Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance uzatvára 3 kampane: Učte sa a obchodujte EGLD, darčeková karta Flash Monday a valentínska kampaň odporúčania krypto

Binance uzatvára 3 kampane: Učte sa a obchodujte EGLD, darčeková karta Flash Monday a valentínska kampaň odporúčania krypto

2023-03-20 12:02
Milí Binančáci,
Nasledujúce kampane sú už ukončené:
  • Učte sa a obchodujte EGLD
  • Darčeková karta Flash Monday
  • Valentínska kampaň odporúčania krypto
Na odmeny z tokenových poukazov z kampane Učte sa a obchodujte EGLD sa používatelia budú môcť prihlásiť a vyplatiť si svoje poukazy s odmenami cez Účet > Centrum odmien
Na odmeny z darčekových kariet z kampane Darčeková karta Flash Monday by mali používatelia dostať e-mail s jedinečným kódom na vyplatenie darčekovej karty Binance a svoje darčekové karty si môžu uplatniť v aplikácii alebo na webovej stránke Binance do 31. 03. 2023 23:59 (UTC). Pre vyrovnanie cez aplikáciu Binance navštívte domovskú stránku > Profil > Darčeková karta. 
Na odmeny NFT z kampane Valentínska kampaň odporúčania krypto musia účastníci skontrolovať e-mailovú adresu, ktorá je prepojená s ich BUID, či neobsahuje e-mail od Binance, ktorý potvrdí ich výber ako víťaza. Víťazi NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC) a Sandbox NFT (tj BUID: 575***664 a 288***442) musia vyplniť tento formulár do 31. 03. 2023 23:59 (UTC) , aby si uplatnili svoje príslušné odmeny NFT.
Poznámka: V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a originálnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
17. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.