Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Binance Simple Earn: Absolvujte kvíz na EOS a získajte bezplatnú pozíciu na uzamknutých produktoch EOS!

Binance Simple Earn: Absolvujte kvíz na EOS a získajte bezplatnú pozíciu na uzamknutých produktoch EOS!

2023-05-26 14:33

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.

Milí Binančáci,

Binance Simple Earn s nadšením spúšťa kampaň kvíz na EOS od Simple Earn. Prvých 40 000 nových používateľov Simple Earn, ktorí si počas trvania kampane prečítajú články o EOS a absolvujú kvíz a na všetky otázky odpovedia správne , budú mať nárok na bezplatnú pozíciu na uzamknutých produktoch EOS.

Trvanie akcie: 26. 05. 2023 10:00 (UTC) až 08. 06. 2023 10:00 (UTC)

Ako sa zúčastniť

 • 1. krok: Prečítajte si článok „Čo je EOS?“ v rámci Akadémie Binance a pozrite si report „EOS – vysokovýkonný blockchain vrstvy 1“ v rámci Výskumu Binance.

 • 2. krok: Odpovedzte správne na všetkých päť otázokkvíze. Používateľ, ktorý nezodpovedal správne všetky otázky, sa môže o kvíz pokúsiť znova.

 • 3. krok: Prvých 40 000 nových používateľov Simple Earn automaticky získa 150-dňovú bezplatnú pozíciu na uzamknutých produktoch EOS do 27. 06. 2023 23:59 (UTC).

Štruktúra odmien (uzamknuté produkty): 

Digitálne aktívum

Odmenená istina

Trvanie

Štandardné APR

EOS

2 EOS

150 dní

10 %

Upozornenie: Po rozdelení všetkých odmien sa už používatelia nebudú môcť zúčastniť tejto aktivity.

Kliknutím sem spustíte kvíz EOS

Návody a súvisiace materiály:

Zmluvné podmienky:

 • Nárok na získanie odmeny budú mať iba tí používatelia, ktorí počas trvania kampane prejdú overením totožnosti a správne odpovedia na všetkých päť otázok v kvíze.

 • Odmeny EOS sú dostupné len pre používateľov, ktorí pred 26. 05. 2023 10:00 (UTC) nikdy neodoberali uzamknuté produkty Simple Earn. Odmeny EOS budú automaticky uzamknuté v uzamknutých produktoch Simple Earn na 150 dní, pričom sa používatelia budú môcť tešiť z 10 % APR.

 • Upozorňujeme, že odmeny sú dostupné iba používateľom, ktorí majú povolené používať produkty Binance Simple Earn. Odmeny nemusia byť dostupné alebo môžu byť v určitých jurisdikciách alebo regiónoch alebo pre určitých používateľov obmedzené v závislosti od právnych a regulačných požiadaviek.

 • Binance Simple Earn vyplatí na konci dohodnutého obdobia odberu digitálne aktíva alebo digitálne meny uzamknuté pri odbere uzamknutých produktov Simple Earn na flexibilné produkty Simple Earn.

 • Používatelia si môžu prezerať svoje aktíva v uzamknutých produktoch Simple Earn a flexibilných produktoch v časti Peňaženky > Earn.

 • V rámci tejto kampane si používatelia nemôžu vopred vyplatiť svoje digitálne aktíva/digitálne meny.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí podľa jej odôvodneného názoru konajú podvodne alebo nekonajú v súlade s akýmikoľvek platnými podmienkami.

 • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť propagáciu alebo pravidlá propagácií podľa vlastného uváženia.

 • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu.

 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím Binance

26. 05. 2023

Obchodujte na cestách s mobilnou aplikáciou Binance na obchodovanie s kryptomenami (iOS/Android)

Kde nás nájdete 

Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. APR je odhad odmien, ktoré získate v kryptomene počas zvoleného časového obdobia. Nezobrazuje skutočné alebo predpokladané výnosy v žiadnej fiat mene. APR sa denne upravuje a odhadované odmeny sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. Toto nepovažujte za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.