14 dní odo dňa distribúcie. Zistite, ako si uplatniť poukaz.

 • Pri účasti na kampani sa podúčty nebudú považovať za nezávislé účty.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať obchody, ktoré sa považujú za falošné obchody alebo nelegálne hromadné registrácie účtov, a tiež obchody, ktoré vykazujú atribúty sebazvýhodňovania alebo manipulácie trhu.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia určiť alebo doplniť či zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, okrem iného vrátane zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto kampane, podmienok a kritérií oprávnenosti, výberu a počtu víťazov a načasovania každého kroku, ktorý sa má vykonať, a všetci účastníci budú týmito dodatkami viazaní. 

 • Kvôli prehľadnosti sú rozhodnutia spoločnosti Binance týkajúce sa jednotlivých aspektov týchto kampaní tiež konečné a nemožno sa proti nim odvolať. Viac informácií nájdete vPodmienkach používania konverzie.

 • Dodatočné zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú aj na túto kampaň, sú dostupné tu.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

31. 05. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 31. 05. 2023, aby sa upravili odkazy na stránku s aktivitami.

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používania a Varovanie pred rizikom.