Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál

Oznámenia

Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Airdropy
Binance ukončuje druhé kolo distribúcie airdropu Terra (LUNA) držiteľom Terra Classic (LUNC) a TerraClassicUSD (USTC)

Binance ukončuje druhé kolo distribúcie airdropu Terra (LUNA) držiteľom Terra Classic (LUNC) a TerraClassicUSD (USTC)

2022-12-23 08:16
Milí Binančáci,
Binance ukončila druhé kolo distribúcie airdropu Terra (LUNA) oprávneným používateľom, ktorí držali Terra Classic (LUNC) a TerraClassicUSD (USTC) počas času snímok. Používatelia môžu potvrdiť príjem týchto tokenov do svojich spotových peňaženiek prostredníctvom stránky Distribúcia v Používateľskom centre.
Čas snímok:
  • Výška klasického bloku Terra pred útokom: 7 544 910 (7. 5. 2022 14:59:37 UTC)
  • Výška klasického bloku Terra po útoku: 7 790 000 (26. 5. 2022 16:38:08 UTC)
Distribučný pomer
Držba aktívAirdrop LUNA na držbu aUST/LUNC/USTC
Pred útokom 1 aUST = 0,01827712143 LUNA
1 LUNC = 1,034735071 LUNA
Po útoku1 LUNC = 0,000015307927 LUNA
1 USTC = 0,02354800084 LUNA
Upozorňujeme, že:
  • Používatelia si môžu pozrieť údaje o snímkach pred útokom a po ňom, aby si overili svoj nárok na airdrop Terra (LUNA).
  • Podľa plánu distribúcie bude Binance vykonávať zostávajúce distribúcie airdropu Terra (LUNA) od decembra 2022 alebo od júna 2023, podľa potreby. Prebehne v priebehu 24 alebo 48 mesiacov.
  • Uistite sa, že ste pri zobrazení svojich tokenov LUNA vo svojich spotových peňaženkách NEzvolili možnosť „Skryť 0 zostatky“.
  • Binance nebude zverejňovať ďalšie oznámenia o ukončení následných airdropov Terra (LUNA).
  • Osoby, subjekty a krajiny, na ktoré sa vzťahujú sankcie, nie sú oprávnené na získanie tohto airdropu. Viac informácií nájdete v Podmienkach používania Binance.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďalšie informácie nájdete v pôvodných oznámeniach: 
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
22. 12. 2022
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť a doplniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.