Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Denná aktualizácia mechanizmu výpočtu zostatku BNB

Denná aktualizácia mechanizmu výpočtu zostatku BNB

2022-12-01 16:48
Milí Binančáci,
Postup výpočtu používaný na zaznamenávanie denného zostatku BNB sa zmenil z denného zaznamenávania v momente 00:00 (UTC) na denný priemerný zostatok BNB (vrátane BNB držaných na bežných účtoch Binance, účtoch obchodných botov, podúčtoch, maržových účtoch, kolateráloch krypto pôžičiek Binance, účtoch peňaženiek Futures, účtoch fondových peňaženiek Binance, účtoch Simple Earn, účtoch trezorov BNB, účtoch Launchpool, účtoch stakovania DeFi, účtoch dvojitého investovania a účtoch pre farmárčenie s likviditou).
Celkový denný priemerný zostatok BNB = súčet denných priemerov nasledujúcich položiek:
 • Zostatok na spotovom účte
 • Zostatok na účte obchodných botov
 • Zostatok na podúčte
 • Zostatok na maržovom účte
 • Zostatok kolaterálu na krypto pôžičke Binance
 • Zostatok v peňaženke futures
 • Zostatok vo fondovej peňaženke Binance
 • Zostatok na účte Simple Earn
 • Zostatok na účte Trezor BNB
 • Zostatok na účte launchpoolu
 • Zostatok na účte Stakovanie DeFi
 • Ober na predaj za vysokú cenu s účtom dvojitého investovania
 • Zostatok na účte farmárčenia s likviditou
Poznámka:
 • Denný priemerný zostatok na spotovom účte sa vypočítava pomocou súčtu hodinových záznamov zostatkov BNB na spotovom účte za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte obchodných botov sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte obchodných botov za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na podúčte sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na podúčte za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na maržovom účte sa vypočíta ako súčet hodinových záznamov čistého zostatku BNB (čistý zostatok BNB = celkový zostatok BNB - požičaný BNB - úrok z BNB) na hlavnom maržovom účte aj podúčte za deň vydelený 24 (hodinami). Upozorňujeme, že zostatky na maržových účtoch môžu byť záporné.
 • Denný priemerný kolaterál BNB na účtoch krypto pôžičiek Binance sa počíta ako súčet hodinových snímok zostatku kolaterálu BNB na účte krypto pôžičky Binance za deň vydelený 24 (hodinami). 
 • Denný priemerný zostatok na účte peňaženky futures sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte peňaženky futures za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok vo fondovej peňaženke Binance sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte fondovej peňaženky Binance za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte Simple Earn sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte Simple Earn za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Priemerný zostatok na účte trezora BNB sa vypočítava pomocou súčtu hodinových snímok zostatku BNB na účte trezora BNB za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte launchpoolu sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte launchpoolu za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte Stakovanie DeFi sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte Stakovanie DeFi za deň vydelený 24 (hodinami). 
 • Denný priemerný zostatok BNB v dvojitom investovaní sa vypočíta ako súčet hodinových záznamov zostatku BNB na účte dvojitého investovania za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte farmárčenia s likviditou BNB sa vypočíta ako súčet hodinových záznamov zostatku BNB na účte farmárčenia s likviditou za deň vydelený 24 (hodinami).
Táto aktualizácia mechanizmu výpočtu zostatku BNB ovplyvní nasledujúce aspekty ekosystému Binance:
Upozorňujeme, že:
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
1. 8. 2019
Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované 04. 07. 2023 s cieľom informovať o aktualizácii postupu výpočtu denného zostatku BNB. Predtým bolo aktualizované 15. 05. 2023 s cieľom objasniť denné pravidlá výpočtu BNB, ktoré boli aktualizované pre Launchpool. Spoločnosť Binance bude postup priebežne aktualizovať so zreteľom na vývoj ekosystému Binance. 

Obchodujte kdekoľvek s Binance aplikáciou na obchodovanie kryptomien (iOS/Android)  

Sledujte nás na

 • Telegram

 • Twitter

 • Facebook

 • Instagram

Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo odvolať toto oznámenie kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez nutnosti upozornenia vopred.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaniach pred rizikom.