Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Kampaň prémiových krypto balíčkov od Binance Pay: Uplatnite si už teraz prémiový krypto balíček zadarmo a pozvite svojich priateľov, aby ste získali viac odmien! (06. 06. 2023)

Kampaň prémiových krypto balíčkov od Binance Pay: Uplatnite si už teraz prémiový krypto balíček zadarmo a pozvite svojich priateľov, aby ste získali viac odmien! (06. 06. 2023)

2023-06-07 07:28

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.

Trvanie kampane: 06. 06. 2023 02:00 (UTC) až 30. 06. 2023 23:59 (UTC)*

Binance Pay oznamuje novú kampaň, v rámci ktorej môže každý oprávnený používateľ získať bezplatný prémiový krypto balíček! Okrem toho môžu používatelia získať ďalšie prémiové krypto balíčky, ak pozvú iných používateľov, aby sa úspešne zúčastnili na tejto kampani. Každá odmena za prémiový krypto balíček sa pohybuje od 0,01 do 3 USDT a bude sa distribuovať podľa poradia príchodu

* Poznámka: Používatelia sa už nebudú môcť zúčastniť na tejto kampane, ak sa rozdelia všetky odmeny.

Uplatnite si svoj prémiový krypto balíček už teraz!

Ako sa zúčastniť:

 1. Prémiový krypto balčíke zadarmo

  1. Klepnutím na pravý horný roh domovskej stránky aplikácie Binance získate prístup k službe Binance Pay. Kliknite na banner v časti [Najnovšie ponuky] a počas trvania kampane si na stránke kampane uplatnite až 3 USDT z prémiového krypto balíčka.

 2. Pozvánka na prémiový krypto balíček

  1. Kliknutím na tlačidlo [Zdieľajte a vyhrajte] na stránke kampane, skopírujte svoj jedinečný odkaz na pozvánku a zdieľajte odkaz s ostatnými používateľmi Binance, ktorí sa tejto kampane ešte nezúčastnili.

  2. Každý používateľ si počas obdobia kampane bude môcť uplatniť ďalšie prémiové krypto balíčky v hodnote až 3 BUSD na stránke kampane, keď pozvaní používatelia kliknú na ich pozývací odkaz a úspešne si uplatnia svoj bezplatný prémiový krypto balíček podľa poskytnutých pokynov.

  3. Pozývatelia si môžu skontrolovať, či sa ich pozvaní úspešne zúčastnili kampane v časti [Podrobnosti o odmene] na stránke kampane.

Podmienky

 • Ak chcete získať prístup k Binance Pay, stiahnite si najnovšiu aplikáciu Binance alebo inovujte svoju aplikáciu Binance na iOS v2.47.0 alebo Android v2.47.0 alebo novší.

 • Oprávnený používateľ je definovaný ako overený používateľ, ktorý si úspešne zaregistroval účet Binance Pay.

 • Odmeny sa budú rozdeľovať podľa poradia. Po rozdelení všetkých odmien sa používatelia už nebudú môcť zúčastniť tejto kampane.

 • Hodnota každej odmeny z prémiového krypto balíčka sa pohybuje od 0,01 do 3 USDT. Kryptomena v prémiovom krypto balíčku bude okamžite pripísaná do fondových peňaženiek používateľov.

 • Každý používateľ si počas obdobia kampane môže uplatniť jeden prémiový krypto balíček. 

 • Pozvánka na prémiový krypto balíček bude distribuovaná iba používateľom, ktorí úspešne pozvú iných používateľov Binance, ktorí sa doposiaľ nezúčastnili kampane. Pozvánka sa bude považovať za úspešnú iba vtedy , keď oprávnení pozvaní prvýkrát kliknú na odkaz pozvánky na túto kampaň a požiadajú o svoj bezplatný prémiový krypto balíček. Upozorňujeme, že používatelia, ktorí sa nezúčastnili na kampani, môžu byť do tejto kampane úspešne pozvaní iba raz.

 • V závislosti od počtu pozvaných osôb, ktoré používatelia úspešne pozvú na túto kampaň, si každý používateľ môže uplatniť viacero pozývacích prémiových krypto balíčkov.

 • Používateľom nie je za žiadnych okolností dovolené: 

  • Vytvárať alebo uchyľovať sa k podvodom, modom a/alebo hackom či používať akékoľvek iné softvérové produkty tretích strán, ktoré môžu zmeniť výsledok kampane prémiových krypto balíčkov služby Binance Pay, sa zakazuje;

  • Používať softvér, ktorý umožňuje ťažbu údajov alebo inak zachytáva alebo zbiera informácie v súvislosti s kampaňou prémiových krypto balíčkov služby Binance Pay, sa zakazuje;

  • Predávať, kupovať alebo obchodovať s používateľskými účtami alebo sa vydávať za akúkoľvek inú osobu v súvislosti s používateľskými účtami a pod vyššie uvedeným sa bude rozumieť akékoľvek obchádzanie, podobné akcie alebo kroky, ktoré majú účinok zodpovedajúci vyššie uvedeným zákazom.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí prejavia akékoľvek známky podvodného správania. 

 • Binance si vyhradzuje právo zastaviť kampaň a/alebo zmeniť odmeny podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. 

 • Binance si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek odmenu (odmeny), ak na základe vlastného a výlučného uváženia rozhodne, že takýto používateľ alebo víťaz porušil akékoľvek platné zmluvné podmienky.

 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Financujte svoju peňaženku a svoje transakcie vykonávajte opatrne. Toto nie je finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania, Podmienkach používania služby Binance Pay a vo Varovaní pred rizikom.