Kúpiť krypto
Platiť s
Obchodovanie
Deriváty
Earn
Financie
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Denná aktualizácia mechanizmu výpočtu zostatku BNB

Denná aktualizácia mechanizmu výpočtu zostatku BNB

2022-12-01 16:48
Milí Binančáci,
Mechanizmus výpočtu používaný na zaznamenávanie denného zostatku BNB bol zmenený zo zaznamenávania v snímke o 00:00 (UTC) denne na denný priemerný zostatok BNB (vrátane BNB držaných na bežných účtoch Binance, maržových účtoch, kolateráli krypto pôžičiek Binance, podúčtoch, účtoch Binance Simple Earn, účtoch trezora BNB, účtoch peňaženky futures, účtoch fondovej peňaženky Binance, účtoch Launchpoolu, účtoch stakovania DeFi a odberoch dvojitého investovania predaja za vysokú cenu).
Celkový denný priemerný zostatok BNB = súčet denných priemerov nasledujúcich položiek:
 • Zostatok na spotovom účte
 • Zostatok na maržovom účte
 • Zostatok kolaterálu na krypto pôžičke Binance
 • Zostatok na podúčtoch
 • Zostatok na účte Simple Earn
 • Zostatok na účte Trezor BNB
 • Zostatok v peňaženke futures
 • Zostatok vo fondovej peňaženke Binance
 • Zostatok na účte launchpoolu
 • Zostatok na účte Stakovanie DeFi
 • Zostatok na účte dvojitého investovania
Poznámka:
 • Priemerný zostatok na spotovom účte sa vypočítava pomocou súčtu hodinových snímok zostatku BNB na spotovom účte za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na podúčte sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na podúčte za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Súčet hodinových snímok čistého zostatku BNB (čistý zostatok BNB = celkový zostatok BNB - požičané BNB - úrok BNB) na hlavných maržových účtoch i podúčtoch za deň vydelený 24 (hodinami). Upozorňujeme, že zostatky na maržových účtoch môžu byť záporné.
 • Denný priemerný kolaterál BNB na účtoch krypto pôžičiek Binance sa počíta ako súčet hodinových snímok zostatku kolaterálu BNB na účte krypto pôžičky Binance za deň vydelený 24 (hodinami). 
 • Denný priemerný zostatok na účte Simple Earn sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte Simple Earn za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Priemerný zostatok na účte trezora BNB sa vypočítava pomocou súčtu hodinových snímok zostatku BNB na účte trezora BNB za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte peňaženky futures sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte peňaženky futures za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok vo fondovej peňaženke Binance sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte fondovej peňaženky Binance za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte launchpoolu sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte launchpoolu za deň vydelený 24 (hodinami).
 • Denný priemerný zostatok na účte Stakovanie DeFi sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte Stakovanie DeFi za deň vydelený 24 (hodinami). 
 • Denný priemerný zostatok BNB v dvojitom investovaní sa vypočíta ako súčet hodinových snímok zostatku BNB na účte dvojitého investovania za deň vydelený 24 (hodinami)
 • Keď sú vaše tokeny BNB pridané do poolov likvidity Swapu likvidity, vaše BNB sa už nebudú započítavať do vašich priemerných výpočtov BNB pre rôzne aktivity na Binance.
Táto aktualizácia mechanizmu výpočtu zostatku BNB ovplyvní nasledujúce aspekty ekosystému Binance:
Upozorňujeme, že:
 • Ak je celkový priemerný zostatok BNB záporný, bude sa to považovať za nulový zostatok.
 • Hodinové snímky sa budú vyskytovať v náhodných časoch
 • Nevybavené objednávky sú zahrnuté do výpočtu zostatku
 • Pozície pred 2. 8. 2019 budú vypočítané pomocou pôvodného mechanizmu
Varovanie pred rizikom: Obchodovanie s kryptomenou je vystavené vysokému trhovému riziku. Obchodujte opatrne. Spoločnosť Binance sa bude snažiť vyberať najkvalitnejšie coiny, avšak nenesie zodpovednosť za vaše obchodné straty. 
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
1. 8. 2019
Obchodujte na cestách pomocou mobilnej aplikácie na obchodovanie s kryptomenami Binance
Kde nás nájdete 
Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované 22. 02. 2023, aby odrážalo aktualizácie mechanizmu výpočtu denného zostatku BNB. Spoločnosť Binance bude mechanizmus priebežne aktualizovať so zreteľom na vývoj ekosystému Binance. 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.