Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Binance pridáva nové aktíva do jednoduchých flexibilných produktov (24. 03. 2023)

Binance pridáva nové aktíva do jednoduchých flexibilných produktov (24. 03. 2023)

2023-03-24 11:20
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Binance pridala ARB, ID, TUSD a USDC do zoznamu podporovaných aktív flexibilných produktov Simple Earn, čo je služba s pridanou hodnotou pre používateľov Binance, ktorí majú nečinné digitálne aktíva.
Poznámka:
  • Binance Simple Earn môže niekedy vykonať zmeny v podporovaných kryptomenách, odmenách, individuálnych limitoch a celkových limitoch odberu.
  • Pred použitím akýchkoľvek produktov na platforme Binance Simple Earn si prečítajte Zmluvné podmienky Binance Simple Earn. Viac informácií nájdete na stránke Časté otázky.
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a pôvodnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
24. 03. 2023
Kde nás nájdete 
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Upozornenie na riziko: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.