Kúpiť krypto
Platiť s
Obchodovanie
Deriváty
Earn
Financie
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Farmárčenie s likviditou Binance pridáva kombinované odmeny BTC a ETH za pool likvidity BNB/BTC a BNB/ETH

Farmárčenie s likviditou Binance pridáva kombinované odmeny BTC a ETH za pool likvidity BNB/BTC a BNB/ETH

2023-01-30 13:12
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Obdobie aktivity: Odteraz do 27. 02. 2023 13:00 (UTC)
Farmárčenie s likviditou Binance oznamuje, že okrem odmien BNB ponúka kombinované odmeny BTCETH na pooly likvidity BNB/BTCBNB/ETH
Všetci používatelia, ktorí počas obdobia aktivity pridajú likviditu do poolov likvidity BNB/BTCBNB/ETH, si budú môcť užiť exkluzívne APR až do výšky 2,80 %*
Kvalifikované pooly likvidityAPR
BNB/BTC2,29 %*
BNB/ETH2,80 %*
* Poznámky:
  • Farmárčenie s likviditou je garantovaný produkt bez istiny, pričom môže dôjsť k dočasnej strate. Používatelia si môžu vypočítať svoju potenciálnu dočasnú stratu tu
  • Používatelia môžu počas trvania obdobia aktivity využívať pre pooly likvidity BNB/BTC a BNB/ETH exkluzívne APR. Dodatočné APR, z ktorého sa môžu používatelia tešiť počas obdobia aktivity, sa po skončení aktivity upraví na štandardné APR.
  • Uvedené APR sú odhady založené na kurze zo dňa 26. 01. 2023, 12:00 (UTC). Keďže APR je dynamické a môže kolísať v obdobiach volatility trhu a zvýšených obchodných aktivít, podlieha zobrazeniu na stránke v daný deň. Najnovšie APR nájdete tu.  
Návody a súvisiace materiály:
Podmienky:
  • Používatelia môžu počas trvania obdobia aktivity využívať pre pooly likvidity BNB/BTC a BNB/ETH exkluzívne APR. Keďže APR je dynamické, zodpovedá zobrazeniu na stránke v daný deň.  
  • Pri pridávaní digitálnych aktív do poolu likvidity alebo pri spätnom odkupovaní digitálnych aktív z poolu likvidity môžu vzniknúť transakčné poplatky.
  • Pridávanie prostriedkov do poolu likvidity so sebou nesie určité riziká. Počet digitálnych aktív, ktoré odkúpite, sa môže líšiť od počtu digitálnych aktív, ktoré do poolu likvidity pridáte.
  • Farmárčenie s likviditou Binance neposkytuje garantované zárobky. V extrémnych prípadoch môže spôsobiť stratu istiny v dôsledku nestáleho rizika. 
  • Úplné znenie podmienok nájdete v používateľskej zmluve Swap likvidity Binance.
  • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť akúkoľvek aktivitu alebo pravidlá aktivity podľa vlastného uváženia.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.