Kúpiť krypto
Platiť s
Obchodovanie
Deriváty
Earn
Financie
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Exkluzívne pre VIP: Užite si nulové obchodné poplatky pri nákupe BNB prostredníctvom automatického investovania!

Exkluzívne pre VIP: Užite si nulové obchodné poplatky pri nákupe BNB prostredníctvom automatického investovania!

2023-02-02 12:31
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Obdobie kampane: 01. 02. 2023 09:00 (UTC) až 28. 2. 2023 23:59 (UTC)
Kampaň: Užite si nulové poplatky za obchodovanie pri nákupe BNB cez Automatické investovanie
Binance s potešením oznamuje exkluzívnu kampaň pre všetkých používateľov VIP 1-9! Počas Obdobia kampane získajú používatelia úrovní VIP 1-9, ktorí si zakúpia BNB prostredníctvom nového plánu jediného tokenu automatického investovania, 100 % zľavy na svoje obchodné poplatky (t. j. nulové obchodné poplatky). 
Upozorňujeme, že zľavy z obchodného poplatku budú distribuované vo forme BNB do 14. 3. 2023 23:59 (UTC).
Ako začať?
 • 1. krok: Kliknite na tlačidlo [Zapojiť sa do kampane] na stránke aktivity.
 • 2. krok: Vytvorte nový plán automatického investovania jediného tokenu BNB počas obdobia trvania kampane.
Čo je Automatické investovanie?
Automatické investovanie je investičná stratégia s priemerovaním dolárových nákladov (DCA), ktorá používateľom umožňuje automatizovať nákupy kryptomien a zároveň potenciálne vytvárať dostatočný pasívny príjem. Používatelia si môžu vybrať kryptomeny, ktoré chcú kúpiť, na hodinovej, dennej, týždennej, dvojtýždennej alebo mesačnej báze. Viac informácií a podrobný návod nájdete tu.
Podmienky
 • Tejto kampane sa môžu zúčastniť iba používatelia úrovne VIP 1-9, ktorí vykonali overenie svojho účtu.
 • Na túto kampaň s nulovým obchodným poplatkom budú oprávnené iba nákupy BNB prostredníctvom nového plánu jediného tokenu automatického investovania. Existujúce plány jediného tokenu BNB automatického investovania, plány portfólia s BNB a plány prepojené s indexom sú z tejto kampane vylúčené.
 • Zľavy z obchodného poplatku sa budú poskytovať vo forme BNB na mesačnej báze na základe výmenného kurzu BNB/BUSD na spote Binance dňa 28. 2. 2023 23:59 (UTC).
 • Kvalifikovaní používatelia automaticky dostanú svoje mesačné zľavy z obchodného poplatku do 14. 3. 2023 23:59 (UTC).
 • Oprávnení používatelia si môžu počas Obdobia kampane nastaviť viacero plánov s jediným tokenom BNB automatického investovania a prostredníctvom automatického investovania vykonať ľubovoľné množstvo nákupov BNB.
 • Hromadne registrované účty alebo podúčty nebudú oprávnené zúčastniť sa na tejto kampani.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo okamžite diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí vykazujú známky podvodného správania.
 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného a absolútneho uváženia určiť alebo doplniť či zmeniť tieto podmienky kampane bez predchádzajúceho upozornenia, okrem iného vrátane zrušenia, predĺženia, ukončenia alebo pozastavenia tejto kampane, podmienok a kritérií oprávnenosti, a načasovania každého kroku, ktorý sa má vykonať, a všetci používatelia sú týmito zmenami a doplneniami viazaní.
 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaní pred rizikom.