Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Flexibilné produkty TUSD: Užite si teraz odmeny formou odstupňovaného APR s bonusom 10 %!

Flexibilné produkty TUSD: Užite si teraz odmeny formou odstupňovaného APR s bonusom 10 %!

2023-05-24 13:54

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.

Milí Binančáci,

Binance Simple Earn s nadšením spúšťa kampaň na flexibilné produkty TUSD Simple Earn! Prihláste sa na odber flexibilných produktov TUSD Simple Earn počas trvania kampane a vychutnajte si exkluzívne odstupňované APR s bonusom vo výške 10 %, navyše k odmenám APR v reálnom čase.

 • Trvania akcie: 25. 05. 2023 10:00 (UTC) až 10. 06. 2023 10:00 (UTC)

 • Formát odberu: Dokončite odber podľa poradia príchodu v súlade s podmienkami nižšie.

 • Výplata odmeny

  • Bonusové odstupňované APR: Distribuované denne do spotových peňaženiek používateľov.

  • APR v reálnom čase: Narastá každú minútu a kumuluje sa priamo v peňaženkách používateľov

Ponúkané produkty (flexibilné produkty)

Digitálne aktívum

Trvanie

Štandardné APR

APR počas trvania kampane

Min. limit odberu na používateľa

Max. limit odberu na používateľa

Flexibilné

APR v reálnom čase

APR v reálnom čase 

Odstupňované APR s bonusom 10 % (0 – 2 000 TUSD)

0,1 TUSD

Neobmedzené

Upozorňujeme, že:

 • Pred použitím akýchkoľvek produktov na platforme Binance Simple Earn si prečítajte Zmluvné podmienky Binance Simple Earn.

 • Odstupňované APR s bonusom sa ponúka ako dodatočná odmena k APR v reálnom čase. Po prihlásení na odber sa odstupňované odmeny APR s bonusom začnú kumulovať nasledujúci deň od 00:00 UTC. Odmeny sa začnú distribuovať nasledujúci deň po začiatku pripisovania medzi 00:00 UTC a 08:00 UTC do spotovej peňaženky používateľa.

 • Všetci používatelia, ktorí držia otvorené pozície na flexibilné produkty TUSD, dostanú počas trvania kampane odmeny APR v reálnom čase aj odstupňované APR s bonusom. Po skončení kampane budú mať používatelia nárok iba na odmeny APR v reálnom čase. 

 • Odstupňované odmeny APR s bonusom sa vypočítavajú na základe hodnôt odberu a podliehajú príslušnému limitu úrovne pre jednotlivé tokeny (t. j. 0 – 2 000 TUSD na používateľa pre flexibilné produkty TUSD). Ďalšie podrobnosti nájdete v častých otázkach.

 • Používatelia si môžu zobraziť svoje aktíva flexibilných produktov v časti Peňaženky > Earn > Simple Earn > Flexibilné.

 • Používatelia môžu pred prihlásením sa na odbery flexibilných produktov povoliť funkciu „Automatický odber“, ktorá používateľom umožňuje automaticky sa prihlásiť na odber zodpovedajúcich flexibilných produktov použitím rovnakého aktíva zo spotovej peňaženky.

 • Čas na vyplatenie odberov flexibilných produktov: Ihneď

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí podľa jej odôvodneného názoru konajú podvodne alebo nekonajú v súlade s akýmikoľvek platnými podmienkami.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť propagáciu alebo pravidlá propagácií podľa vlastného uváženia.

 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

24. 05. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. APR je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Nezobrazuje skutočné alebo predpokladané výnosy v žiadnej fiat mene. APR sa denne upravuje a odhadované odmeny sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. Toto nepovažujte za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.