Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Listovanie nových kryptomien
Binance pridáva obchodné páry ADA/TUSD, LTC/TUSD a TUSD/BUSD

Binance pridáva obchodné páry ADA/TUSD, LTC/TUSD a TUSD/BUSD

2023-05-31 08:17
Milí Binančáci,
Binance otvorí dňa 31. 05. 2023 08:00 (UTC) obchodovanie pre obchodné páry ADA/TUSD, LTC/TUSD a TUSD/BUSD. Spotová mriežka Binance bude povolená pre obchodné páry ADA/TUSD, LTC/TUSD a TUSD/BUSD do 48 hodín od času začiatku obchodovania.
Začnite obchodovať s mriežkou na spote Binance už teraz!
Poznámky:
  • Používatelia budú mať až do odvolania nulové poplatky pre tvorcov na spotových a maržových obchodných pároch ADA/TUSD a LTC/TUSD.
  • Používatelia budú mať až do odvolania nulové poplatky za tvorcov trhu aj príjemcov cien na spotovom a maržovom obchodnom páre TUSD/BUSD.
  • Počas obdobia kampane bude objem obchodov na spotových a maržových obchodných pároch TUSD/BUSD vylúčený z výpočtu objemu VIP úrovne a všetkých programov poskytovateľov likvidity. 
  • Zľavy BNB, rabaty za odporúčanie a akékoľvek iné úpravy sa počas kampane nebudú uplatňovať na spotový ani maržový obchodný pár TUSD/BUSD. 
  • Po skončení kampane sa účtujú štandardné obchodné poplatky. Pre podrobnosti si pozrite  Štruktúru poplatkov odstupňovaných úrovní VIP .
  • Viac informácií o časoch začiatku obchodovania pre obchodné páry ADA/TUSD, LTC/TUSD a TUSD/BUSD poskytneme v samostatnom oznámení.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
30. 05. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používania a Varovanie pred rizikom.