Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Konverzia Binance pridáva COMBO

Konverzia Binance pridáva COMBO

2023-06-09 13:02
Milí Binančáci,
Binance s potešením oznamuje, že do služby Konverzia Binance bol pridaný token COMBO.
Používatelia teraz môžu obchodovať COMBO s BTC, USDT a akýmikoľvek inými tokenmi podporovanými Konverziou Binance za nulové poplatky
Pozrite si orientačné ceny a konvertujte na svoje cieľové aktívum!
Ako začať:
Navštívte Binance na webovej stránke, kliknite na „Obchodovanie“ a z rozbaľovacej ponuky vyberte „Konverzia Binance“.Ak ste na mobile, jednoducho otvorte aplikáciu Binance, ťuknite na „Obchodovanie“ a potom v hornom menu vyberte „Konverzia“. 
Návod:
Poznámka: V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a originálnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
09. 06. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používania a Varovanie pred rizikom.