Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Flexibilná pôžička Binance: Získajte svoj podiel z poukazov na token BETH v hodnote 5 000 USD použitím BETH ako kolaterálu pre vašu prvú flexibilnú pôžičku

Flexibilná pôžička Binance: Získajte svoj podiel z poukazov na token BETH v hodnote 5 000 USD použitím BETH ako kolaterálu pre vašu prvú flexibilnú pôžičku

2023-05-30 08:24

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.

Milí Binančáci,

Služba Pôžičky Binance s potešením predstavuje kampaň pre nových používateľov flexibilných pôžičiek

Trvanie kampane: 29. 05. 2023, 02:00 (UTC) až 11. 06. 2023, 23:59 (UTC)

Prvých 2 000 nových používateľov flexibilnej pôžičky, ktorí uskutočnia všetky nasledujúce úlohy, sa kvalifikuje na získanie poukazu na tokeny BETH v hodnote 2,50 USD

 • Potvrdenie účasti na kampani

 • Použitie BETH ako kolaterálu pri získavaní prvej flexibilnej pôžičky v hodnote rovnajúcej sa minimálne 100 USDT do 11. 06. 2023, 23:59 (UTC) 

 • Udržanie pozície svojej prvej flexibilnej pôžičky v hodnote rovnajúcej sa minimálne 100 USDT po dobu najmenej 5 celých dní po získaní pôžičky

Upozorňujeme, že používatelia môžu pokračovať v získavaní odmien v rámci Stakovania ETH použitím kolaterálu BETH na flexibilnej pôžičke Binance. Viac informácií nájdete v tomto oznámení.

Zapojte sa do kampane hneď!

Návody a súvisiace materiály:

Podmienky:

 • Táto kampaň platí len pre nových používateľov flexibilnej pôžičky

 • Aby mali používatelia nárok na odmeny, musia zaregistrovať svoju účasť tu a uskutočniť svoju prvú objednávku flexibilnej pôžičky vo výške rovnajúcej sa minimálne 100 USDT na akékoľvek požičané aktívum, pričom ako kolaterál použijú BETH. Úplný zoznam vypožičateľných aktív a ich príslušných úrokových sadzieb nájdete v časti Údaje o pôžičkách.

 • Používatelia sa môžu kvalifikovať na získanie odmien za predpokladu, že do 11. 06. 2023, 23:59 (UTC) uskutočnia svoju prvú objednávku flexibilnej pôžičky a zároveň splnia vyššie uvedené požiadavky. Používatelia môžu počas obdobia trvania kampane čiastočne splácať svoje flexibilné pôžičky, mali by však zachovať minimálnu výšku pôžičky svojej prvej pozície flexibilnej pôžičky na úrovni rovnajúcej sa 100 USDT alebo ekvivalent po dobu minimálne 5 celých dní

 • Flexibilná pôžička Binance v súčasnosti podporuje splátky iba v tej istej kryptomene, ktorú si používateľ požičal.

 • Rozdeľovanie odmien:

  • Každý kvalifikovaný používateľ dostane poukaz v hodnote 2,50 USD na token BETH. Odmeny sa rozdeľujú podľa poradia.

  • Binance vypočíta a rozdelí odmeny vo forme poukazov na tokeny BETH na základe výmenného kurzu BETH/USDT platného 12. 06. 2023 o 00:00 (UTC)

  • Všetky poukazy na tokeny budú rozdelené oprávneným používateľom do 22. 06. 2023, 10:00 (UTC). Používatelia sa budú môcť prihlásiť a uplatniť si odmeny vo forme poukazov cez Profil > Centrum výhier.

  • Vyplatenie poukážky je stanovené na 14 dní odo dňa distribúcie. Zistite, ako si uplatniť poukážku.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí podľa jej odôvodneného názoru konajú podvodne alebo nekonajú v súlade s akýmikoľvek platnými podmienkami. 

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia určiť alebo doplniť či zmeniť tieto podmienky kampane bez predchádzajúceho upozornenia, okrem iného vrátane zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto kampane, podmienok a kritérií oprávnenosti, výberu a počtu víťazov a načasovania každého kroku, ktorý sa má vykonať, a všetci používatelia sú týmito zmenami a doplneniami viazaní.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

29. 05. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používaniaVarovanie pred rizikom.