Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance vymieňa BUSD vo fonde SAFU za TUSD a USDT

Binance vymieňa BUSD vo fonde SAFU za TUSD a USDT

2023-03-20 12:01
Milí Binančáci,
Odkedy Paxos oznámil, že už viac nebude raziť nové BUSD, Binance vymenila držby BUSD Fonde zabezpečenia majetku používateľov (SAFU) za TUSD a USDT. Tento swap má zabezpečiť, že aktíva vo fonde SAFU budú aj naďalej dlhodobo chrániť používateľov, nakoľko trhová kapitalizácia BUSD v priebehu času neustále klesá.
Táto zmena nebude mať žiadny vplyv na používateľov a tieto fondy budú aj naďalej na verejne overiteľných adresách. BUSD bude naďalej Binance podporovať. Fond SAFU sa bude pozorne sledovať, aby sa zabezpečilo, že je dostatočne podľa potreby kapitalizovaný a pravidelne dopĺňaný s použitím vlastných prostriedkov Binance. 
Zoznam adries peňaženiek SAFU:
Ďalšie informácie:

Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
17. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo zrušiť.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaniach pred rizikom.