Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance uzatvára dve promo akcie: májovú obchodnú súťaž a aktivitu Slovo dňa - Základy bitcoinu

Binance uzatvára dve promo akcie: májovú obchodnú súťaž a aktivitu Slovo dňa - Základy bitcoinu

2023-06-02 16:01
Milí Binančáci,
Nasledujúce kampane sú už ukončené:
  • Májová obchodná súťaž
  • Aktivita WOTD: Základy bitcoinu
Pre tokenové poukážky a odmeny formou poukážok na zľavu z obchodného poplatku z májovej obchodnej súťaže a aktivity Slovo dňa - Základy bitcoinu sa používatelia budú môcť prihlásiť a vyplatiť si svoje odmeny formou poukážok cez Profil > Centrum výhier. Doba platnosti poukážok je stanovená na 14 dní odo dňa distribúcie. 
Pôvodné odkazy na kampane:
Poznámka: V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a originálnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
02. 06. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používania a Varovanie pred rizikom.